Kolledži õppejõu Sirje Kupp-Sazonovi sulest ilmus raamat

Raamatu kaasautor on Tartu Ülikooli vene keele ja tõlkeõpetuse lektor Sirje Kupp-Sazonov.
09.06.2022

Slavistika osakonna töötajate avalik pöördumine Ukraina toetuseks

Tartu Ülikooli slavistika osakonna töötajate avalik pöördumine Ukraina toetuseks
02.03.2022

Slavistika osakond

Slavistika osakonnas saab õppida vene keelt ja kirjandust kõigil kolmel kõrghariduse astmel bakalaureuseõppest doktoriõppeni. Osakonnal on pikad ja kuulsusrikkad teadustraditsioonid ning suurepärane õppejõudude meeskond, kellest paljud on maailmakuulsate teadlaste Juri Lotmani ja Zara Mintsi õpilased või nende loodud teaduskoolkonna järgijad. Meie peamised uurimissuunad on uusaja vene kirjanduse ajalugu ja poeetika, vene-eesti kirjandus- ja kultuurisidemed, rakenduslingvistika ja keeltevaheline suhtlus. Osakonnas õpetatakse vene kirjanduse ja lingvistika kursusi, viiakse läbi praktilisi akadeemilise vene keele ja toimetamise tunde, millest saavad osa võtta kõik vene keele ja kultuuri huvilised. Bakalaureuseastmes omandavad üliõpilased ka tšehhi või poola keele ja tutvuvad nende maade kultuuridega. Slavistika osakond korraldab igal aastal rahvusvahelisi teaduskonverentse ja seminare ning avaldab teadustööde sarja „Acta Slavica Estonica“. 

#õppimine
Tudengid

Õppimine slavistika osakonnas

#instituudist
Slavistika osakonna uudised

Slavistika osakonna uudised

#instituudist
Slavistika osakonna üritused

Slavistika osakonna üritused

#instituudist
Töötajate kontaktid

Slavistika osakonna kontaktid

Noorte filoloogide konverents

Rahvusvaheline noorte filoloogide konverents toimub slavistika osakonnas alates 1963. aastast. Tegemist on slavistika üliõpilaste teadusliku kohtumistega, kuhu tuleb igal aastal kümneid bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi kogu maailmast, et tutvuda uute teadusvoolude ja -teooriatega. Tudengid teevad ettekandeid, mille tulemusena ilmub elektrooniline kogumik „Vene filoloogia“.

Loe rohkem