Klassikalise filoloogia osakond

NB! Osakonna koduleht on uuendamisel! Küsimuste korral kirjuta elica.mateo@ut.ee.

Uudised ja teated

Klassikaline filoloogia tähendab antiikkeelte, s.o ladina ja vanakreeka keele ning nende kaudu antiikkultuuri eri valdkondade (kirjandus, kunst, ajalugu jne) tundmaõppimist.  Klassikalised keeled on vanimad Eestis ja Tartu Ülikoolis õpetatavad võõrkeeled ning kujundanud sajandeiks teiste võõrkeelte õpetamise põhimõtted kogu Euroopas. Olles õpetuses kesksel kohal juba ülikooli rajamisel 17. sajandil, säilis nende tähtsus õpetuses nii 19. sajandi jooksul kui ka 20. sajandi esimesel poolel. Aastail 1952–1989 oli klassikalise filoloogia eriala poliitilistel põhjustel suletud ja avati uuesti 1990. a. 

 

Kandideeri siin!

 

 
Klassikalise filoloogia eriala on õige valik neile:
  • kellele meeldib keelte puhul süsteemsus ja reeglipärasus;
  • kes tahavad saada võrdlusaluse, miks on indoeuroopa keelte struktuurid ja sõnavara jõudnud praeguse arengustaadiumini;
  • kes tahavad kaasa mõelda ühe hästi atesteeritud pika ajalooga maailmakeele arengustaadiumide näitel, mis ootab praegusi ja tulevasi maailmakeeli, nt inglise keelt 1500 aasta pärast;
  • kes tahavad mõista Lääne-Euroopa keelte ja kultuuritraditsiooni aluseid ning tegelda kirjandus- ja kultuurilooliste protsesside jälgimisega;
  • kes hindavad õppimist väikesel erialal, tihedat sidet eri lendude üliõpilaste ning õppejõudude vahel, ühiseid õppereise antiikkultuuriga seotud kohtadesse; õppimisvõimalusi Euroopa juhtivate õppejõudude käe all
  • kes hindavad õppimist aktiivselt teadustöö ja tõlkimisega tegelevate õppejõudude juhendamisel
  • kes tahavad juba BA stuudiumi ajal lüüa kaasa konverentside korraldamisel, saada esimesi õpetamiskogemusi õppeassistendina nooremaid üliõpilasi õpetades ning hiljemalt alates magistriõppest lüüa kaasa teadus- ja tõlkeprojektides.
#õppimine
sulepea
01.03.2022
#õppimine #teadus
Klassikalise filoloogia lõputööd

Lõputööd

10.03.2022
#vilistlane
Books and microphone

Vestleme vilistlastega ilukirjanduse tõlkimise teemal

17.02.2022
#vilistlane
Katrin Kiisler

Katrin Kiisler: ladina filoloogia praktilisest väärtusest

04.11.2021

Kontaktid

   

Janika Päll
osakonna juhataja, klassikalise filoloogia professor, PhD (klassikaline filoloogia)

J. Liivi 4-224B
janika.pall@ut.ee

   

Maria-Kristiina Lotman
klassikalise filoloogia kaasprofessor, PhD (klassikaline filoloogia)

737 6252

J. Liivi 4-224A
maria-kristiina.lotman@ut.ee

 

 

Kadri Novikov
klassikalise filoloogia lektor, antiikkeelte ja -kultuuride bakalaureuseõppe programmijuht, PhD (klassikaline filoloogia)

J. Liivi 4-224A
kadri.novikov@ut.ee

   

Kaidi Kriisa 
ladina keele lektor, PhD (ladina keel ja rooma kirjandus), tööleping peatatud

J. Liivi 4-224A
kaidi.kriisa@ut.ee

   

Neeme Näripä
ladina ja vanakreeka keele lektor, PhD (klassikaline filoloogia)

J. Liivi 4-224A
neeme.naripa@ut.ee

 

 

Ivo Volt
klassikalise filoloogia lektor 0,2 k., PhD (klassikaline filoloogia)

737 6252, 527 1764

J. Liivi 4-224A
ivo.volt@ut.ee

   

Anne Lill
emeriitprofessor

anne.lill@ut.ee

   

Tuuli Triin Truusalu
õppeülesande täitja

tuuli.truusalu@ut.ee

 

 

Elica Mateo
õppekorralduse spetsialist

737 5319
J. Liivi 4--217A
elica.mateo@ut.ee