Autor:
Pixabay

Topeltdiplom Lyoni ülikooliga

Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppekava alusel õppivad prantsuse keele ja kirjanduse eriala ning vene ja slaavi filoloogia eriala üliõpilased saavad taotleda korraga nii Prantsusmaal asuva Jean Moulini nimelise Lyoni III Ülikooli kui ka Tartu Ülikooli magistridiplomit. 

Lyoni vahetusüliõpilaseks kandideerimisest tuleb teada anda sisseastumisel motivatsioonikirjas. Sisseastumise tähtajad ja vastuvõtutingimused on kirjas Euroopa keelte ja kultuuride õppekava lehel

Tudengitel on võimalus valida, kas nad soovivad sooritada välisülikoolis oma esimese või teise õppeaasta. Neil, kes on juba Tartu Ülikoolis varem õppinud (nt bakalaureuseõppes), on soovitatav valida esimene, varasema õpikogemuseta tudengitel aga teine aasta. Mõlema ülikooli diplomi (inglise keeles double degree) taotlemiseks tuleb edukalt sooritada partnerülikoolis vajalikud 60 EAP-d. Tutvu lähemalt õppeainetega siin.

Rahastust välismaal õppimiseks on võimalik taotleda Erasmus+ programmi kaudu, kandideerides üldises korras vastavalt kehtivale korrale. Praegu bakalaureuseõppes õppivatel tudengitel tuleks seega avaldus esitada juba enne magistriõppesse astumist.

Valiku kandidaatidest teeb ning nende vahetusaasta üle otsustab vastuvõtukomisjon. Kokku saab igal õppeaastal Lyoni ülikoolis õppida viis magistranti.

Tartu Ülikool ja Prantsusmaal asuv Jean Moulini nimeline Lyoni III Ülikool sõlmisid koostöölepingu 2018. aastal.