Võõrkeelte õppimine ja õpetamine

Selle valdkonna uurimistöö on lähedalt seotud maailma keelte ja kultuuride kolledži ühe keskse praktilise tegevusega: võõrkeele õpetamise ja võõrkeeleõpetajate koolitamisega erinevatele haridusastmetele. Teisedki meie kolledži uurimisvaldkonnad, eriti võrdlevad uuringud kultuuride, kirjanduse ja keeleteaduse vallas, loovad teoreetilise aluse õppemeetodite ja uute õpimaterjalide arendamiseks. 

Üheks kolledži põhiliseks teadussuunaks on võrdlev keeleteadus, mis keskendub erinevate keelepaaride kasutuspõhisele ja funktsionaalsele kõrvutamisele. Kontrastiivseid uuringuid ajendavad tihti konkreetsed õpetamisega seotud probleemid ning seega annavad nad väärtuslikku sisendit võõrkeelte õpetamise alasesse teadustöösse. Teine oluline uurimisteema on keele omandamine, eriti emakeele ja teiste omandatud keelte mõju võõrkeelte õppimisele ja keelte omandamisele laiemalt. Need uuringud põhinevad enamasti erinevatel õppijakorpustel. Kuna paljud meie teadlased on ka ise praktikud ja õpetajate koolitajad, puudutab meie teadustöö ka õppemeetodeid ning õppematerjalide arendamist, eriti kultuuridevahelise suhtluse pädevuse, erialakeelte õppimise ja IKT-vahendite kasutamise vallas. Lisaks neile peamistele uurimisrühmadele tegelevad meie kolledži teadlased ka keeletestide ja sotsiolingvistikaga. 

Jätka lugemist meie ingliskeelsel kodulehel.

#kultuur #rahvusvaheline #teadus
17-SETO DOUBLE RUNNING STITCH EMBROIDERY-sigre_1.jpg

Tartus algav konverents vanausuliste keelest ja kultuurist viib Peipsimaa südamesse

28.09.2022
#rahvusvaheline #teadus

Rahvusvaheline konverents "Tangibility of Translation"

30. septembril, mis on ühtlasi rahvusvaheline tõlkepäev, korraldab Galway Ülikool konverentsi, kus osaleb ka kolm keeltekolledži õppejõudu.
26.09.2022
#teadus
Crossing Disciplinary Boundaries in Studies

Pre-modern Seminar No 52

23.09.2022