Magistriõppesse kandideerimine on alanud!

Euroopa keeled ja kultuurid õppekavale saab kandideerida 15. märtsini, tõlkeõpetuse ja võõrkeeleõpetaja õppekavadele 29. juunini 2022.
27.01.2022

Loe kõiki uudiseid

Romanistika osakond

Romaani keeltel põhinevad kultuurid on aastasadu olnud Euroopa kultuuriloo keskmes. Seetõttu on nende kultuuride ja keelte õppimine ja uurimine hädavajalik kõigile, kes tahavad mõista tänapäevase maailma ideelist, poliitilist ja majanduslikku toimimist, ajalugu ja traditsioone, kultuuride vahelisi konflikte ja suhtlemise viise. Romaani keelte kõrgtasemel valdajal on võti, millega pääseda otse, ilma vahendajate ning moonutajateta, maailma, kuhu teised peavad minema ringiga, ja tabada kiiremini ja vahetumalt nii filosoofiliste, ühiskondlike kui kirjanduslike tekstide olemust, kui ka kiigata miljonite inimeste südamesse.

Hispaania, prantsuse või itaalia keele õppimist saab Tartu ülikoolis alustada ilma, et oleks neid varem õppinud. Prantsuse ja hispaania keele erialade puhul liituvad varasema keeleoskusega tudengid edasijõudnutega ning tänu sellele saavad õppida süvendatumalt teist romaani keelt, mõnda muud keelt väga laiast valikust või keskenduda hoopis kõrvaleriala omandamisele mõnest teisest osakonnast või teaduskonnast.

Meie inimeste peamised teadussuunad on võrdlev keele- ja kirjandusteadus, tõlkeuuringud ning diskursuseanalüüs. Osakonnas töötavad võõrkeeli emakeelena rääkivad külalisõppejõud ning on tihedad kontaktid välisesinduste ja partnerülikoolidega. 

#sisseastumine
student's hands visible performing written tasks and using textbooks or dictionaries

Sisseastumine romanistika õppekavale

07.03.2022
#õppimine
Tudengid Lossi 3 õppehoone ees

Õppimine romanistika osakonnas

07.03.2022
#instituudist
Õppejõud Lossi 3 hoones

Romanistika osakonna töötajad

07.03.2022
#rahvusvaheline
Microphone in close up

Külalisõppejõud romanistika osakonnas

06.05.2022