Balti regiooni keelte osakond

Naabrite keele ja kultuuri tundmine ei jookse kunagi mööda külgi maha. Eks ole ju meilgi meeldiv, kui välismaalane meie keeles tervitab või lausa pikemalt juttu ajab. Balti regiooni keelte osakonnas saab lisaks eesti keelele õppida kahe naabermaa keeli – läti ja leedu keelt. Pakume ka erinevaid kultuurikursusi, mis aitavad õpitava keele päritolumaad paremini tundma õppida, luues sel moel vajaliku taustsüsteemi keele omandamiseks. Keeleoskus ja vastava maa eripära tundmine avab uksed nii teadus- kui ka ärimaailma. 

Meie eesti keele kursused on mõeldud eelkõige Tartu ülikooli saabunud välisüliõpilastele ja -õppejõududele, aga ka kõigile teistele Tartus elavatele välismaalastele. Valikus on inglise keele baasil intensiivkursused ja suur hulk tavapäraseid kaks korda nädalas toimuvaid praktilise keele kursusi. Alustada saab päris algusest ja jätkata kuni kõrgtasemeni. Läti ja leedu keele kursused on mõeldud kõigile huvilistele ja neid saab valida nii üksikult kui ka 24 EAP mahus valikmoodulina.

Töötajate kontaktandmed

Eesti keele kursused

Läti keele kursused

Leedu keele kursused

Valikmoodul "Baltimaade kultuur ja ühiskond"

Mooduli eesmärk on anda üldteadmised Läti ja Leedu kultuurist ja ühiskonnast, balti keelte arenguloost ning tänapäevast, suunata neid märkama nii erinevusi kui ka sarnasusi Eesti, Läti ja Leedu aja-, kultuuri- ning kirjandusloos ning nendele baasteadmistele tuginedes märkama omavahelisi seoseid ja vastastikuseid mõjutusi ning tänapäeva Balti riikide ühiskondades valitsevaid arengutendentse.

Loe rohkem
Siberi haiku esitlus TÜ raamatukogus Prima Vistal. Fotol vasakult Tiina Kattel, Jurga Vile ja Lina Itagaki

Balti regiooni keelte osakonna uudised ja üritused

Tudengikonverents „Bridges in the Baltics" toimub 10. korda

Kümnendat korda toimunud tudengikonverentsil keskenduti Balti riikide keelele ja kultuurile

Eesti keele suvekursusel osalejad 2022

Eesti keele suvekursused

Eesti, Läti ja Leedu lipp ülikooli peahoone ees

Kolme rektori stipendium / The Three Rectors' Scholarship