Praktiline info üliõpilasele

Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekava on Eestis ainulaadne ning siin omandatud teadmised ja oskused annavad sulle eelise nii edasiõppimisel kui ka tööturul. Õpingutes keskendud ühele Skandinaavia keelele, kuid õpid tundma ka kaht teist keelt. Skandinavistikast leiad eest Põhjala entusiastide kogukonna, mis on piisavalt väike, et sind näha ja väärtustada, kuid samas küllalt suur, et sa leiaksid just endale sobiva uurimisvaldkonna ja õpitee. Tartu Ülikool on ainus kõrgkool Eestis, kus saab õppida rootsi, norra ning taani keelt ja kirjandust peaerialana. 2023. aastal toimub vastuvõtt taani keele ja kirjanduse erialale.

Skandinaavia keeled ja kultuurid

Erasmusega välismaale

Lõpetajale

Kaitstud lõputööd