Töötajad

Tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna töötajad.

 

Image
 

Sirje Kupp-Sazonov
osakonna juhataja, vene keele ja tõlkeõpetuse lektor, tõlkeõpetuse magistriõppe programmijuht, PhD

Lossi 3-304
sirje.kupp-sazonov@ut.ee

Tegevtõlkija, õpetab kursusi sissejuhatus suulisesse tõlkesse, kirjalikus tõlkes (teadus- ja tehnika-, majandus- ja õigustekstide tõlge vene-eesti-vene suunal) ning slaavi filoloogias (kontrastiivgrammatika probleeme vene keele alusel ja vene keele funktsionaalne grammatika). Peamised uurimisvaldkonnad on grammatika roll tõlkes, vene-eesti tõlge, vene-eesti võrdlev grammatika. 

 

Image
 

Luc van Doorslaer
tõlkeõpetuse professor, PhD

Lossi 3-305
luc.vandoorslaer@ut.ee

On töötanud Saksamaal Duisburgi Ülikoolis, Belgias Antwerpeni Ülikoolis ja Leuveni Katoliiklikus Ülikoolis. On KU Leuveni tõlkeuuringute keskuse (CETRA) direktor ja alates 2016. European Society for Translation Studies asepresident. Ta teeb teadurina koostööd  Lõuna-Aafrika Vabariigi Stellenboschi Ülikooliga. On Translation Studies Bibliography ja Handbook of Translation Studies (2010-2014) toimetaja. Põhilised uurimisvaldkonnad on ajakirjandus ja tõlkimine, ideoloogia ja tõlkimine, imagoloogia ja tõlkimine ning tõlketeaduse institutsionaliseerumine. Õpetab kursusi: sissejuhatus tõlketeadusesse, tõlke roll ajakirjanduses. 

 

Image
 

Reelika Saar
kirjaliku tõlke (inglise keel) nooremlektor 0,5 k, nooremteadur 0,5 k, mag,
tegevtõlkija alates 2010.

Lossi 3-303
reelika.saar@ut.ee

Vabakutseline tõlkija/toimetaja, õpetab majandus- ning teadus- ja tehnikatekstide tõlget inglise-eesti-inglise suunal, kursust ELi tekstide tõlkimisest, tõlkeabiprogrammide ja tõlkemälude kursust ning masintõlke järeltoimetamist. Eesti Tõlkemagistrite Liidu liige. Euroopa Tõlkeuuringute Liidu liige. 

 

Image
 

Piret Rääbus
kirjaliku tõlke (inglise keel) õpetaja 0,5 k, MA

Lossi 3-303
piret.raabus@ut.ee

Image
 

Terje Loogus
maailma keelte ja kultuuride kolledži direktor, tõlkeõpetuse kaasprofessor 0,2 k, PhD

(+372) 737 5348
Lossi 3-431
terje.loogus@ut.ee

Võrgustiku European Master’s in Translation (EMT) koordinaator Tartu Ülikoolis. Euroopa Tõlkeuuringute Liidu liige. Õpetab kursusi tõlketeaduse metodoloogiast, tõlketeooriast, tõlke kultuurispetsiifilistest aspektidest, samuti saksa-eesti-saksa tõlkeseminare. On olnud vandetõlkide eksamikomisjoni liige. Vabakutseline ilukirjanduse tõlkija.

 

     
Image
 

Milvi Kaber
õppekorralduse spetsialist

737 5228
5349 9270
Lossi 3-311
milvi.kaber@ut.ee


Kirjaliku tõlke seminare viivad läbi ka järgmised kolledži õppejõud:
Image
 

Marri Amon
prantsuse keele ja tõlkeõpetuse lektor 0,5 k, PhD

737 6244
Lossi 3-403
marri.amon@ut.ee

Vabakutseline tõlk ELi institutsioonides ning vabakutseline tõlkija. Õpetab õigus-, majandus- ning teadus- ja tehnikatekstide tõlget prantsuse-eesti-prantsuse suunal.

 

Image
 

Reet Bender
germanistika professor, tõlk ja tõlkija, PhD

737 6240
Lossi 3-310
reet.bender@ut.ee

Õpetab erinevaid ajaloo- ja kultuuriloo aineid, baltisaksa keelt ja kultuurilugu ning kirjalikku tõlget (teadus- ja tehnika-, samuti õigustekstid).

#instituudist
Töötajate kontaktid

Anglistika osakonna kontaktid

#instituudist
Slavistika osakonna üritused

Slavistika osakonna üritused

#instituudist
Slavistika osakonna uudised

Slavistika osakonna uudised