Sisseastumine magistriõppesse

Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kolm magistriastme õppekava, mille all on hulganisti erialasid.

Sisseastumiseks on vaja bakalaureusekraadi, sellele vastavat kvalifikatsiooni või rakenduskõrghariduse diplomit. Võõrkeeleõpetaja ja tõlkeõpetuse õppekavadel kehtib väga hea eesti keele oskuse nõue. Euroopa keelte ja kultuuride õppekava on ingliskeelne, mis tähendab, et sellele õppekavale saavad õppima tulla ka kõik need huvilised, kes eesti keelt ei räägi. Järgnevalt toodud lingid viivad õppekavade tutvustuse juurde.

 • Euroopa keeled ja kultuurid
  Saab valida seitsme eriala vahel: hispaania keel ja kirjandus, inglise keel ja kirjandus, klassikaline filoloogia, prantsuse keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, Skandinaavia keeled ja kirjandused, vene ja slaavi filoloogia. 
   
 • Võõrkeeleõpetaja 
  Saab valida viie eriala vahel: hispaania keele õpetaja, inglise keele õpetaja, prantsuse keele õpetaja, saksa keele õpetaja, vene keele õpetaja. Inglise keele õpetaja erialal toimub vastuvõtt ka sessioonõppesse. Võimalik on õppida ka mitme aine õpetajaks.
   
 • Tõlkeõpetus
  2023/2024. õppeaastal oli vastuvõtt kirjaliku tõlke erialale.

Enamikel õppekavadel toimub õppetöö päevaõppe vormis, inglise keele õpetaja erialal ka sessioonõppe vormis. Magistriastmes kestavad õpingud kaks aastat.

Magistriõppe lõpetamise järel on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes


Topeltdiplom Lyoni ülikooliga

Image
Lyoni III ülikool

Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppekaval saavad prantsuse keele ja kirjanduse eriala tudengid ning vene ja slaavi filoloogia eriala tudengid taotleda korraga nii Prantsusmaal asuv Jean Moulini nimelise Lyoni III Ülikooli kui ka Tartu Ülikooli magistridiplomit.

Loe edasi

 


Võõrkeeleõpetaja infopesa

Image
raamatud, roheine tahvel, pliiatsid ja gloobus

Võõrkeeleõpetaja magistriõppes saab õppida ühe, kahe või rohkema võõrkeele õpetajaks, ja lisaerialana veel mõne humanitaaraine õpetajaks. Võõrkeeleõpetaja infopesast leiad õppekava tutvustuse ja vastuvõtutingimused, õpingute skeemi, praktikajuhendi ja kontaktandmed.

Loe edasi

Keeltekolledž

Maailma keelte ja kultuuride instituudis alustas õpinguid üle 200 üliõpilase

Sisseastumine doktoriõppesse

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille eesmärk on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kuus bakalaureuseõppe õppekava: antiikkeeled ja -kultuurid, inglise keel ja kirjandus, romanistika, skandinavistika, saksa keel ja kirjandus, vene ja slaavi filoloogia.