Tähtajad lõpetajatele - prantsuse keel ja kirjandus

Bakalaureuse- ja magistritööde ning teemade esitamise tähtajad 2022/2023 õ.a romanistika osakonnas prantsuse keele ja kirjanduse erialal.

 

 • 3.10.2022 - BA ja MA töö projekti esitamise tähtaeg talvel ja kevadel kaitsjatele (teema ametlik kinnitamine kevadel kaitsjatele, projekti taasesitamine talvel kaitsjatele)
   
 • 13.01.2023 - BA ja MA tööde esitamise ametlik tähtaeg talvel kaitsjatele
   
 • 27.01.2023 - Euroopa keeled ja kultuurid (EKK) esimese aasta tudengite lõputöö juhendaja ja teema valik
   
 • 17.02.2023 - Lõputööde talvine kaitsmine ja ettekannete päev (võimalus teha ettekanne oma lõputööst, et kaitsmiskomisjoni liikmed võiksid anda teile tagasisidet ja teha ettepanekuid töö osas).
   
 • 2.05.2023 - BA ja MA tööde esitamise ametlik tähtaeg kevadel kaitsjatele
   
 • 1.06.2023 (vajadusel ka 2.06.2023) - Lõputööde kaitsmine
   
 • 20.06.2023 - Võõrkeeleõpetaja (VKÕP) esimese aasta tudengite lõputöö juhendaja ja teema valik
   
 • 20.06.2023 - Bakalaureuseõppe teise aasta tudengite lõputöö juhendaja ja teema valik (see tähtaeg on ka neile, kellel teema/juhendaja on muutunud ja kes pole mingil põhjusel õigel ajal oma teemat kirja saanud aga kavatsevad 2023/2024 õ-a lõpetada).
   

Lõputööde nõuded, vormistamine ja kaitsmise kord

Esilehe näidis

Töö esitatakse elektrooniliselt (.pdf ja .doc failina). Pärast töö kaitsmisele lubamist juhendaja poolt (kes on eelnevalt konsulteerinud oponendiga) on võimalik sellesse teha muudatusi. Seejärel esitatakse töö digiallkirjastatuna .pdf ja .doc formaadis, koos lihtlitsentsiga, komisjoni esimehe määratud kuupäevaks. Mõjuvatel põhjustel on võimalik taotleda kirjaliku avalduse alusel pikendust, kuid taotlus tuleb esitada hiljemalt nädal enne töö ametlikku esitamistähtaega.

Kõik tööd, teemad (millega kaasneb juhendaja kinnitus) ja projektid esitatakse e-posti aadressil marju.adams@ut.ee ning lisatakse koopiareale juhendaja aadress.

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmine toimub prantsuse keeles.
Töö retsensiooni (või küsimused) saadab oponent kaitsjale vähemalt kaks päeva enne töö kaitsmist üliõpilase e-mailile.

#õppimine
plakat

Moonika Põldvee magistriprojekt, film "Camarade"

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine #täiendusõpe
kell ja raamatud

Registreeru keelekursustele – valida saab 17 keele vahel