Praktiline info üliõpilasele

Klassikalise filoloogia eriala on õige valik neile:

  • kellele meeldib keelte puhul süsteemsus ja reeglipärasus;
  • kes tahavad saada võrdlusaluse, miks on indoeuroopa keelte struktuurid ja sõnavara jõudnud praeguse arengustaadiumini;
  • kes tahavad kaasa mõelda ühe hästi atesteeritud pika ajalooga maailmakeele arengustaadiumide näitel, mis ootab praegusi ja tulevasi maailmakeeli, nt inglise keelt 1500 aasta pärast;
  • kes tahavad mõista Lääne-Euroopa keelte ja kultuuritraditsiooni aluseid ning tegelda kirjandus- ja kultuurilooliste protsesside jälgimisega;
  • kes hindavad õppimist väikesel erialal, tihedat sidet eri lendude üliõpilaste ning õppejõudude vahel, ühiseid õppereise antiikkultuuriga seotud kohtadesse; õppimisvõimalusi Euroopa juhtivate õppejõudude käe all
  • kes hindavad õppimist aktiivselt teadustöö ja tõlkimisega tegelevate õppejõudude juhendamisel
  • kes tahavad juba BA stuudiumi ajal lüüa kaasa konverentside korraldamisel, saada esimesi õpetamiskogemusi õppeassistendina nooremaid üliõpilasi õpetades ning hiljemalt alates magistriõppest lüüa kaasa teadus- ja tõlkeprojektides.

Antiikkeeled- ja kultuurid kõrvalerialana

Lõpetajale

Lõputööd

Registreeru sügissemestri keelekursustele

Registreeru sügissemestri keele- ja kultuurikursustele

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“