Author:
Unplash

Antiikkeeled ja -kultuurid kõrvalerialana

Antiikkeelte ja -kultuuride eriala on võimalik läbida ka kõrvalerialana, läbides suunamooduli (24 EAPd), erialamooduli (24 EAPd) ning valikaine mooduli (12 EAPd). Kõrvaleriala saab läbida õppides vaid ühte kahest meil õpetatavast vanast keelest (ladina või vanakreeka keelt), aga kindlasti on õppekava kokku panna lihtsam ja saate suurema valikuvabaduse ainete osas, kui läbite mõlema keele algkursused (teise puhul võib võtta ka ainult esimese poole). Nii vanakreeka kui ladina keele algkursused koosnevad kumbki kahest 6 EAPst osast ja algavad sügissemestril. Kindlasti tuleks vähemalt ühe keele õppimisega alustada hiljemalt 2. kursuse sügisel. Siiski võib keskenduda rohkem ühele keelele (ladina või vanakreeka), võttes lisaks kolmandal semestril (sügisel) morfoloogia ja süntaksi kursuse.

Kolmandast semestrist alates saab õpitud keelte baasil võtta tekstikursuseid – õppekava võimaldab valida eepika, proosa, draama, ajalookirjanduse ja lüürikakursuste vahel. Eepika ja proosakursused koosnevad kahest 3 EAPst osast, millest võib võtta ka vaid ühe poole (pole oluline, kas 1. või 2. poole). Pisut eelnevat keeleoskust eeldavad ka Keskaja ladina keele ja Paleograafia kursused, neid (nagu ka meie tekstikursuseid) loetakse üle aasta, seega tuleb hoolikalt jälgida meie loenguplaani.

Keeleõppimist ei eelda üldteadmisi andvad ained – Proseminar antiikkultuurist, Antiikaja olmekultuur, Antiikkirjandus, Antiikmütoloogia alused kirjandustekstides, Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis. Ajaloo osakonnast oleme oma õppekavasse lisanud Vanaaja, Kreeka religiooni ja mütoloogia ning Antiikkunsti kursused. Neid aineid loetakse igal aastal.

Praktilisematest ainetest on õppekavas Erikursus antiikmaailmast ja antiigitraditsioonist (2 osa), mille raames kas käime õppereisidel või teeme erinevaid projekte. Soovi korral ja kokkuleppel õppejõududega on võimalik teha ka muid praktikaaineid (Individuaalpraktika, Raamatukogupraktika) ja lisada need mõnda moodulisse asendusaineteks.

Igal juhul soovitame kõrvalerialaga alustades konsulteerida programmijuhi Kadri Novikoviga (kadri.novikov@ut.ee), kes aitab täpsema loenguplaani paika panna.

Antiikkeeli ja -kultuure on võimalik õppida ka vaid ühe 24 EAP moodulina Maailma keelte ja kultuuride kõrvaleriala sees.

Suunamoodul: antiikkeeled ja –kultuurid kõrvalerialana (24 EAP)

Üliõpilane valib vähemalt ühe antiikkeele (valikul: kas ladina või vanakreeka keel) 6-12 EAP ulatuses. Ülejäänud ainete seast tuleb valida 12 EAP mahus aineid.

FLGR.02.460 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis (3 EAP)

FLLC.02.002  Antiikmütoloogia alused kirjandustekstides (3 EAP)

FLAJ.07.206  Kreeka religioon ja mütoloogia (6 EAP)

HVLC.00.008 Kultuur ja suhtlus (6 EAP)

FLGR.02.379 Ladina keele põhikursus I (6 EAP) või FLGR.02.377 Kreeka keele põhikursus I (6 EAP)

FLGR.02.380 Ladina keele põhikursus II (6 EAP) või FLGR.02.378 Kreeka keele põhikursus II (6 EAP)

FLLC.02.001  Maailmakirjandus I. Antiik (3 EAP)

FLGR.02.133 Proseminar antiikkultuurist: sissejuhatus erialasse (3 EAP)

FLAJ.07.002  Vanaaeg (6 EAP)

HVAJ.05.003 Üldine kunstiajalugu: antiikkunst (4 EAP)

Erialamoodul: antiikkeeled ja –kultuurid kõrvalerialana (24 EAP)

Mooduli valiku põhimõtted: Mooduli valimise eelduseks on kõrvaleriala suunamooduli läbimine ühe antiikkeele baasil. Üliõpilane valib lisaks 6 EAP ulatuses teise antiikkeele aluseid (FLGR.02.379 või FLGR.02.377). Nii eepika kui proosaautorite ained (6 EAP) on jagatud 2 osaks (kumbki 3 EAP). Ainest Rooma eepika (HVLC.02.009) tuleb kindlasti läbida 1. või 2. osa 3 EAP ulatuses. Aine Rooma eepika alternatiivina tuleb kindlasti läbida aine Kreeka eepika (HVLC.02.004) 1. osa või 2. osa 3 EAP ulatuses.

