Kõrvaleriala maailma keeled ja kultuurid

Kolledži kõrvaleriala maailma keeled ja kultuurid annab võimaluse täiendada oma teise ja/või kolmanda võõrkeele oskust või alustada täiesti uue keele õppimist. Lisaks keeleoskusele saad teadmisi kultuuridest, kirjandusest, ajaloost ja ühiskonnast. 

Kõrvalerialal on väga praktiline väljund – see avardab üliõpilaste võimalusi kujundada individuaalseid õpiteid. Vastavate võõrkeelte moodulite valimine võimaldab näiteks võõrkeeleõpetaja magistriõppes valida lisaeriala. Samuti kui on soov magistriõppes õpinguid jätkata teisel erialal, aitab vastavate võõrkeelte moodulite valimine end ette valmistada sisseastumiskatsete läbimiseks Euroopa keelte ja kultuuride, võõrkeeleõpetaja ja tõlkeõpetuse magistriõppekavadele või läbida eeldusained magistriõpinguteks eesti ja soome-ugri keeleteaduse või kirjandus- ja teatriteaduse õppekavadel. Muidugi võib erinevaid mooduleid valida ka lihtsalt oma bakalaureuseõpingute mitmekesistamiseks ja silmaringi avardamiseks.

Moodulite valimine

Üliõpilasel on võimalik kombineerida erinevate piirkondade keele- ja kultuuriainete mooduleid ning valida moodulite sees oma erialastele vajadustele, huvidele ja eelnevale ettevalmistusele vastav ainekomplekt. Täismahus maailma keelte kultuuride kõrvaleriala (60 EAP) läbimiseks tuleb valida:

 • Suunamoodul 24 EAP
 • Erialamoodul 24 EAP
 • Valikmoodul 12 EAP või valikaineid (vähemalt) 12 EAP ulatuses

Näiteks kui üliõpilase peaerialaks on inglise keel ja kirjandus ning ta soovib võtta kõrvalerialaks maailma keeled ja kultuurid, siis võib ta valida suunamooduliks näiteks prantsuse keele süvaõppe (24 EAP), sellele lisaks 24 EAP ulatuses aineid prantsuse keele ja kultuuri erialamoodulist ning valikainetena veel 12 EAP mahus kõrgema taseme prantsuse keele kursusi. Kui aga nt prantsuse keele oskus on juba üsna hea, tasub ühe 24 EAP-lise mooduli täitmiseks kaaluda ka eksootilisemaid valikuid nagu nt Baltimaade kultuur ja ühiskond või Ida-Aasia keeled ja kultuurid. Kõrvaleriala maailma keeled ja kultuurid saavad valida kõik Tartu Ülikooli üliõpilased.

Võimalusi endale sobiva õpitee loomiseks on palju ja alati tasub nõu küsida oma õppekorralduse spetsialistilt või kolledži tasemeõppe koordinaatorit Age Allaselt (age.allas@ut.ee, 737 6255).

Kust ma kõrvaleriala ÕISis leian?

Kõrvaleriala maailma keeled ja kultuurid leiad kõigi kolledži bakalaureuseastme õppekavadest. Kui sa õpid mõnel meie õppekaval, siis leidki kõik moodulid oma õppekavast, kui aga õpid mõnel muul õppekaval, siis tuleb sul ÕISist otsida mõni meie õppekavadest. Vaata kõrvaleriala maailma keeled ja kultuurid mooduleid ja ainete kirjeldusi nt saksa keele ja kirjanduse õppekavast
 

Suuna- ja erialamooduli valikud maailma keelte ja kultuuride instituudist:

Amerikanistika ja britannistika (24 EAP)  |  Antiikaja keeled ja kultuurid (24 EAP)  |  Baltimaade kultuurid ja ühiskond (Läti ja Leedu suund) (24 EAP)  |  Hispaania keel ja kultuur (24 EAP)  |  Hispaania keele süvaõpe (24 EAP)  |  Ida-Aasia keeled ja kultuurid (Hiina, Jaapani ja Korea suund) (24 EAP)  |  Itaalia keel ja kultuur (24 EAP)  |  Prantsuse keel ja kultuur (24 EAP)  |  Prantsuse keele süvaõpe (24 EAP)  |  Saksa keel ja kultuur (24 EAP)  |  Saksa keele süvaõpe (24 EAP)  |  Skandinaavia keeled ja kultuurid (24 EAP)  |  Skandinaavia keelte süvaõpe (24 EAP)  |  Slaavi keeled ja kultuurid (24 EAP)  |  Vene keel ja kultuur (24 EAP)

