Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Tartu Ülikooli doktorant

Kuuendat korda toimunud kolme rektori stipendiumi konkursi lõppvoor leidis aset 10. märtsil Leedus Vilniuse Ülikoolis. Konkursi võitjaks osutus Tartu Ülikooli ajaloo doktorant Elmar Gams.
16.03.2023

Eesti keeles suhtlema poole aastaga

Hea tahtmise korral on võimalik pärast pooleaastast õpet juba eesti keeles suhelda. Loe, kuidas on võimalik nii kiiresti sellise tasemeni jõuda.
10.03.2023

Balti regiooni keelte osakond

Balti regiooni keelte osakonnas saab lisaks eesti keelele õppida kahe naabermaa keeli – läti ja leedu keelt. Pakume ka erinevaid kultuurikursusi. Läti ja leedu keele ja kultuuri kursusi saab valida nii üksikult kui ka valikmoodulina. 

#instituudist
Õppimine balti regiooni keelte osakonnas

Õppimine balti regiooni keelte osakonnas

#instituudist
Siberi haiku esitlus TÜ raamatukogus Prima Vistal. Fotol vasakult Tiina Kattel, Jurga Vile ja Lina Itagaki

Balti regiooni keelte osakonna uudised

#instituudist
Sündmused ja üritused balti regiooni keelte osakonnas

Balti regiooni keelte osakonna üritused

#instituudist
Töötajate kontaktid

Balti regiooni keelte osakonna kontaktid

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli tasemel A2. Kandideerida saavad kõigil õppekavadel ja õppeastmetel õppivad üliõpilased. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Loe rohkem

Rahvusvaheline tudengikonverents "Bridges in the Baltics"

"Bridges in the Baltics" on iga-aastane tudengikonverents, mille eesmärk on tuua kokku balti regioonide keeltest ja kultuuridest huvitatud üliõpilased ning anda neile võimalus kohtuda, oma õppetööd tutvustada, üksteiselt õppida ja uusi kontakte luua. Oodatud on kõik, kes omandavad hetkel bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi mis tahes ülikoolis Balti riikides või mujal.

Loe rohkem

Eesti keele suvekursused

Korraldame alates 1998. aastast rahvusvahelisi eesti keele suvekursusi, kus osaleb igal aastal enam kui 50 inimest üle maailma. Nende seas on nii eesti juurtega inimesi, oma töö kaudu Eestiga seotud ettevõtjaid kui ka lihtsalt innukaid keelehuvilisi. Valida saab viie erineva keeletaseme vahel algtasemest edasijõudnuteni. Keeletundides täiendatakse sõnavara ja grammatikateadmisi ning arendatakse lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja vestlusoskust. Kultuurirprogramm keskendub Tartu tutvustamisele läbi kaasahaaravate tegevuste, mis on ühtlasi hea võimalus teiste osalejatega suhelda.

Loe rohkem

NB! Osakonna koduleht on uuendamisel! Küsimuste korral kirjuta marianne.liibert@ut.ee.