Erasmusega välismaale

Erasmus+ programmi üliõpilasvahetuse konkurss Hispaania, Prantsusmaa, Belgia ja Itaalia ülikoolidega 2024/2025 õa.

Kandideerimisperiood 1. veebruar-8. märts

Kandideerimiseks tuleb esitada SoleMOVE süsteemis:

1. elektrooniline avaldus (2 eelistust)
2. olenevalt erialast motivatsioonikiri hispaania (u 1 lk), prantsuse (u 1 lk) või itaalia keeles (u 1 lk)
3. tõend õppetulemuste kohta (väljastab dekanaat, kirjuta heddy.haljak@ut.ee)
4. olenevalt erialast tõend hispaania/prantsuse/itaalia keele oskuse kohta (küsi õppekorralduse spetsialistilt). 
Avalduse lisadokumendid võid üles laadida digitaalselt allkirjastatuna või paberil allkirjastatud dokumentide skaneeritud koopiatena.

Erasmuse programmis võid osaleda mitu korda, kokku kuni 12 kuud ühes õppeastmes. Lisaks tasuta õppele väliskõrgkoolis ja sealse õppetöö arvestamisele TÜ õppekava osana, on kõigile osalejatele tagatud stipendium. Toetuse suurus sõltub sihtriigist (606 või 674 eurot kuus), lisatoetus vähemate võimalustega üliõpilastele (+250 eurot kuus). 

 Välismaale õppima suunduval üliõpilasel on kohustus sooritada väliskõrgkoolis minimaalselt 15 EAP mahus õppeaineid SEMESTRIS. Olenevalt partnerülikoolist võib minimaalne maht olla kõrgem, kuni 30 EAP semestris. Seega tuleb teil eelnevalt väga hoolikalt tutvuda ülikoolide programmidega.
Arvestada tuleb sellega, et kui te teete välisülikoolis vähem ainepunkte, siis tuleb stipendium tagasi maksta.

Juhul, kui ühte ülikooli kandideerib rohkem üliõpilasi kui lepingus kirjas, siis moodustatakse pingerida õppetulemuste (osakaal 50%) ja motivatsioonikirja (osakaal 50%) alusel.

Lisaks romanistika eriala üliõpilastele saavad kõnealuses konkursis osaleda üliõpilased, kes on oma kõrvalerialaks valinud kas hispaania, prantsuse või itaalia keele ja kirjanduse, kuid kuna vastuvõtvad ülikoolid jälgivad väga tähelepanekult ka varasemaid õpinguid, siis peaks kõigil kandideerijatel olema ette näidata korralik vastava filoloogia pagas.

Samuti jälgime hoolikalt kõigi kandideerijate keeletaset. On tõsi, et Erasmus-programm on hea võimalus keeleoskuse täiendamiseks, kuid peamine eesmärk on siiski välisülikoolis õppimine, mida aga keelt oskamata on pisut keerukas teha. Ülejäänutel tuleb pöörduda oma pea- või kõrvaleriala koordinaatorite poole.

Konkursikuulutus 

Juhised partnerülikoolide otsinguks SoleMove (SM) avalikus vaates 

Juhised SM-is avalduse tegemiseks 

Mõned näited, kui palju õppimine maksa läheb, leiad instituudi lehelt

Registreeru sügissemestri keelekursustele

Registreeru sügissemestri keele- ja kultuurikursustele

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“