Valikud teistest üksustest, praktika ja välismaal õppimise sidumine:

Eesti keel võõrkeelena (24 EAP)  |  Maailmakirjandus (24 EAP)  |  Üldkeeleteadus ja keelekasutus (24 EAP)  |  Ettevõtlusõpe (0-12 EAP)  |  Kultuuriuuringud (0-12 EAP)  |  Rahvusvahelistumine (0-12 EAP)  |  Slaavi keeled (0-12 EAP)

Veel võimalusi



Amerikanistika ja britannistika (24 EAP)

Moodul eeldab inglise keele oskust vähemalt kesktasemel ja ühtlasi arendab inglise keele oskust nii passiivses kui aktiivses vormis. Kokkuleppel saab moodulis kasutada ka inglise keele ja kirjanduse peaeriala valikmooduli aineid.

 • FLGR.01.054 Iirimaa ajalugu filmis (3 EAP)
 • FLGR.01.206 Kanada ingliskeelne multikultuuriline kirjandus (3 EAP)
 • HVLC.01.065 Seminar Ameerika kultuurist (3 EAP)
 • HVLC.01.043 Shakespeare'i ajalooteemalised näidendid (6 EAP)
 • FLGR.01.144 Suurbritannia ja Iirimaa 20. sajandil (3 EAP)
 • FLGR.01.366 Visioonid impeeriumist: Briti impeerium ja kaunid kunstid (6 EAP)
 • FLGR.01.169 Üksikisiku ja rahvuse identiteet kaasaegses Kanada ingliskeelses romaanis (3 EAP)

Lisainfo: Marilii Adamson (marilii.adamson@ut.ee)


Antiikaja keeled ja kultuurid (24 EAP)

Valida 24 EAP ulatuses järgmiste õppeainete hulgast:

 • FLGR.02.460 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis (3 EAP)
 • FLGR.02.069 Antiikaja olmekultuur (3 EAP)
 • FLLC.02.002 Antiikmütoloogia alused kirjandustekstides (3 EAP)
 • FLLC.02.014 Erikursus antiikmaailmast ja antiigitraditsioonist I (3 EAP)
 • FLLC.02.015 Erikursus antiikmaailmast ja antiigitraditsioonist II (3 EAP)
 • FLGR.02.531 Keskaja ladina keel (3 EAP)
  • Eeldusained: FLGR.02.379 Ladina keele põhikursus I ja FLGR.02.380 Ladina keele põhikursus II
 • HVLC.02.007 Kreeka ja ladina paleograafia (3 EAP)
  • Eeldusained: FLGR.02.379 Ladina keele põhikursus I ja FLGR.02.380 Ladina keele põhikursus II
 • FLGR.02.377 Kreeka keele põhikursus I (6 EAP)
 • FLGR.02.378 Kreeka keele põhikursus II (6 EAP)
 • FLGR.02.379 Ladina keele põhikursus I (6 EAP)
 • FLGR.02.380 Ladina keele põhikursus II (6 EAP)
 • FLLC.02.001 Maailmakirjandus I. Antiik (3 EAP)
 • FLGR.02.133 Proseminar antiikkultuurist: sissejuhatus erialasse (3 EAP)
 • FLFI.01.094 Valikkursus antiikfilosoofiast (3 EAP)
 • FLAJ.07.002 Vanaaeg (6 EAP)
 • FLAJ.05.060 Üldine kunstiajalugu: antiikkunst (3 EAP)

Lisainfo: Elica Mateo Krikk (elica.mateo@ut.ee)


Baltimaade kultuurid ja ühiskond (24 EAP)

