Keelekursustele registreerimine täiendusõppijana

Vabade kohtade olemasolul saab täiendusõppijana ehk mitteüliõpilasena osaleda paljudel tasemeõppe kursustel, sealhulgas Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudi keelekursustel. Kui olete sobiva kursuse välja valinud, palume kursusel osalemise soovist teavitada alljärgneva avalduse vormi kaudu. Palun tutvuge enne registreerimist täiendusõppes osalemisel kogutavate isikuandmete töötlemise põhimõtetega Tartu Ülikoolis.

Esita avaldus


Kursuse maksumus täiendusõppijale

1 EAP (ainepunkt) = 50 €

Kuidas arvutada kursuse hinda?

 • 6 EAP mahus kursuse hind: 6 x 50 = 300 €
 • 3 EAP mahus kursuse hind: 3 x 50 = 150 €

Enamasti on 6-ainepunktisel kursusel nädalas kaks kohtumist ja 3-ainepunktisel kursusel üks kohtumine. Kursuse hinnas sisalduvad elektroonilised õppematerjalid.

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.


Oluline info kursusel osalemise kohta

 • Kevadsemestri kursustele saab registreerida alates 15. detsembrist ja tunnid algavad veebruaris. Sügissemestri kursustele saab registreerida alates 15. maist ja tunnid algavad septembris. Kursused kestavad tavaliselt 15–16 nädalat, kursuste ajakava lähtub akadeemilisest kalendrist
 • Kursuse alguses saab täiendusõppija kursuse sobivuse hindamiseks külastada kahte esimest kohtumist, mille järel tuleb osalemissoov kirjalikus vormis (nt e-kirja teel) lõplikult kinnitada või teavitada oma loobumissoovist.
 • Täiendusõppijana kursusele registreerimine ei anna üliõpilase staatust. 
 • Kursuse mahtu arvestame akadeemilistes tundides: üks akadeemiline tund on 45 minutit, ühe keeletunni pikkus on 1,5 tundi ehk kaks akadeemilist tundi. Tavapäraselt on ühe keelekursuse maht 60-64 akadeemilist tundi ehk 30-32 kohtumist.
 • Kursusele registreerudes võetakse kohustus läbida õpiväljundite hindamine. Hinne võib kujuneda õppeaines kas jooksvalt (nt kontrolltööde koondhinne) või lõpphindamisel (eksam, arvestus, kodutöö). Tulemus võib olla eristav (A-E) või mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud).
 • Keeletundide puhul on tegu praktikumidega, millest osavõtt on enamasti kohustuslik ja eelduseks hindamisele pääsemisel.
 • Esimese tunni jooksul saab keeleõppija kogu vajaliku kursust puudutava info õppejõu käest.
 • Kui kursus on täis, ära heida meelt. Semestri esimestel nädalatel võib registreerunute arv muutuda ja sul võib avaneda võimalus siiski kursusega liituda.
 • Pärast kursuse edukat lõpetamist väljastame reeglina digitaalse tunnistuse. Kui soovite tunnistust paberil või ingliskeelsena, palume sellest eelnevalt teavitada.
 • Keelekursuste tasemed on märgitud CEFR standardi järgi: A (algtase), B (kesktase), C (kõrgtase). Vaata keeletasemeid.
 • Arve väljastame e-posti teel.
 • Kui oled unustanud oma ÕISi kasutajatunnuse ja parooli, kirjuta arvutiabi@ut.ee. Lisa kirjale kindlasti oma nimi ja isikukood.
 • Keelekursusel osaleja peab olema vähemalt 16-aastane.
Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Students in ceramics workshop

Eesti keele suvekursustele registreerumine on alanud

Gooti kiri

Paleograafiakoolitusel õpetatakse gooti kirja lugema