Keelekursused, keeletestid ja keeletõendid

TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžis saab õppida araabia, eesti, hiina, hispaania, inglise, itaalia, jaapani, korea, ladina, leedu, läti, norrapoola, prantsuse, rootsi, saksa, taani, tšehhiukraina, vanakreeka ja vene keelt. 

Vali loetelust keel, mida sooviksid õppida ja tutvu sel semestril valikus olevate kursustega.

Kõigi kursuste toimumisajad lähtuvad ülikooli akadeemilisest kalendristSügissemestri kursused algavad septembri esimesel või teisel nädalal, kevadsemestri kursused algavad veebruari teisel nädalal ning kestavad kokku 15-16 nädalat. Õppeinfosüsteemis on kursustele registreerimine avatud vastavalt 16. maist ja 15. detsembrist ning jääb avatuks kuni semestri alguseni. Samaks ajaks laeme kursused üles ka kodulehele ning samadest kuupäevadest on oodatud ka täiendusõppijate avaldused.

Loe allpool lähemalt, kuidas registreerida keelekursustele, kui oled Tartu Ülikooli üliõpilane, mõne teise Eesti kõrgkooli üliõpilane (registreerimine külalisüliõpilasena) või kui sa pole üliõpilane (registreerimine täiendusõppijana). Viimast võimalust saavad kasutada kõik huvilised, sh näiteks kooliõpilased. 

Registreerimine üliõpilasena

Registreerimine täiendusõppijana

Registreerimine külalisüliõpilasena

Keeletestid

Keeleoskustasemete skaala kirjeldab iga taseme os​aoskusi. 

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemis lähtutakse kolmest tasemest:

  • A – algeline keelekasutus (Basic User)
  • B – iseseisev keelekasutus (Independent User)
  • C –  vaba keelekasutus (Proficient User)

Need kolm laia taset jagunevad igaüks kaheks kitsamaks: A1 ja A2, B1 ja B2, C1 ja C2. Neid omakorda saab vajaduse korral jagada veelgi kitsamateks tasemeteks, nt A1.1 ja A1.2, A2.1 ja A2.2 jne.

Keeleoskust kirjeldatakse osaoskuste kaupa: mõistmine (kuulamine ja lugemine), rääkimine (suuline suhtlus ja suuline esitus) ning kirjutamine. Tutvu enesehindamisskaalaga ja proovi määrata oma keeletase.


Kuidas on see abiks kursuse valimisel? 

Enamasti saavutavad inimesed kiiremini kõrgema taseme keele mõistmisel, kuid rääkimisel ja kirjutamisel nii kiiresti ei edeneta. See on igati loomulik ja muretsemiseks pole kindlasti põhjust. Kui oled varem keelt õppinud, aga sa ei ole päris kindel, mis tasemel sinu keel võiks olla, siis enesehindamisskaala aitab erinevaid osaosakusi analüüsida ning seejärel sobivaim kursus valida. TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži keelekursused on kõik tähistatud CEFR süsteemi tasemetega.

Keeleoskustasemed ja osaoskused on defineeritud dokumendis "Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine" (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching and assessment 2001, lühendatult CEFR). Keeletaseme tasuta testimiseks on palju võimalusi. Proovi näiteks:
Kolledž väljastab:
  • tõendeid õppejõu hinnanguga õpilase keeleoskusele (tagasiulatuvalt kuni kolm aastat), tõendisooviga palume esmalt pöörduda õppejõu poole.
    Hind 10 eurot, etteantud vormi alusel 4 eurot.
  • tõendeid kolledžis läbitud keelekursuste kohta (väljavõte õppeinfosüsteemis kajastuvatest tulemustest). Hind 5 eurot, tõendi kinnitatud koopial 2 eurot.

NB! Täiendusõppijatele väljastatakse kursuse lõpus tunnistus ja eraldi keeletõendi tellimine ei ole vajalik. 

Kolledž korraldab ka inglise ja saksa tasemeteste, mille eest väljastatakse keeletaset tõendav sertifikaat.


Tõendi tellimiseks palume pöörduda kolledži koordinaatorite poole aadressil J. Liivi 4-111, keeled@ut.ee või tel. (+372) 737 5357 või (+372) 737 6255.

Tõendi eest saab tasuda kohapeal sularahas. Kätte saab tõendi hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. 

 

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli tasemel A2. Kandideerida saavad kõigil õppekavadel ja õppeastmetel õppivad üliõpilased. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi kodulehele

Eesti keele suvekursused 1.-12.08.2022

#õppimine

Stipendiumid tõlkeõpetuse üliõpilastele

Tõlkebüroo Interlex kuulutab koostöös Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži tõlkeõpetuse osakonnaga välja stipendiumid tõlkeõpetuse õppekava magistrantidele.
30.09.2022
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine #õpetamine
Tudengid_HVHV

Esmakursuslaste infotunnid

23.08.2022