Võimalik on valida kahe suuna vahel: Läti suund ja Leedu suund. Lisainfo: Kätlin Luhamägi (katlin.luhamagi@ut.ee)

Kohustuslikud kursused mõlemale suunale: 
 • FLEE.04.222 Balti rahvad ja keeled: päritolu, arengulugu ja tänapäev (3 EAP)

Läti suund (21 EAP)
 • FLAJ.03.161 Läti ajalugu (6 EAP)
  • või HVLC.09.037 Läti aja- ja kultuurilugu (6 EAP)
 • HVLC.09.022 Läti grammatika- ja tõlkekursus, tase A2 (3 EAP)
 • HVLC.09.019 Läti keel algtasemele I, tase  0 > A1.1 (6 EAP)
 • HVLC.09.020 Läti keel algtasemele II, tase A1.1 > A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.09.021 Läti keel algtasemele III, A1.2 > A2.1 (3 EAP)
 • HVLC.09.026 Läti kirjandus ja film (3 EAP)
Leedu suund (21 EAP)
 • FLAJ.03.186 Leedu ajalugu (4 EAP)
  • või HVLC.09.033 Leedu aja- ja kultuurilugu (6 EAP)
 • HVLC.09.023 Leedu keel algtasemele I, tase 0 > A1.1 (6 EAP)
 • HVLC.09.024 Leedu keel algtasemele II, tase A1.1 > A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.09.025 Leedu keel algtasemele III, A1.2 > A2.1 (6 EAP)
 • HVLC.09.027 Leedu kirjandus ja film (3 EAP)

Hispaania keel ja kultuur (24 EAP)

Valida 24 EAP ulatuses järgmiste õppeainete hulgast:

 • FLGR.03.282 Hispaania ajalugu ja kultuur (3 EAP)
 • FLGR.03.257 Hispaania keele praktikum I (6 EAP)
 • FLGR.03.259 Hispaania keele praktikum II (6 EAP)
 • FLGR.03.263 Hispaania keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus I (6 EAP)
 • FLGR.03.264 Hispaania keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus II (6 EAP)
 • FLGR.03.256 Hispaania keele teooria I (6 EAP)
 • FLGR.03.258 Hispaania keele teooria II (6 EAP)
 • FLGR.03.302 Hispaania keele varieerumine (6 EAP)
 • FLGR.03.198 Hispaania kirjandus (6 EAP)
 • FLGR.03.283 Hispaania ühiskond ja kultuur (3 EAP)
 • FLGR.03.262 Ladina-Ameerika kultuurilugu (6 EAP)

Lisainfo: Elica Mateo Krikk (elica.mateo@ut.ee)


Hispaania keele süvaõpe (24 EAP)

Mooduli õppeaineid on võimalik asendada kolledži teiste vastava taseme keelekursustega.

 • FLKE.05.064 Hispaania keel algtaseme läbinuile (süvaõpe) II, tase A1 > A2 (12 EAP)
 • FLKE.05.063 Hispaania keel algtasemel (süvaõpe) I, tase 0 > A1 (12 EAP)

Lisainfo: Elica Mateo Krikk (elica.mateo@ut.ee)


Ida-Aasia keeled ja kultuurid (24 EAP)

Mooduli alt saab valida hiina, jaapani või korea keele ja kultuuri. Moodul hõlmab 12 EAP eest vastava keele algkursusi ja 12 EAP kultuuri, ühiskonna ja ajaloo kursusi. Kõigile kolmele on ühine sissejuhatav kursus "Ida-Aasia maad ja rahvad" (3 EAP), mida loetakse üle aasta. Mooduli aineid loetakse nii, et seda on võimalik ühe valitud keele ja kultuuri piires läbida kahe semestri jooksul. Lisainfo: Kätlin Luhamägi (katlin.luhamagi@ut.ee)

