Skip to main content

Võõrkeelte õppimine ja õpetamine

Selle valdkonna uurimistöö on lähedalt seotud maailma keelte ja kultuuride kolledži ühe keskse praktilise tegevusega: võõrkeele õpetamise ja võõrkeeleõpetajate koolitamisega erinevatele haridusastmetele. Teisedki meie kolledži uurimisvaldkonnad, eriti võrdlevad uuringud kultuuride, kirjanduse ja keeleteaduse vallas, loovad teoreetilise aluse õppemeetodite ja uute õpimaterjalide arendamiseks. 

Üheks kolledži põhiliseks teadussuunaks on võrdlev keeleteadus, mis keskendub erinevate keelepaaride kasutuspõhisele ja funktsionaalsele kõrvutamisele. Kontrastiivseid uuringuid ajendavad tihti konkreetsed õpetamisega seotud probleemid ning seega annavad nad väärtuslikku sisendit võõrkeelte õpetamise alasesse teadustöösse. Teine oluline uurimisteema on keele omandamine, eriti emakeele ja teiste omandatud keelte mõju võõrkeelte õppimisele ja keelte omandamisele laiemalt. Need uuringud põhinevad enamasti erinevatel õppijakorpustel. Kuna paljud meie teadlased on ka ise praktikud ja õpetajate koolitajad, puudutab meie teadustöö ka õppemeetodeid ning õppematerjalide arendamist, eriti kultuuridevahelise suhtluse pädevuse, erialakeelte õppimise ja IKT-vahendite kasutamise vallas. Lisaks neile peamistele uurimisrühmadele tegelevad meie kolledži teadlased ka keeletestide ja sotsiolingvistikaga. 

Jätka lugemist meie ingliskeelsel kodulehel.

#teadus

Isiklikud teadusprofiilid

TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži teadlaste peamised uurimisteemad.
Jaga
14.06.2022
#teadus
Tulemas on rahvusvaheline konverents kataloogidest vanades kultuurides

Tulemas on rahvusvaheline konverents kataloogidest vanades kultuurides

Jaga
18.05.2022
#teadus
professor

Teadustegevus

Jaga
08.04.2022