Lõpetajale

Lõputöödega seotud olulised kuupäevad 2022/2023 õa

Hiljemalt 1. novembriks 2022 tuleb esitada oma teemavaldkonna ja töö visandlik struktuuri. Hiljemalt 1. detsembriks 2022 tuleb teatada oma põhijuhendaja (ja kaasjuhendaja) nimi osakonna õppekorralduse spetsialisti e-postiaadressile (viivika.voodla@ut.ee). Juhendaja annab oma nõusoleku juhendamiseks, saates vastavasisulise kirja osakonna õppekorralduse spetsialisti e-postiaadressile.

Lõputöö esitatakse PDF-vormingus failina, mille

  • eelviimasel lehel on autori kinnitus selle kohta, et ta on lõputöö iseseisvalt kirjutanud, ja
  • viimasel lehel on lihtlitsents. 

Lõputöö esitatakse elektrooniliselt digitaalse allkirjaga (palun saata: viivika.voodla@ut.ee). Lõputöö põhijuhendaja annab nõusoleku töö kaitsmisele lubamiseks meili teel (palun saata: viivika.voodla@ut.ee).

Lõputööde kaitsmine ja vormistamine:

#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
Kolme rektori stipendium

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele ootab kandidaate

#kooliõpilasele #kultuur #õppimine
Goethe-Seltsi tõlkevõistlus

Saksa-eesti tõlkevõistlus ootab 15. veebruarini tudengite töid