Autor:
Tartu Ülikool

Ootame osalejaid mikrokraadiprogrammi „Baltisaksa kultuuripärand“

Mikrokraadiprogrammis on oodatud osalema ajaloo- ja kultuurihuvilised inimesed eri elualadelt: giidid, õpetajad, koduloouurijad, mõisa- ja arhitektuuripärandi huvilised, omavalitsuste spetsialistid ning kõik teised, kes tegelevad oma töös või eraelus ajaloolise väärtusega hoonete ja materjalidega. 

Registreeru kuni 21. augustini 2024

Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühises mikrokraadiprogrammis „Baltisaksa kultuuripärand tutvustatakse huvilistele baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa. Baltisaksa kultuuri mõju ulatub tänapäeva, hõlmates ajalugu, keelt, kirjandust, kunsti, arhitektuuri, toidukultuuri, maastikukujundust, mõtteviisi, ühiskonna ja elukorralduslikke küsimusi. Mikrokraadiprogrammi ained annavad nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja korrastamiseks. 

Programmi maht on 21 EAP, millest 15 EAP-d moodustavad kohustuslikud ained ja 6 EAP mahus valib õppija endale meeldivaid praktilisi või keeleõppe aineid. Programmi maksumus on 1155 eurot ja õppetöö toimub töötavale inimesele sobivas vormis sessioon- või veebiõppena. Vastuvõtt kestab 21. augustini 2024.

Lisateavet leiab mikrokraadiprogrammi kodulehelt www.baltisaksa.ee

Registreerumise lõpuni on jäänud
Ann Eichhors

Paindlik ja põhjalik mikrokraadiprogramm muudab maailma ilusamaks

Registreeru sügissemestri keelekursustele

Registreeru sügissemestri keele- ja kultuurikursustele

Täiendusõpe maailma keelte ja kultuuride instituudis

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudis saab täiendusõppijana osaleda nii keele- ja kultuurikursustel kui ka täiendusõppeprogrammides. Lisaks pakume tellimuskoolitusi avalikule ja erasektorile.