Autor:
/Unsplash

Maailma keeled ja kultuurid kõrvalerialana

Maailma keelte ja kultuuride kõrvaleriala annab võimaluse täiendada oma teise või kolmanda võõrkeele oskust või alustada täiesti uue keele õppimist. Lisaks keeleoskusele saad teadmisi kultuuridest, kirjandusest, ajaloost ja ühiskonnast. 

Kõrvalerialal on väga praktiline väljund – see avardab üliõpilaste võimalusi kujundada individuaalseid õpiteid. Vastavate võõrkeelte moodulite valimine võimaldab näiteks võõrkeeleõpetaja magistriõppes valida lisaeriala. Samuti kui on soov magistriõppes õpinguid jätkata teisel erialal, aitab vastavate võõrkeelte moodulite valimine end ette valmistada sisseastumiskatsete läbimiseks Euroopa keelte ja kultuuride, võõrkeeleõpetaja ja tõlkeõpetuse magistriõppekavadele või läbida eeldusained magistriõpinguteks eesti ja soome-ugri keeleteaduse või kirjandus- ja teatriteaduse õppekavadel. Muidugi võib erinevaid mooduleid valida ka lihtsalt oma bakalaureuseõpingute mitmekesistamiseks ja silmaringi avardamiseks.

Moodulite valimine

Üliõpilasel on võimalik kombineerida erinevate piirkondade keele- ja kultuuriainete mooduleid ning valida moodulite sees oma erialastele vajadustele, huvidele ja eelnevale ettevalmistusele vastav ainekomplekt. Täismahus maailma keelte kultuuride kõrvaleriala (60 EAP) läbimiseks tuleb valida:

 • Suunamoodul 24 EAP
 • Erialamoodul 24 EAP
 • Valikmoodul 12 EAP või valikaineid (vähemalt) 12 EAP ulatuses

Näiteks kui üliõpilase peaerialaks on inglise keel ja kirjandus ning ta soovib võtta kõrvalerialaks maailma keeled ja kultuurid, siis võib ta valida suunamooduliks näiteks prantsuse keele süvaõppe (24 EAP), sellele lisaks 24 EAP ulatuses aineid prantsuse keele ja kultuuri erialamoodulist ning valikainetena veel 12 EAP mahus kõrgema taseme prantsuse keele kursusi. Kui aga nt prantsuse keele oskus on juba üsna hea, tasub ühe 24 EAP-lise mooduli täitmiseks kaaluda ka eksootilisemaid valikuid nagu nt Baltimaade kultuur ja ühiskond või Ida-Aasia keeled ja kultuurid. Kõrvaleriala maailma keeled ja kultuurid saavad valida kõik Tartu Ülikooli üliõpilased.

Võimalusi endale sobiva õpitee loomiseks on palju ja alati tasub nõu küsida oma õppekorralduse spetsialistilt või kolledži tasemeõppe koordinaatorit Age Allaselt (age.allas@ut.ee, 737 6255).

Kust ma kõrvaleriala ÕISis leian?

Kõrvaleriala maailma keeled ja kultuurid leiad kõigi kolledži bakalaureuseastme õppekavadest. Kui sa õpid mõnel meie õppekaval, siis leidki kõik moodulid oma õppekavast, kui aga õpid mõnel muul õppekaval, siis tuleb sul ÕISist otsida mõni meie õppekavadest. Vaata kõrvaleriala maailma keeled ja kultuurid mooduleid ja ainete kirjeldusi nt saksa keele ja kirjanduse õppekavast
 

Suuna- ja erialamooduli valikud maailma keelte ja kultuuride instituudist:

 • Amerikanistika ja britannistika (24 EAP)
 • Antiikaja keeled ja kultuurid (24 EAP)
 • Baltimaade kultuurid ja ühiskond (24 EAP)
 • Hispaania keel ja kultuur (24 EAP)
 • Hispaania keele süvaõpe (24 EAP)
 • Ida-Aasia keeled ja kultuurid (24 EAP)
 • Itaalia keel ja kultuur (24 EAP)
 • Prantsuse keel ja kultuur (24 EAP)
 • Prantsuse keele süvaõpe (24 EAP)
 • Saksa keel ja kultuur (24 EAP)
 • Saksa keele süvaõpe (24 EAP)
 • Skandinaavia keeled ja kultuurid (24 EAP)
 • Skandinaavia keelte süvaõpe (24 EAP)
 • Slaavi keeled ja kultuurid (24 EAP)
 • Vene keel ja kultuur (24 EAP)

Valikud teistest üksustest, praktika ja välismaal õppimise sidumine:

 • Eesti keel võõrkeelena (24 EAP)
 • Maailmakirjandus (24 EAP)
 • Üldkeeleteadus ja keelekasutus (24 EAP)

Valikmoodulid:

 • Ettevõtlusõpe (0-12 EAP)
 • Kultuuriuuringud (0-12 EAP)
 • Rahvusvahelistumine (0-12 EAP)
 • Slaavi keeled (0-12 EAP)

Lisaks ülal toodud ainepakettidele sobivad valikmoodulisse ka keele- ja kultuurikursused. Samuti võib valikmoodulis arvestada erinevaid praktikaid, kui nende läbimiseks luuakse õppeinfosüsteemis aine.

Kõiki ülal toodud kursusi saab valida ka ühekaupa. See on hea võimalus neile, kel kõrvaleriala valikud juba tehtud, aga tahaks veel osaleda mõnel põneval keele- või kultuurikursusel.

Registreeru sügissemestri keelekursustele

Registreeru sügissemestri keele- ja kultuurikursustele

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“