Erasmusega välismaale

Erasmus+ programmi üliõpilasvahetuse konkurss Hispaania, Prantsusmaa, Belgia ja Itaalia ülikoolidega 2023/2024 õa.

Kandideerimisperiood 14. veebruar-15. märts

Kandideerimiseks tuleb esitada SoleMOVE süsteemis:

1. elektrooniline avaldus (2 eelistust)
2. olenevalt erialast motivatsioonikiri hispaania (u 1 lk), prantsuse (u 1 lk) või itaalia keeles (u 1 lk)
3. tõend õppetulemuste kohta (väljastab dekanaat, kirjuta heddy.haljak@ut.ee)
4. olenevalt erialast tõend hispaania/prantsuse/itaalia keele oskuse kohta (küsi õppekorralduse spetsialistilt). 
Avalduse lisadokumendid võid üles laadida digitaalselt allkirjastatuna või paberil allkirjastatud dokumentide skaneeritud koopiatena.
Juhised kandideerimisdokumentide esitamiseks

Reeglina on võimalik kandideerida stipendiumile vaid üheks semestriks, aga põhjendatud taotluse puhul (ja kohtade olemasolul) on võimalik olla välisülikoolis ka terve õppeaasta.
Partnerkõrgkoolide otsing SoleMOVEs 

Võimalus veeta teine poolaasta oma kulu ja kirjadega on olemas, kusjuures sel juhul jääb endiselt kestma erasmustudengi staatus.
Erandjuhtudel (osakonna soovitusel) on võimalik taotleda stipendiumit ka terveks aastaks. Sellisel juhul peab olema võimalik esitada veenvaid põhjendusi.
Veenvaid põhjendused puudutavad ühelt poolt sealse ülikooli nõudeid ja programme (näiteks võivad mõned õppeained kesta aasta läbi), teisalt, ja peamiselt, üliõpilase konkreetset (uurimis-) projekti ja tegevusplaani, mille järgi peaks selguma, miks on tarvidus taotleda stipendiumi kaheks semestriks. Vastavalt taotluste hulgale ja motivatsioonikirjadele otsustab komisjon, milliseid üliõpilasi soovitada. 


Välismaale õppima suunduval üliõpilasel on kohustus sooritada väliskõrgkoolis minimaalselt 15 EAP mahus õppeaineid semestris.
Olenevalt partnerülikoolist võib minimaalne maht olla kõrgem, kuni 30 EAP semestris. 
Seega tuleb teil eelnevalt väga hoolikalt tutvuda ülikoolide programmidega.
Arvestada tuleb sellega, et kui te teete välisülikoolis vähem ainepunkte, siis tuleb stipendium tagasi maksta.

Juhul, kui ühte ülikooli kandideerib rohkem üliõpilasi kui lepingus kirjas, siis moodustatakse pingerida õppetulemuste (osakaal 50%) ja motivatsioonikirja (osakaal 50%) alusel.

Lisaks romanistika eriala üliõpilastele saavad kõnealuses konkursis osaleda üliõpilased, kes on oma kõrvalerialaks valinud kas hispaania, prantsuse või itaalia keele ja kirjanduse, kuid kuna vastuvõtvad ülikoolid jälgivad väga tähelepanekult ka varasemaid õpinguid, siis peaks kõigil kandideerijatel olema ette näidata korralik vastava filoloogia pagas.

Samuti jälgime hoolikalt kõigi kandideerijate keeletaset. On tõsi, et Erasmus-programm on hea võimalus keeleoskuse täiendamiseks, kuid peamine eesmärk on siiski välisülikoolis õppimine, mida aga keelt oskamata on pisut keerukas teha. Ülejäänutel tuleb pöörduda oma pea- või kõrvaleriala koordinaatorite poole.

Mõned näited, kui palju õppimine maksa läheb leiad lehelt kolledži lehelt.

#õppimine
plakat

Moonika Põldvee magistriprojekt, film "Camarade"

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine #täiendusõpe
kell ja raamatud

Registreeru keelekursustele – valida saab 17 keele vahel