Sisseastumine romanistika õppekavale

Romanistika osakonnas saab õppida bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes kahel erialal: hispaania keel ja kirjandus, prantsuse keel ja kirjandus.

Bakalauruseõppesse sisseastumiseks ei ole keeleoskus vajalik, kuid prantsuse keele erialale võtame õppijaid vastu ka varasema keeleoskuse alusel.

Õpingutes keskendud hispaania või prantsuse keele omandamisele, alustades algusest või toetudes varem õpitule. Samal ajal tutvud hispaania- või prantsuskeelse maailma ajaloo, ühiskonna, kultuuri ja kirjandusega, õpid töötama erinevate tekstide ning nende töötlemise ja analüüsimise vahenditega. Õpe lõpeb hispaania- või prantsuskeelse uurimistöö kirjutamisega, mis paneb su kogutud teadmised ja oskused proovile nii keeleliselt kui ka sisuliselt. 
 

Bakalaureuseõpe (3 aastat)

Romanistika õppekavale astudes tuleb üliõpilasel valida, kas ta soovib õppida hispaania keele ja kirjanduse või prantsuse keele ja kirjanduse erialal. Ehkki õpitakse võõrkeeli, on õppekava ametlikuks keeleks eesti keel, mis tähendab, et nii sisseastumisel kui ka õpingute jooksul läheb tarvis väga head eesti keele oskust. 

Magistriõpe (2 aastat)
  • Euroopa keeled ja kultuurid (hispaania keele ja kirjandus, prantsuse keel ja kirjandus)
  • Võõrkeeleõpetaja (hispaania keele õpetaja, prantsuse keele õpetaja; lisaerialana võimalik omandada inglise, saksa, vene, hispaania, ladina, rootsi, soome, eesti keel võõrkeelena, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, filosoofia, usundiõpetuse, eesti keele ja kirjanduse, kunstiõpetuse, käsitöö või kodunduse õpetaja kutse)
  • Tõlkeõpetus (kirjalik tõlge: prantsuse keel)
     
Doktoriõpe (4 aastat) 


Õpingute jooksul saad kõigil õppeastmetel minna vahetussemestriks või -aastaks välisülikooli ning praktikale Eestisse või välisriiki.

Romanistika osakonnas töötavad õppejõud on peale Eesti pärit Hispaaniast ja Prantsusmaalt. Õpet rikastavad väliskülaliste visiidid, sealhulgas nende peetavad loengud. Külalislektorite juhendamisel korraldatakse teemaõhtuid, filminädalaid ja näitusi.  

Meie vilistlased töötavad mitmesugustel ametikohtadel sageli tõlkijate ja õpetajatena, aga ka laiemalt avaliku ja erasektori ametites, kus on tarvis põhjalikult tunda hispaania või prantsuse keelt ja kultuuri. Nende tööandjad on näiteks teatrid, saatkonnad ja kultuuriesindused aga ka head analüüsioskust nõudvatel ametikohtadel IT-sektoris ja kommunikatsioonivaldkonnas.

Keeltekolledž

Maailma keelte ja kultuuride instituudis alustas õpinguid üle 200 üliõpilase

Sisseastumine doktoriõppesse

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille eesmärk on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.

Sisseastumine magistriõppesse

 Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kolm magistriastme õppekava: Euroopa keeled ja kultuurid, võõrkeeleõpetaja, tõlkeõpetus.