Autor:
Tartu Ülikool

Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Vilniuse Ülikooli tudeng

Juba viiendat korda toimunud kolme rektori stipendiumi konkursi lõppvoor leidis aset 28. aprillil Riias Läti Ülikoolis. Komisjon valis võitjaks Vilniuse Ülikooli tudengi Gabrielė Aputytė, kes osales konkursil teist korda.

Lääne-Leedu ajaloolis-etnograafilisest Žemaitija piirkonnast Tauragė rajoonist pärit Gabrielė Aputytė on Vilniuse Ülikooli leedu filoloogia ja läti keele bakalaureuseõppe 3. kursuse üliõpilane. Läti keelt hakkas ta õppima esimesel ja eesti keelt teisel kursusel. Eelmisel suvel osales ta Valts Ernštreitsi juhitud liivi keele suvekoolis. Gabrielėt huvitavad keeled, ajalugu ja traditsiooniline rahvakultuur ning ta osaleb aktiivselt Vilniuse Ülikooli folklooriansambli Ratilio tegevuses.

Gabrielė sõnul valis ta leedu filoloogia ja läti keele õppeprogrammi, sest teda huvitasid Balti rahvad. „Seepärast tahtsin isegi arheoloogiat õppida. Hiljem otsustasin, et keeled ja fokloor võivad ka palju pakkuda,“ rääkis ta. Eesti keel huvitas teda seetõttu, et see oli teise keelkonna keel: „Kõik keeled, mida seni õppinud olin, olid indoeuroopa keelkonnast – inglise, vene ja läti keel. Lisaks on Eesti nii lähedal, aga tundus, et ma tean sellest nii vähe. Üks mu Lätist pärit sõber ütles, et kõigi kolme Balti riigi elanikud räägivad justkui sama, ainult eri keeltes. Ilmselt viiski ühtsuse otsimine mind nende keelte juurde,“ arutles Gabrielė.

„Keel on väga hea viis inimeste tundmaõppimiseks. Lisaks sellele, mida inimene ütleb, on huvitav ka see, kuidas ta seda teeb, millised sõnad ta valib ja kuidas ta neid hääldab. Kõik erinevused on väga ilusad,“ ütles ta. Peale selle annab keelte õppimine tema hinnangul uusi kauneid kogemusi. „Mulle väga meeldib inimestega nende emakeeles kõnelda ja on nii tore, kui keegi räägib ka minu emakeelt. Saan aru, et kõiki keeli ei saa omandada, kuid kui mingi riik ja selle kultuur on huvitavad, tasub õppida ka selle keelt. Õpin sel semestril Läti Ülikoolis ja olen õnnelik, et saan käia lätikeelsetel loengutel ja suhelda kohalike inimestega nende emakeeles. Arvan, et saan sellest üliõpilasvahetusest rohkem, kui ainult inglise keelt rääkides oleksin saanud,“ selgitas Gabrielė.

Kolme rektori stipendiumikonkurss oli tema arvates väga hea kogemus: „On nii hea teada, et ma pole ainus, keda need asjad huvitavad. Konkursil oli väga mõnus õhkkond ja see tundus nagu meeldiv vestlus. Tänan selle eest komisjoni ja osalejaid! Kindlasti soovitan ka teistel konkursist osa võtta,“ ütles GabrielėTema arvates on vaja rohkem üritusi, kus Baltimaade noored võiks kohtuda ja suhelda ning ta loodab, et saab tulevikus sellele kaasa aidata. „Tunnen, et eriti praegu on meil vaja sõbralikku ühtsust. On ju nii meeldiv, kui sul on naaber, kes sulle naeratab ja ütleb hea sõna,“ nentis ta. Tulevikuplaanidest rääkides lisas Gabrielė, et soovib täiendada oma eesti keele oskust ja jätkata õpinguid keeleteaduse erialal.

Tartu Ülikooli esindasid kolme rektori stipendiumi konkursil eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppe 3. aasta tudeng Vasilisa Kovkin ja doktoriõppes ajalugu õppiv Elmar Gams.

2017. aasta sügisel allkirjastasid Tartu, Läti ja Vilniuse ülikoolide rektorid koostöölepingu, mille eesmärk on innustada oma üliõpilasi üksteise keeli õppima ja tunnustada kõigi kolme riigikeele parimat oskajat. Järgmise stipendiumikonkursi korraldab 2022/2023. õppeaastal Vilniuse Ülikool. Osalema on oodatud kõigi kolme Balti riigi keelt oskavad tudengid. Konkursil osalemiseks ei pea olema filoloog, osaleda võivad kõigi erialade ja õppeastmete üliõpilased. Täpsemat infot konkursi kohta leiab siit. Kui kellelgi on huvi ja soov läti ja leedu keelt õppida, saab seda teha Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži keelekursustel.

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Ljubov Kisseljova

Emeriitprofessor Ljubov Kisseljova pälvis kultuurkapitali kirjandusauhinna

Inglise keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Inglise keele olümpiaadi võistlejad uurisid lahendusi tänaste probleemide lahendamiseks