Autor:
Tartu Ülikool

Keelekursused

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituut pakub erinevaid keelekursusi nii algajatele, kesktasemele kui ka edasijõudnutele. Lisaks saab osaleda kultuurikursustel. Kursustele on oodatud nii üliõpilased ja töötajad kui ka huvilised väljastpoolt ülikooli. Sel semestril pakutavate keelekursustega tutvumiseks vali loetelust keel, mida sooviksid õppida. 

Kui oled keelekursuste nimekirjast endale sobiva keelekursuse välja valinud, loe lähemalt keelekursustele registreerimise kohta. Kevadsemestri kursustele saab registreerida alates 15. detsembrist ja tunnid algavad veebruaris. Sügissemestri kursustele saab registreerida alates 15. maist ja tunnid algavad septembris. Kursused kestavad tavaliselt 15–16 nädalat, kursuste ajakava lähtub akadeemilisest kalendrist.  

Keelekursustele registreerimine

Keeleoskust kirjeldatakse osaoskuste kaupa: 

  • mõistmine (kuulamine ja lugemine), 
  • rääkimine (suuline suhtlus ja suuline esitus)
  • ning kirjutamine.

Enamasti saavutavad inimesed kõrgema taseme kiiremini keele mõistmisel, kuid rääkimisel ja kirjutamisel nii kiiresti ei edeneta. See on igati loomulik ja muretsemiseks pole kindlasti põhjust. Kui oled varem keelt õppinud, aga sa ei ole päris kindel, mis tasemel sinu keeleoskus olla võiks, siis enesehindamisskaala aitab erinevaid osaosakusi analüüsida ning seejärel sobivaima kursuse valida.

Tutvu enesehindamisskaalaga ja proovi määrata oma keeletase.

Keeleoskustasemete skaala kirjeldab iga taseme os​aoskusi. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemis lähtutakse kolmest tasemest:

  • A – algeline keelekasutus (Basic User)
  • B – iseseisev keelekasutus (Independent User)
  • C – vaba keelekasutus (Proficient User)

Need kolm laia taset jagunevad igaüks kaheks kitsamaks: A1 ja A2, B1 ja B2, C1 ja C2. Neid saab omakorda vajadusel jagada veelgi kitsamateks tasemeteks: A1.1 ja A1.2, A2.1 ja A2.2 jne. 

Keeleoskustasemed ja osaoskused on defineeritud dokumendis „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“ (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching and assessment 2001, lühendatult CEFR). Kõik Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudi keelekursused on tähistatud CEFR süsteemi tasemetega.

Keeletaseme tasuta testimiseks on mitmeid võimalusi. Proovi näiteks:

Väljastame:

  • tõendeid õppejõu hinnanguga õpilase keeleoskusele (tagasiulatuvalt kuni kolm aastat), tõendisooviga palume esmalt pöörduda õppejõu poole. Hind 10 eurot, etteantud vormi alusel 4 eurot.
  • tõendeid instituudis läbitud keelekursuste kohta (väljavõte õppeinfosüsteemis kajastuvatest tulemustest). Hind 5 eurot, tõendi kinnitatud koopial 2 eurot.

NB! Täiendusõppijatele väljastatakse kursuse lõpus tunnistus ja eraldi keeletõendi tellimine ei ole vajalik. 

Korraldame ka inglise ja saksa keele tasemeteste, mille eest väljastatakse keeletaset tõendav sertifikaat.


Tõendi tellimiseks palume pöörduda meie koordinaatorite poole aadressil Lossi 3, keeled@ut.ee või tel. (+372) 737 5357 või (+372) 737 6255.

Tõendi eest saab tasuda kohapeal sularahas. Tõendi saab kätte kolme tööpäeva jooksul. 

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Students talking in front of the University of Tartu main building

Tõlkeõpetuse magistriõppe infotund toimub 7. mail

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe infotund

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe infotund toimub 13. mail