Autor:
Tartu Ülikool

10.-12. maini toimub rahvusvaheline noorte filoloogide konverents

1960. aastate algusest korraldatakse Tartu Ülikooli slavistika osakonnas üliõpilaskonverentse. Neile panid aluse professor Juri Lotman ja professor Zara Mints ning edasiste aastakümnete jooksul muutusid need ainulaadseks teaduskooliks, kust on välja kasvanud mitu põlvkonda maailmakuulsaid slaviste.

Nüüdseks tullakse konverentsidele igast maailmanurgast. 2023. aastal otsustati ühendada jõud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Helsingi Ülikooli ühiskonverentside korraldamiseks. Esimene konverents toimus eelmise aasta mais Tallinnas. See tõi kokku noored teadlased Eestist, Soomest, Itaaliast, Saksamaalt, Horvaatiast, Šveitsist, Poolast, Lätist ja Tšehhist. Konverentsi avaloengu pidas Jeruusalemma ülikooli professor Roman Timentšik, kes osales ka 1960. aastatel Tartu üliõpilaskonverentsidel. Üritus tekitas elavat vastukaja ja oma liitumissoovi avaldas ka Oxfordi Ülikool. Tallinna konverentsi materjalid avaldatakse Tartus veebikogumikus „Vene filoloogia. 33“.

Teine konverents toimub sel aastal 10.–12. maini Tartus, kuhu koguneb külalisi kaheteistkümnest riigist: Suurbritanniast (Oxford), Ungarist (Budapest), Saksamaalt (Berliin, München, Freiburg, Greifswald, Tübingen), Itaaliast (Rooma, Napoli, Padova, Pavia, Chieti, Pescara, Palermo, Udine, Trieste), Lätist (Riia), Leedust (Vilnius), Poolast (Varssavi, Kraków, Białystok, Gdańsk, Łódź), Usbekistanist (Taškent), Soomest (Helsingi, Joensuu), Horvaatiast (Zagreb), Tšehhist (Praha), Šveitsist (Lausanne) ja Eestist (Tallinn, Tartu, Narva).

Konverentsil on kaks sektsiooni – keeleteaduse ning kirjandus- ja kultuuriteaduse sektsioon. Töökeelteks on inglise ja vene keel. Inauguratsiooniloengu peab andekas noor teadlane Artjoms Šela, kes kaitses Tartu Ülikoolis 2018. aastal doktorikraadi ja läbib praegu järeldoktorantuuri Poola Teaduste Akadeemias. 

Kolmas ühiskonverents peetakse 2025. aastal Helsingis.

Tutvu programmiga
 

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Enlighti kursus Baskimaal

Tõlketeadlased osalesid Baskimaal kultuure ühendaval kursusel

Pre-modern Seminar No 55

Frederik Wallenstein „Cultural memory in oral tradition and Icelandic sagas“