Hiina keel ja kultuur (24 EAP)
 • FLLC.08.001 Ida-Aasia maad ja rahvad (3 EAP)
 • FLLC.08.003 Hiina ajalugu (3 EAP)
 • HVLC.08.012 Hiina keel algtasemele I (inglise keele baasil), tase 0 > A1.1 (6 EAP)
 • HVLC.08.013 Hiina keel algtasemele II (inglise keele baasil), tase A1.1 > A1.2 (6 EAP)
 • FLLC.08.004 Hiina kirjandus (3 EAP)
 • FLLC.08.002 Hiina kultuur ja ühiskond (3 EAP)
Jaapani keel ja kultuur (24 EAP)
 • FLLC.08.001 Ida-Aasia maad ja rahvad (3 EAP)
 • FLLC.08.005 Jaapani ajalugu (3 EAP)
 • HVLC.08.008 Jaapani keel algtasemele I, tase 0 > A1.1 (6 EAP)
 • HVLC.08.009 Jaapani keel algtasemele II, tase A1.1 > A1.2 (6 EAP)
 • FLLC.08.006 Jaapani kirjandus (3 EAP)
 • FLLC.08.017 Jaapani kultuur ja ühiskond (3 EAP)
Korea keel ja kultuur (24 EAP)
 • FLLC.08.001 Ida-Aasia maad ja rahvad (3 EAP)
 • FLLC.08.008 Korea ajalugu (inglise keele baasil) (3 EAP)
 • HVLC.08.016 Korea keel algtasemele I (inglise keele baasil), tase 0 > A1.1 (6 EAP)
 • HVLC.08.017 Korea keel algtasemele II (inglise keele baasil), tase A1.1 > A1.2 (6 EAP)
 • FLLC.08.009 Korea kirjandus (inglise keele baasil) (3 EAP)
 • FLLC.08.007 Korea kultuur ja ühiskond (inglise keele baasil) (3 EAP)

Itaalia keel ja kultuur (24 EAP)

Valida 24 EAP ulatuses järgmiste õppeainete hulgast:

 • HVLC.03.020 Itaalia keel algtasemele I, tase 0 > A1.1 (6 EAP)
 • HVLC.03.021 Itaalia keel algtasemele II, tase A1.1 > A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.03.022 Itaalia keel algtasemele III (inglise keele baasil), tase A1.2 > A2.1 (6 EAP)
 • HVLC.03.023 Itaalia keel eelkesktasemele (inglise keele baasil), tase A2.1 > A2.2 (6 EAP)
  • või HVLC.03.034 Itaalia keel eelkesktasemele (inglise keele baasil), tase A2.2 > B1.1 (6 EAP)
 • HVLC.03.017 Itaalia kirjandus ja film (inglise keele baasil) (3 EAP)
 • HVLC.03.024 Itaalia ühiskond ja kultuur (inglise keele baasil, 100% veebipõhine) (3 EAP)

Lisainfo: Marju Adams (marju.adams@ut.ee)


Prantsuse keel ja kultuur (24 EAP)

Valida 24 EAP ulatuses järgmiste õppeainete hulgast:

 • FLGR.03.149 Prantsuse keele praktikum I (6 EAP)
 • FLGR.03.150 Prantsuse keele praktikum II (6 EAP)
 • FLGR.03.179 Prantsuse keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus I (6 EAP)
 • FLGR.03.180 Prantsuse keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus II (6 EAP)
 • FLGR.03.152 Prantsuse keele teooria I (6 EAP)
 • FLGR.03.153 Prantsuse keele teooria II (6 EAP)
 • FLGR.03.156 Prantsuse kirjandus (6 EAP)
 • OIAO.06.053 Prantsuse õiguskeel ja õigussüsteem I (3 EAP)
 • OIAO.06.055 Prantsuse õiguskeel ja õigussüsteem II (3 EAP)
 • OIAO.06.059 Prantsuse õiguskeel ja õigussüsteem III (3 EAP)
 • FLGR.03.281 Prantsusmaa ajalugu ja kultuur (3 EAP)
 • FLGR.03.191 Prantsusmaa ühiskond ja kultuur (3 EAP)

Lisainfo: Marju Adams (marju.adams@ut.ee)


Prantsuse keele süvaõpe (24 EAP)

Mooduli õppeaineid on võimalik asendada kolledži teiste vastava taseme keelekursustega.

