Autor:
Mariana Tulf

Õppimine romanistika osakonnas

Romanistika õppekava eesmärk on anda üliõpilastele hea kirjakeele valdamise oskus ja suutlikkus orienteeruda kirjanduse, keeleteaduse, majanduse, poliitika või üldisemate ühiskonnateaduste valdkonnas. Siia oodatakse ennekõike neid kelle jaoks keeleoskus on enamat sellest, mida igapäevasuhtluses ja argisituatsioonis tarvitamiseks vaja läheb ja kes on valmis teisi keeli ja kultuure põhjalikumalt uurima, et nende teadmiste abil endi oma rikastada. Õppekava läbimise proovikivi on hispaania või prantsuse keeles kirjutatud lõputöö, mis näitab võimekust valitud teemal uurimisküsimust sõnastada, materjale läbi töötada, andmeid analüüsida ja teha neile tuginedes põhjendatud järeldusi. Peamised teadussuunad on võrdlev keele- ja kirjandusteadus, tõlkeuuringud ning diskursuseanalüüs.

Romanistika osakonna vilistlased töötavad tõlkide ja tõlkijatena, ekspertide ja referentidena, õpetajate ja ametnikena, riigi- ja erasektoris, ministeeriumides ja kultuuriesindustes. Paljud on jätkanud õpinguid tunnustatud ülikoolides üle maailma.

Romanistika osakonnas saab õppida bakalaureuse-, magistri-ja  doktoriõppes kahel erialal: hispaania keel ja kirjandus, prantsuse keel ja kirjandus.

Õppekavad leiab ÕISist 
Kõrvaleriala valimise skeemid bakalaureuseõppe hispaania ja prantsuse suuna üliõpilastele.

Tähtajad lõpetajatele/juhendid

Tähtajad lõpetajatele/juhendid

Erasmusega välismaale

Kaitstud lõputööd

Registreeru sügissemestri keelekursustele

Registreeru sügissemestri keele- ja kultuurikursustele

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“