FLLC.02.011  Kreeka autorite draamateosed (3 EAP) või FLLC.02.012  Rooma autorite draamateosed (3 EAP)

HVLC.02.004 Kreeka eepika (6 EAP) või HVLC.02.009 Rooma eepika (6 EAP)

FLGR.02.539 Ladina keele morfoloogia ja süntaks (3 EAP) või FLLC.02.016  Kreeka keele morfoloogia ja süntaks (3 EAP)

FLGR.02.379 Ladina keele põhikursus I (6 EAP) või FLGR.02.377 Kreeka keele põhikursus I (6 EAP)

FLGR.02.540 Rooma lüürika (3 EAP) või FLLC.02.010  Kreeka lüürika (3 EAP)

FLGR.02.415 Tekstianalüüs. Kreeka proosaautorid (6 EAP) või FLGR.02.416 Tekstianalüüs. Ladina proosaautorid (6 EAP)

Antiikkeeled ja -kultuurid kõrvalerialana valikained (12 EAP)       

FLGR.02.460 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis (3 EAP)

FLGR.02.069 Antiikaja olmekultuur (3 EAP)

HVLC.02.003 Antiikkirjanduse žanrid. Ajalookirjandus (3 EAP)

FLLC.02.014  Erikursus antiikmaailmast ja antiigitraditsioonist I (3 EAP)

FLLC.02.015  Erikursus antiikmaailmast ja antiigitraditsioonist II (3 EAP)

FLGR.02.531 Keskaja ladina keel (3 EAP)

FLLC.02.011  Kreeka autorite draamateosed (3 EAP)

HVLC.02.007 Kreeka ja ladina paleograafia (3 EAP)

FLLC.02.010  Kreeka lüürika (3 EAP)

FLLC.02.012  Rooma autorite draamateosed (3 EAP)

FLGR.02.540 Rooma lüürika (3 EAP)

FLAJ.07.002  Vanaaeg (6 EAP)

HVAJ.05.003 Üldine kunstiajalugu: antiikkunst (4 EAP)

Antiikaja keelte ja kultuuride valikmoodul (maailma keelte ja kultuuride kõrvaleriala osana)

Antiikkeeli ja -kultuure on võimalik õppida ka ühe moodulina Maailma keelte ja kultuuride kõrvaleriala raames. 24 EAP ulatuses võite valida kas mõne antiikkeele (ladina või vanakreeka keele) algkursuse(d) ja siis neile lisaks üldisi teadmisi andvaid aineid, või keskendudagi ainult viimastele. Enamik neist kursustest toimuvad igal aastal, vaid paleograafia ja keskaja ladina keele kursused üle aasta. Antiikfilosoofia kursuse toimumisaegu soovitame vaadata filosoofia õppekava alt, Vanaaja ning Kunstiajaloo kursuseid ajaloo õppekava alt. Küsimuste korral pöörduge julgesti programmijuhi Kadri Novikovi poole (kadri.novikov@ut.ee).

Antiikaja keeled ja -kultuurid (24 EAP)    

HVLC.02.007 Kreeka ja ladina paleograafia 3 EAP (eeldusained: FLGR.02.379 Ladina keele põhikursus I (6EAP) ja/või FLGR.02.377 Kreeka keele põhikursus I (6 EAP)).

FLGR.02.531 Keskaja ladina keel 3 EAP (eeldusaineks: vähemalt 3EAP ulatuses mõne ladina keele kursuse läbimine)

FLGR.02.460 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis (3 EAP)

FLGR.02.069 Antiikaja olmekultuur (3 EAP)

FLLC.02.002  Antiikmütoloogia alused kirjandustekstides (3 EAP)

FLLC.02.014  Erikursus antiikmaailmast ja antiigitraditsioonist I (3 EAP)

FLLC.02.015  Erikursus antiikmaailmast ja antiigitraditsioonist II (3 EAP)

FLGR.02.531 Keskaja ladina keel (3 EAP)

HVLC.02.007 Kreeka ja ladina paleograafia (3 EAP)

FLGR.02.377 Kreeka keele põhikursus I (6 EAP)

FLGR.02.378 Kreeka keele põhikursus II (6 EAP)

FLGR.02.379 Ladina keele põhikursus I (6 EAP)

FLGR.02.380 Ladina keele põhikursus II (6 EAP)

FLLC.02.001  Maailmakirjandus I. Antiik (3 EAP)

FLGR.02.133 Proseminar antiikkultuurist: sissejuhatus erialasse (3 EAP)

FLFI.01.094 Valikkursus antiikfilosoofiast (3 EAP)

FLAJ.07.002 Vanaaeg (6 EAP)

HVAJ.05.003 Üldine kunstiajalugu: antiikkunst (4 EAP)

#instituudist
freepik_avok.jpg

Akadeemilise väljendusoskuse keskus - AVOK

#instituudist
Töötajate kontaktid

Aasia regiooni keelte osakonna kontaktid

#instituudist

Ruumide rent

Maailma keelte ja kultuuride instituudi ruumide rendihinnad