Author:
Autorita

Romanistika osakonna töötajad

Tanel Lepsoo
osakonna juhataja, maailma keelte ja kultuuride instituudi asejuhataja, prantsuse kirjanduse kaasprofessor, PhD (prantsuse keel ja kirjandus)

737 6246
506 9641
Lossi 3-430

tanel.lepsoo@ut.ee


Marko Pajevic
Euroopa keelte ja kultuuride külalisprofessor, PhD

Lossi 3-309
marko.pajevic@ut.ee


Anu Treikelder
prantsuse keele ja lingvistika lektor, romanistika bakalaureuseõppe programmijuht, võõrkeeleõpetaja magistriõppe programmijuht, PhD (prantsuse keel ja kirjandus)

Lossi 3-404
anu.treikelder@ut.ee


Klaarika Kaldjärv
hispaania kirjanduse ja tõlketeaduse lektor, PhD (hispaania keel ja kirjandus)

Lossi 3-420
klaarika.kaldjarv@ut.ee


Triin Lõbus
hispaania keele ja lingvistika lektor, PhD (hispaania keel ja kirjandus)

Lossi 3-420
triin.lobus@ut.ee


Mari Kruse
hispaania keele ja lingvistika lektor, PhD (hispaania keel ja kirjandus)

Lossi 3-420
mari.kruse@ut.ee


Francisco Espino Esteban
hispaania keele ja kultuuri külalislektor

Lossi 3-420
francisco.espino.esteban@ut.ee


Marri Amon
prantsuse keele ja tõlkeõpetuse lektor 0,5 k., PhD (üldkeeleteadus)

Lossi 3-403
marri.amon@ut.ee


Marge Käsper
prantsuse keele ja lingvistika lektor 0,5 k., prantsuse keele teadur 0,5., PhD (prantsuse keel ja kirjandus)

Lossi 3-403
marge.kasper@ut.ee


Vincent Dautancourt
prantsuse keele ja kultuuri lektor, PhD

Lossi 3-403
vincent.dautancourt@ut.ee


Annika Mikkel
itaalia ja ladina keele lektor, PhD (klassikaline filoloogia)

Lossi 3-407
annika.mikkel@ut.ee


Kairi Güsson
hispaania keele õpetaja

Lossi 3-419
kairi.gusson@ut.ee


Reet Alas
prantsuse keele õpetaja, PhD (prantsuse keel ja kirjandus)

Lossi 3-419
reet.alas@ut.ee


Tiina Zobel
prantsuse keele õpetaja

Lossi 3-404
tiina.zobel@ut.ee


Sara Bédard-Goulet
romanistika külalisteadur, PhD (nüüdiskirjandus)

Lossi 3-423
sara.bedard-goulet@ut.ee


Pierre-Emmanuel Grisolet
prantsuse keele õpetaja, praktikant

Lossi 3-419
pierre-emmanuel.grisolet@ut.ee


Elica Mateo
õppekorralduse spetsialist 0,5 k., (hispaania keel ja kirjandus)

737 5319
Lossi 3-422
elica.mateo@ut.ee

 

Marju Adams
õppekorralduse spetsialist 0,6., (prantsuse keel ja kirjandus)

737 5354
Lossi 3-422
marju.adams@ut.ee

#instituudist
freepik_avok.jpg

Akadeemilise väljendusoskuse keskus - AVOK

#instituudist
Tulemas on rahvusvaheline konverents kataloogidest vanades kultuurides

Antiikkeeled ja -kultuurid kõrvalerialana

#instituudist
Töötajate kontaktid

Aasia regiooni keelte osakonna kontaktid