 • FLKE.02.276 Prantsuse keel algtaseme läbinuile (süvaõpe), tase A1 > A2 (12 EAP)
 • FLKE.02.275 Prantsuse keel algtasemel (süvaõpe), tase 0 > A1 (12 EAP)
 • Saksa keel ja kultuur (24 EAP)

Lisainfo: Marju Adams (marju.adams@ut.ee)


Saksa keel ja kultuur (24 EAP)

Valida 24 EAP ulatuses järgmiste õppeainete hulgast:

 • FLKU.05.076 Baltisaksa kirjandus eesti kirjandusloo taustal (3 EAP)
 • HVLC.04.049 Praktiline saksa keel B2.1 > B2.2 (6 EAP)
 • HVLC.04.050 Praktiline saksa keel B2.2 > C1.1 (6 EAP)
 • FLGR.04.717 Saksa keele grammatika I (6 EAP)
 • FLGR.04.718 Saksa keele suuline ja kirjalik väljendusõpetus (6 EAP)
 • FLGR.04.513 Saksa kirjanduse peaseminar (3 EAP)
 • FLGR.04.061 Saksa kirjanduse proseminar (6 EAP)
 • HVLC.04.028 Saksakeelsete maade ajalugu II (3 EAP)
 • HVLC.04.030 Saksakeelsete maade kultuuri- ja maalugu II (3 EAP)

Lisainfo: Milvi Kaber (milvi.kaber@ut.ee)


Saksa keele süvaõpe (24 EAP)

Mooduli õppeaineid on võimalik asendada kolledži teiste vastava taseme keelekursustega.

 • FLKE.02.277 Saksa keel algajatele I (süvaõpe), tase 0 > A1 (12 EAP)
 • FLKE.02.278 Saksa keel algajatele II (süvaõpe), tase A1 > A2 (12 EAP)

Lisainfo: Milvi Kaber (milvi.kaber@ut.ee)


Skandinaavia keeled ja kultuurid (24 EAP)

Valida 24 EAP ulatuses järgmiste õppeainete hulgast:

 • FLGR.06.027 Norra foneetika ja fonoloogia (3 EAP)
 • FLGR.06.030 Norra keele morfoloogia ja süntaks (3 EAP)
 • FLGR.06.036 Norra keele väljendusõpetus (6 EAP)
 • FLGR.06.033 Norra keeleajalugu (3 EAP)
 • FLGR.06.039 Norra kirjanduse ajalugu (9 EAP)
 • FLGR.06.028 Rootsi foneetika ja fonoloogia (3 EAP)
 • FLGR.06.037 Rootsi keele väljendusõpetus (6 EAP)
 • FLGR.06.034 Rootsi keeleajalugu (3 EAP)
 • FLGR.06.040 Rootsi kirjanduse ajalugu (9 EAP)
 • FLGR.06.031 Rootsi morfoloogia ja süntaks (3 EAP)
 • FLGR.06.023 Skandinaavia keeled (6 EAP)
 • FLGR.06.155 Skandinaavia maade ajalugu ja kultuur (6 EAP)
 • FLGR.06.029 Taani foneetika ja fonoloogia (3 EAP)
 • FLGR.06.038 Taani keele väljendusõpetus (6 EAP)
 • FLGR.06.035 Taani keeleajalugu (3 EAP)
 • FLGR.06.041 Taani kirjanduse ajalugu (9 EAP)
 • FLGR.06.032 Taani morfoloogia ja süntaks (3 EAP)
 • FLGR.06.026 Tekstianalüüs (6 EAP)
 • FLGR.06.025 Ülevaatekursus Skandinaavia maade kirjandusest (6 EAP)

Lisainfo: Viivika Voodla (viivika.voodla@ut.ee)


Skandinaavia keelte süvaõpe (24 EAP)
 • HVLC.06.021 Norra keel algtaseme läbinuile (süvaõpe), tase A2 > B1 (12 EAP)
 • HVLC.06.022 Norra keel algtasemele (süvaõpe), tase 0 > A2 (12 EAP)
 • HVLC.06.025 Rootsi keel algtaseme läbinuile (süvaõpe), tase A2 > B1 (12 EAP)
 • HVLC.06.023 Rootsi keel algtasemele (süvaõpe), tase 0 > A2 (12 EAP)
 • HVLC.06.026 Taani keel algtaseme läbinuile (süvaõpe), tase A2 > B1 (12 EAP)
 • HVLC.06.024 Taani keel algtasemele (süvaõpe), tase 0 > A2 (12 EAP)

