Autor:
Andrea Rotenberg

Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppekavale saab kandideerida 15. märtsini

Kandideerimiseks tuleb SAIS-is koos avaldusega esitada motivatsioonikiri ja etteantud teemal essee või tõlketekst. Kandideerimise hetkel ei pea üliõpilaskandidaadil veel bakalaureusekraadi olema ja avalduse saavad esitada ka need tudengid, kes lõpetavad 2023. aasta suvel. 

Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppekaval saab valida seitsme eriala vahel. 

Inglise keele ja kirjanduse, vene ja slaavi filoloogia, prantsuse keele ja kirjanduse, hispaania keele ja kirjanduse, saksa keele ja kirjanduse ning Skandinaavia keelte ja kultuuride erialadele kandideerimisel tuleb esitada essee, milles üliõpilaskandidaat arutleb etteantud teemal. Essee peab olema kirjutatud erialale vastavas võõrkeeles. Essee tuleb esitada koos avalduse ja motivatsioonikirjaga SAIS-is hiljemalt 15. märtsil.

Klassikalise filoloogia erialal tuleb esitada kirjalik kommenteeritud tõlge kas ladina või vanakreekakeelsest tekstikatkendist eesti keelde. Tõlketekst tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsil.

Esseede teemad ning tõlkimiseks mõeldud tekstikatkendid asuvad Euroopa keelte ja kultuuride õppekava sisseastumislehel vastuvõtutingimuste all.

Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse, mis toimub vestluse vormis erialale vastavas võõrkeeles, klassikalise filoloogia eriala puhul eesti keeles. Erialakatsete täpne aeg lepitakse iga kandidaadiga kokku aprilli alguses ja need viiakse läbi veebi teel. 

 

Keeltekolledž

Maailma keelte ja kultuuride instituudis alustas õpinguid üle 200 üliõpilase

Sisseastumine doktoriõppesse

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille eesmärk on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.

Sisseastumine magistriõppesse

 Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kolm magistriastme õppekava: Euroopa keeled ja kultuurid, võõrkeeleõpetaja, tõlkeõpetus.