Germanistika osakond

Germanistika osakonnas saab saksa keele, kirjanduse ja kultuuriga tutvuda kõigil kolmel kõrghariduse astmel bakalaureuseõppest doktoriõppeni. Lisaks selle leiavad keelehuvilised germanistika osakonnast erinevaid saksa keele kursuseid. Oleme saksa keele kui omaaegse Baltikumi peamise kultuurkeele järjepidevuse hoidjad. Meie peamised uurimissuunad on baltisaksa keel ja kultuur, tõlkelugu, kultuurididaktika ja saksa kirjandus. Meil on kauaaegne aktiivne koostöö Göttingeni ning Potsdami ülikooliga ja paneme rõhku sellele, et meie tudengid veedaksid välissemestri Saksamaal. Meie õppejõududest kolmandik kõneleb saksa keelt emakeelena ning koostöös DAADiga saab sooritada ka saksa keele tasemeteste.

Õppijale

Kontaktandmed

Mikrokraadiprogramm "Baltisaksa kultuuripärand"

"Baltisaksa kultuuripärand” on ainulaadne Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühine mikrokraad, mille eesmärk on tutvustada baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa, mille tundmine on vältimatu Eesti ja eesti kultuuri sügavamal mõistmisel ning mõtestamisel.

Loe rohkem