Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kuus bakalaureuseõppe õppekava: antiikkeeled ja -kultuurid, inglise keel ja kirjandus, romanistika, skandinavistika, saksa keel ja kirjandus, vene ja slaavi filoloogia. 

Ühe õppekava alla võib kuuluda mitu eriala. Näiteks romanistika õppekavale astudes tuleb üliõpilasel valida, kas ta soovib õppida prantsuse keele ja kirjanduse või hispaania keele ja kirjanduse erialal. Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekaval on koguni kolm eriala: norra keel ja kirjandus, rootsi keel ja kirjandus ning taani keel ja kirjandus. Järgnevalt toodud lingid viivad õppekavade ja erialade tutvustuse juurde.

Eelnev keeleoskus on vajalik järgmistel õppekavadel:

Ilma eelneva keeleoskuseta saab õppima asuda järgmistel õppekavadel:

Õppekavad, kuhu on oodatud nii eelneva keeleoskusega õppijad kui ka algajad:

Ehkki õpitakse võõrkeeli, on õppekava ametlik keel eesti keel, mis tähendab, et nii sisseastumisel kui ka õpingute jooksul läheb vaja väga head eesti keele oskust. Bakalaureuseõpingud kestavad kolm aastat.

Pärast lõpetamist saab erialase kõrgkvalifikatsiooni saamiseks õpinguid jätkata magistriõppes


Bakalaureuseõppe infotund TÜ lahtiste uste päeval 2021. a