Lisainfo: Viivika Voodla (viivika.voodla@ut.ee)


Slaavi keeled ja kultuurid (24 EAP)

Üliõpilane valib 24 EAP mahus järgmistest ainetest vastavalt oma keelehuvidele:

 • HVLC.05.073 Naiskirjanikud vene kultuuriloos (3 EAP)
 • HVLC.05.047 Poola keel algajatele I (inglise keele baasil), tase 0 > A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.05.048 Poola keel algajatele II (inglise keele baasil), tase A1.2 > A2.1 (6 EAP)
 • HVLC.05.049 Poola keel eelkesktasemele I (inglise keele baasil), tase A2.1 > A2.2 (6 EAP)
 • FLGR.05.395 Teksti analüüs (3 EAP)
 • HVLC.05.043 Tšehhi keel algajatele I, tase 0 > A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.05.044 Tšehhi keel algajatele II (inglise keele baasil), tase A1.2 > A2.1 (6 EAP)
 • HVLC.05.045 Tšehhi keel eelkesktasemele I (inglise keele baasil), tase A2.1 > A2.2 (6 EAP)
 • FLGR.05.396 Vene diasporaa keel ja kultuur (3 EAP)
 • FLGR.05.258 Vene kirjanduse klassikud (3 EAP)
 • HVLC.05.072 Vene pagulaskirjandus (3 EAP)
 • FLGR.05.412 Ülevaade poola kultuuriloost (3 EAP)
 • FLGR.05.411 Ülevaade tšehhi kultuuriloost (3 EAP)

Lisainfo: Milvi Kaber (milvi.kaber@ut.ee)


Vene keel ja kultuur (24 EAP)

Üliõpilane valib 24 EAP mahus järgmistest vene keele ainetest vastavalt oma keeleoskuse tasemele:

 • HVLC.05.022 Interaktiivne vene keel. Suhtluskeel kesktasemele, tase B1 > B2 (6 EAP)
 • FLGR.05.382 Nõukogude ja post-nõukogude vene kultuur (6 EAP)
 • HVLC.05.016 Vene keel algtasemele I, tase 0 > A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.05.017 Vene keel algtasemele II, tase A1.2 > A2.1 (6 EAP)
 • HVLC.05.018 Vene keel eelkeskastmele I, tase A2.1 > A2.2 (6 EAP)
 • HVLC.05.019 Vene keel eelkesktasemele II, tase A2.2 > B1.1 (6 EAP)
 • HVLC.05.020 Vene keel kesktasemele I, tase B1.1 > B1.2 (6 EAP)
 • HVLC.05.021 Vene keel kesktasemele II, tase B1.2 > B2.1 (6 EAP)
 • HVLC.05.024 Vene keel kõnes ja kirjas. Suhtluskeel ja sõnavara kõrgtasemele, tase B2 > C1 (6 EAP)
 • HVLC.05.023 Vene keele grammatika kõrgtasemele, tase B2>C1 (6 EAP)
 • FLLC.05.002  Vene kirjandusklassika varamust (6 EAP)

Lisainfo: Milvi Kaber (milvi.kaber@ut.ee)
 

Valikud teistest üksustest, praktika ja välismaal õppimise sidumine:

Lisainfo: Age Allas (age.allas@ut.ee)


Eesti keel võõrkeelena (24 EAP)
 • FLEE.04.210 Akadeemiline eesti keel muukeelsetele I (6 EAP)
 • FLEE.04.124 Eesti keele hääldusõpetus (3 EAP)
 • FLEE.04.173 Eesti keele lauseõpetuse praktiline põhikursus (3 EAP)
 • FLEE.04.194 Eesti keele morfoloogia alused (4 EAP)
 • FLEE.04.174 Eesti keele sõnamoodustussüsteem ja praktiline sõnamoodustus muukeelsetele (3 EAP)
 • FLEE.04.209 Eesti keele sõnavara (2 EAP)
 • FLEE.04.231 Keel ja ühiskond (3 EAP)

