Autor:
Andrea Rotenberg

Kandideeri Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppesse 15. märtsini

Kandideerimiseks tuleb SAIS-is koos avaldusega esitada motivatsioonikiri ja etteantud teemal essee või tõlketekst. Kandideerimise hetkel ei pea üliõpilaskandidaadil veel bakalaureusekraadi olema ja avalduse saavad esitada ka need tudengid, kes lõpetavad 2024. aasta suvel.

 

Avalduse esitamiseni on jäänud

Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppekaval saab valida seitsme eriala vahel. 

Inglise keele ja kirjanduse, vene ja slaavi filoloogia, prantsuse keele ja kirjanduse, hispaania keele ja kirjanduse, saksa keele ja kirjanduse ning Skandinaavia keelte ja kultuuride erialadele kandideerimisel tuleb esitada essee, milles üliõpilaskandidaat arutleb etteantud teemal. Essee peab olema kirjutatud erialale vastavas võõrkeeles. Essee tuleb esitada koos avalduse ja motivatsioonikirjaga SAIS-is hiljemalt 15. märtsil.

Klassikalise filoloogia erialal tuleb esitada kirjalik kommenteeritud tõlge kas ladina või vanakreekakeelsest tekstikatkendist eesti keelde. Tõlketekst tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsil.

Esseede teemad ning tõlkimiseks mõeldud tekstikatkendid asuvad Euroopa keelte ja kultuuride õppekava lehel vastuvõtutingimuste all.

Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse, mis toimub vestluse vormis erialale vastavas võõrkeeles, klassikalise filoloogia eriala puhul eesti keeles. Erialakatsete täpne aeg lepitakse iga kandidaadiga kokku aprilli alguses ja need viiakse läbi veebi teel. 

Sidney: Euroopa keelte ja kultuuride magistriõpe annab praktilised teadmised

Jim: Euroopa keelte ja kultuuride magistriõpe oli ideaalne valik

Riti Ly: Euroopa keelte ja kultuuride magistriõpe haakub minu huvidega

Karoliine: Euroopa keelte ja kultuuride magistriõpe arendab suhtlemisoskust

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Students talking in front of the University of Tartu main building

Tõlkeõpetuse magistriõppe infotund toimub 7. mail