Sisseastumine

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudi saab õppida nii bakalaureuse- magistri- kui ka doktoriõppes. Soovitame vaadata ka instituudi kõrvalerialasid ja keelekursusi, mis sobivad igale üliõpilasele valik- või vabaaineteks.

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe

Doktoriõpe

Keeltekolledž

Maailma keelte ja kultuuride instituudis alustas õpinguid üle 200 üliõpilase

Sisseastumine doktoriõppesse

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille eesmärk on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.

Sisseastumine magistriõppesse

 Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kolm magistriastme õppekava: Euroopa keeled ja kultuurid, võõrkeeleõpetaja, tõlkeõpetus.