Autor:
Tartu Ülikool

Keelekursused

Keelekursustel saavad osaleda lisaks Tartu Ülikooli üliõpilastele ka Tartu Ülikooli töötajad, külalisüliõpilased teistest kõrgkoolidest ja täiendusõppijad. Kui oled keelekursuste nimekirjast endale sobiva keelekursuse välja valinud, vali, kuidas soovid keelekursustele registreerida:

Kursuste ajakava lähtub akadeemilisest kalendrist. Registreerimine kevadsemestri kursustele algab 15. detsembril ja sügissemestri kursustele 15. mail. Kevadsemester algab veebruaris ning sügissemester septembris. Kõik keelekursused kestavad tavaliselt 15–16 nädalat. 

Keeleoskust kirjeldatakse osaoskuste kaupa: 

  • mõistmine (kuulamine ja lugemine), 
  • rääkimine (suuline suhtlus ja suuline esitus)
  • ning kirjutamine.

Enamasti saavutavad inimesed kõrgema taseme kiiremini keele mõistmisel, kuid rääkimisel ja kirjutamisel nii kiiresti ei edeneta. See on igati loomulik ja muretsemiseks pole kindlasti põhjust. Kui oled varem keelt õppinud, aga sa ei ole päris kindel, mis tasemel sinu keeleoskus olla võiks, siis enesehindamisskaala aitab erinevaid osaosakusi analüüsida ning seejärel sobivaima kursuse valida.

Tutvu enesehindamisskaalaga ja proovi määrata oma keeletase.

Keeleoskustasemete skaala kirjeldab iga taseme os​aoskusi. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemis lähtutakse kolmest tasemest:

  • A – algeline keelekasutus (Basic User)
  • B – iseseisev keelekasutus (Independent User)
  • C – vaba keelekasutus (Proficient User)

Need kolm laia taset jagunevad igaüks kaheks kitsamaks: A1 ja A2, B1 ja B2, C1 ja C2. Neid saab omakorda vajadusel jagada veelgi kitsamateks tasemeteks: A1.1 ja A1.2, A2.1 ja A2.2 jne. 

Keeleoskustasemed ja osaoskused on defineeritud dokumendis „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“ (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching and assessment 2001, lühendatult CEFR). Kõik Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudi keelekursused on tähistatud CEFR süsteemi tasemetega.

Keeletaseme tasuta testimiseks on mitmeid võimalusi. Proovi näiteks:

Väljastame:

  • tõendeid õppejõu hinnanguga õpilase keeleoskusele (tagasiulatuvalt kuni kolm aastat), tõendisooviga palume esmalt pöörduda õppejõu poole. Hind 10 eurot, etteantud vormi alusel 4 eurot.
  • tõendeid instituudis läbitud keelekursuste kohta (väljavõte õppeinfosüsteemis kajastuvatest tulemustest). Hind 5 eurot, tõendi kinnitatud koopial 2 eurot.

NB! Täiendusõppijatele väljastatakse kursuse lõpus tunnistus ja eraldi keeletõendi tellimine ei ole vajalik. 

Korraldame ka inglise ja saksa keele tasemeteste, mille eest väljastatakse keeletaset tõendav sertifikaat.


Tõendi tellimiseks palume pöörduda meie koordinaatorite poole aadressil Lossi 3, keeled@ut.ee või tel. (+372) 737 5357 või (+372) 737 6255.

Tõendi eest saab tasuda kohapeal sularahas. Tõendi saab kätte kolme tööpäeva jooksul. 

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele

Loeng islandi keelest

Loeng islandi keelest

Germanistika üliõpilased Berliinis

Germanistika üliõpilased käisid Potsdamis ja Berliinis õppereisil

Calculation of admissions scores

Praktika