Germanistika osakond

Germanistika osakonnas saab saksa keele, kirjanduse ja kultuuriga tutvuda kõigil kolmel kõrghariduse astmel bakalaureuseõppest doktoriõppeni. Lisaks selle leiavad keelehuvilised germanistika osakonnast erinevaid saksa keele kursuseid. Oleme saksa keele kui omaaegse Baltikumi peamise kultuurkeele järjepidevuse hoidjad. Meie peamised uurimissuunad on baltisaksa keel ja kultuur, tõlkelugu, kultuurididaktika ja saksa kirjandus. Meil on kauaaegne aktiivne koostöö Göttingeni ning Potsdami ülikooliga ja paneme rõhku sellele, et meie tudengid veedaksid välissemestri Saksamaal. Meie õppejõududest kolmandik kõneleb saksa keelt emakeelena ning koostöös DAADiga saab sooritada ka saksa keele tasemeteste.

Vaata töötajate kontaktandmeid

Tiina Kattel, Roman Leibov, Katrin Saar ja Ivo Volt pälvisid Tartu Ülikooli teenetemärgi

Neli maailma keelte ja kultuuride instituudi töötajat pälvis ülikooli teenetemärgi

Saksakeelne vestlus- ja kokanduskursus

Oktoobris toimus saksakeelne vestlus- ja kokanduskursus

Interdistsiplinaarne Balti-Saksa noorteadlaste konverents

Erialadevaheline baltisaksa-teemaline konverents noorteadlastele

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadiprogrammi läbis 19 inimest

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadiprogrammi läbis 19 inimest

Praktiline info üliõpilasele

Teadustegevus

Osakonnast