Skip to main content

Magistriõppesse kandideerimine algab 1. veebruaril!

27.01.2022

Loe kõiki uudiseid

Romanistika osakond

Romaani keeltel põhinevad kultuurid on aastasadu olnud Euroopa kultuuriloo keskmes. Seetõttu on nende kultuuride ja keelte õppimine ja uurimine hädavajalik kõigile, kes tahavad mõista tänapäevase maailma ideelist, poliitilist ja majanduslikku toimimist, ajalugu ja traditsioone, kultuuride vahelisi konflikte ja suhtlemise viise. Nende keelte kõrgtasemel valdajal on võti, millega pääseda otse, ilma vahendajate ning moonutajateta, maailma, kuhu teised peavad minema ringiga, ja tabada kiiremini ja vahetumalt nii filosoofiliste, ühiskondlike kui kirjanduslike tekstide olemust, kui ka kiigata miljonite inimeste südamesse.

Prantsuse, hispaania või itaalia keele õppimist saab Tartu ülikoolis alustada ilma, et oleks neid varem õppinud. Prantsuse ja hispaania keele erialade puhul liituvad varasema keeleoskusega tudengid edasijõudnutega ning tänu sellele saavad õppida süvendatumalt teist romaani keelt, mõnda muud keelt väga laiast valikust või keskenduda hoopis kõrvaleriala omandamisele mõnest teisest osakonnast või teaduskonnast.

Samuti on võimalik õppida romaani keeli kõrvalerialana (prantsuse, hispaania, itaalia keelt) või valida vähemas mahus üksikuid keele- ja kultuurimooduleid kõrvalerialalt maailma keeled ja kultuurid. Kõiki keeli saab õppida üldkeelena, valides selleks sobiva taseme ning need grupid on avatud kõigile huvilistele, mistahes erialalt Tartu ülikoolis (või isegi väljastpoolt ülikooli). Romanistika osakonnas sooritatud lõputööd näitavad nii üliõpilaste head kirjakeele valdamise oskust, kui ka suutlikkust orienteeruda kirjanduse, keeleteaduse, majanduse, poliitika või üldisemate ühiskonnateaduste valdkonnas. 

Meie inimeste peamised teadussuunad on võrdlev keele- ja kirjandusteadus, tõlkeuuringud ning diskursuseanalüüs. Osakonnas töötavad võõrkeeli emakeelena rääkivad külalisõppejõud ning on tihedad kontaktid välisesinduste ja partnerülikoolidega. Vähemalt ühe semestri saavad kõik tudengid õppida mõnes välisülikoolis.

NB! Osakonna koduleht on uuendamisel! Küsimuste korral kirjuta marju.adams@ut.ee või elica.mateo@ut.ee

#ülikoolist
eesti ja hispaania kaart kõrvuti

Hispanistika 30

Jaga
11.01.2022
#õpetamine
Prantsuse keele e-õppest

E-ilma bonjour sobib ka päris elus teretamiseks

Jaga
19.01.2022
#õppimine

Tähtajad lõpetajatele - hispaania keel ja kirjandus

Üliõpilane valib juhendaja oktoobri alguseks ja annab sellest õppekorralduse spetsialistile teada.
Lõputöö esitamise tähtaeg elektrooniliselt 10 tööpäeva enne kaitsmist.

Jaga
27.01.2022
#õppimine

Tähtajad lõpetajatele - prantsuse keel ja kirjandus

Bakalaureuse- ja magistritööde ning teemade esitamise tähtajad 2021/2022 õ.a romanistika osakonnas prantsuse keele ja kirjanduse erialal.
 

Jaga
27.01.2022

Kontaktid

   

Tanel Lepsoo
osakonna juhataja, maailma keelte ja kultuuride kolledži asedirektor, prantsuse kirjanduse kaasprofessor, PhD (prantsuse keel ja kirjandus)

(+372) 506 9641 (6246)
J. Liivi 4-117
tanel.lepsoo@ut.ee

 

 

Sara Bédard-Goulet
romanistika professor, PhD (nüüdiskirjandus)

J. Liivi 4-120
sara.bedard-goulet@ut.ee

 

 

Anu Treikelder
prantsuse keele ja lingvistika lektor, romanistika bakalaureuseõppe programmijuht, võõrkeeleõpetaja magistriõppe programmijuht, PhD (prantsuse keel ja kirjandus)

(+372) 737 6245
J. Liivi 4-217B
anu.treikelder@ut.ee

 

 

Klaarika Kaldjärv
hispaania kirjanduse ja tõlketeaduse lektor, PhD (hispaania keel ja kirjandus)

J. Liivi 4-220
klaarika.kaldjarv@ut.ee

 

 

Triin Lõbus
hispaania keele ja lingvistika lektor, PhD (hispaania keel ja kirjandus)

J. Liivi 4-220
triin.lobus@ut.ee

 

 

Virginia Rapún Mombiela
hispaania keele ja kultuuri külalislektor

J. Liivi 4-220
virginia.rapun@ut.ee

 

 

Mari Kruse 
hispaania keele ja lingvistika lektor, PhD (hispaania keel ja kirjandus)

J. Liivi 4-220
mari.kruse@ut.ee

 

 

Marri Amon
prantsuse keele ja tõlkeõpetuse lektor 0,5 k., PhD (üldkeeleteadus)

J. Liivi 4-218
marri.amon@ut.ee

 

 

Marge Käsper
prantsuse keele ja lingvistika lektor 0,5 k., prantsuse keele teadur 0,5., PhD (prantsuse keel ja kirjandus)

J. Liivi 4-218
marge.kasper@ut.ee

 

 

Vincent Dautancourt
prantsuse keele ja kultuuri lektor, PhD

J. Liivi 4-219
vincent.dautancourt@ut.ee

 

 

Annika Mikkel
itaalia ja ladina keele lektor, PhD (klassikaline filoloogia)

J. Liivi 4-219
annika.mikkel@ut.ee

 

 

Kairi Güsson
hispaania keele õpetaja

J. Liivi 4-219
kairi.gusson@ut.ee

 

 

Reet Alas
prantsuse keele õpetaja, PhD (prantsuse keel ja kirjandus)

J. Liivi 4-218
reet.alas@ut.ee

 

 

Tiina Zobel
prantsuse keele õpetaja

J. Liivi 4-217B
tiina.zobel@ut.ee

   

Ezio Maria Romeo
itaalia keele külalislektor

J. Liivi 4-219
ezio.romeo@ut.ee

 

 

Elica Mateo Krikk
õppekorralduse spetsialist 0,5 k., (hispaania keel ja kirjandus)

(+372) 737 5319
J. Liivi 4-217A
elica.mateo@ut.ee

 

 

Marju Adams
õppekorralduse spetsialist 0,6., (prantsuse keel ja kirjandus)

(+372) 737 5354
J. Liivi 4-217A
marju.adams@ut.ee