Klassikalise filoloogia osakond

NB! Osakonna koduleht on uuendamisel! Küsimuste korral kirjuta elica.mateo@ut.ee.

Uudised ja teated

Klassikaline filoloogia tähendab antiikkeelte, s.o ladina ja vanakreeka keele ning nende kaudu antiikkultuuri eri valdkondade (kirjandus, kunst, ajalugu jne) tundmaõppimist.  Klassikalised keeled on vanimad Eestis ja Tartu Ülikoolis õpetatavad võõrkeeled ning kujundanud sajandeiks teiste võõrkeelte õpetamise põhimõtted kogu Euroopas. Olles õpetuses kesksel kohal juba ülikooli rajamisel 17. sajandil, säilis nende tähtsus õpetuses nii 19. sajandi jooksul kui ka 20. sajandi esimesel poolel. Aastail 1952–1989 oli klassikalise filoloogia eriala poliitilistel põhjustel suletud ja avati uuesti 1990. a. 

 

Klassikalise filoloogia eriala on õige valik neile:
  • kellele meeldib keelte puhul süsteemsus ja reeglipärasus;
  • kes tahavad saada võrdlusaluse, miks on indoeuroopa keelte struktuurid ja sõnavara jõudnud praeguse arengustaadiumini;
  • kes tahavad kaasa mõelda ühe hästi atesteeritud pika ajalooga maailmakeele arengustaadiumide näitel, mis ootab praegusi ja tulevasi maailmakeeli, nt inglise keelt 1500 aasta pärast;
  • kes tahavad mõista Lääne-Euroopa keelte ja kultuuritraditsiooni aluseid ning tegelda kirjandus- ja kultuurilooliste protsesside jälgimisega;
  • kes hindavad õppimist väikesel erialal, tihedat sidet eri lendude üliõpilaste ning õppejõudude vahel, ühiseid õppereise antiikkultuuriga seotud kohtadesse; õppimisvõimalusi Euroopa juhtivate õppejõudude käe all
  • kes hindavad õppimist aktiivselt teadustöö ja tõlkimisega tegelevate õppejõudude juhendamisel
  • kes tahavad juba BA stuudiumi ajal lüüa kaasa konverentside korraldamisel, saada esimesi õpetamiskogemusi õppeassistendina nooremaid üliõpilasi õpetades ning hiljemalt alates magistriõppest lüüa kaasa teadus- ja tõlkeprojektides.
#instituudist
Tulemas on rahvusvaheline konverents kataloogidest vanades kultuurides

Antiikkeeled ja -kultuurid kõrvalerialana

#õppimine
sulepea

Lõpetajale

#õppimine #teadus
Klassikalise filoloogia lõputööd

Lõputööd

#vilistlane
Katrin Kiisler

Katrin Kiisler: ladina filoloogia praktilisest väärtusest

Kontaktid

   

Janika Päll
osakonna juhataja, klassikalise filoloogia professor, PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-408
janika.pall@ut.ee

   

Maria-Kristiina Lotman
klassikalise filoloogia kaasprofessor, PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-405
maria-kristiina.lotman@ut.ee

 

 

Kadri Novikov
klassikalise filoloogia lektor, antiikkeelte ja -kultuuride bakalaureuseõppe programmijuht, PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-407
kadri.novikov@ut.ee

   

Neeme Näripä
ladina ja vanakreeka keele lektor, PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-407
neeme.naripa@ut.ee

 

 

Ivo Volt
klassikalise filoloogia lektor 0,2 k., PhD (klassikaline filoloogia)
527 1764
Lossi 3-405
ivo.volt@ut.ee

Kaidi Kriisa
ladina keele lektor, PhD (klassikaline filoloogia)
Lossi 3-407
kaidi.kriisa@ut.ee

   

Anne Lill
emeriitprofessor
anne.lill@ut.ee

   

Anni Polding
klassikalise filoloogia nooremteadur, MA (klassikaline filoloogia)
anni.polding@ut.ee

Jürgen Beyer
klassikalise filoloogia külalisteadur 0,25

jurgen.beyer@ut.ee

 

  Elica Mateo
õppekorralduse spetsialist
737 5319
Lossi 3-422
elica.mateo@ut.ee