Maailmakirjandus (24 EAP)

Valida 24 EAP ulatuses järgmiste õppeainete hulgast:

 • FLKU.05.076 Baltisaksa kirjandus eesti kirjandusloo taustal (3 EAP)
 • FLKU.05.091 Eesti kirjanduse ajalugu II (6 EAP)
 • FLKU.05.121 Eesti nüüdiskirjandus (6 EAP)
 • FLKU.05.239 Kirjandus ja müüt (3 EAP)
 • HVKU.05.024 Maailmakirjandus 20. sajandi alguseni (6 EAP)
 • HVKU.05.025 Maailmakirjandus 20. sajandil (3 EAP)
 • FLKU.05.252 Narratiiviteooria (3 EAP)
 • FLKU.05.160 Poeetika (3 EAP)
 • HVKU.05.026 Uuemaid tekste maailmakirjandusest (6 EAP)

Üldkeeleteadus ja keelekasutus (24 EAP)
 • FLEE.08.087 Foneetika (3 EAP)
 • HVEE.04.002 Keel kasutuses (3 EAP)
 • HVEE.04.003 Keeleteaduslik praktika (6 EAP)
  • või HVEE.04.018 Keeleteaduslik praktikum (6 EAP)
 • FLEE.08.116 Keeletüpoloogia (3 EAP)
 • HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP)
 • FLEE.08.058 Tähendusõpetus (6 EAP)
   

Valikmoodulid:

Lisainfo: Age Allas (age.allas@ut.ee)


Ettevõtlusõpe (0-12 EAP)
 • MJCV.00.014 Ettevõtluse alused (3 EAP)
 • MJMJ.03.001 Praktiline loovettevõtlus (6 EAP)
 • MJCV.00.001 Projekti kirjutamise seminar (3 EAP)

Kultuuriuuringud (0-12 EAP)
 • FLKU.03.010 Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused (3 EAP)
 • FLKU.04.074 Folkloristika alused (3 EAP)
 • FLGR.00.061 Praktika (3 EAP)
 • FLSE.00.138 Sissejuhatus kultuuriteooriatesse (6 EAP)
 • FLKU.05.244 Teatriteaduse alused (3 EAP)

Rahvusvahelistumine (0-12 EAP)

Moodulis olevad ained on mõeldud välisõpinguteks, välis- ja külalislektorite kaasamiseks jm.

 • HVLC.00.008 Kultuur ja suhtlus (6 EAP)
 • HVLC.00.010 Kultuurivahenduse praktikum (3 EAP)
 • HVLC.00.009 Seminar maailma kultuuridest (3 EAP)

Slaavi keeled (0-12 EAP)
 • HVLC.05.047 Poola keel algajatele I (inglise keele baasil), tase 0 > A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.05.048 Poola keel algajatele II (inglise keele baasil), tase A1.2 > A2.1 (6 EAP)
 • HVLC.05.043 Tšehhi keel algajatele I, tase 0 > A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.05.044 Tšehhi keel algajatele II (inglise keele baasil), tase A1.2 > A2.1 (6 EAP)
 • FLGR.05.412 Ülevaade poola kultuuriloost (3 EAP)
 • FLGR.05.411 Ülevaade tšehhi kultuuriloost (3 EAP)


Lisaks ülal toodud ainepakettidele sobivad valikmoodulisse ka täiendavad keele- ja kultuurikursused. Samuti võib valikmoodulis arvestada erinevaid praktikaid, kui nende läbimiseks luuakse õppeinfosüsteemis aine.

Kõiki ülal toodud kursusi saab valida ka ühekaupa. See on hea võimalus neile, kel kõrvaleriala valikud juba tehtud, aga tahaks veel osaleda mõnel põneval keele- või kultuurikursusel.

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas
Poola lipp

Tartu Ülikoolis tähistatakse poola keele õpetamise aastapäeva