Autor:
Andres Tennus

Maailma keelte ja kultuuride instituudi kirjutamislaagrid valiti aasta õppeteoks

Maailma keelte ja kultuuride instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste jaoks loodud kirjutamislaagrid said 2023. aasta õppeteo auhinna.

Alates 2022. aasta kevadest on maailma keelte ja kultuuride instituudis toimunud kirjutamislaagrid, mille eesmärk on pakkuda üliõpilastele struktureeritud ja toetavat keskkonda, et aidata neil keskenduda akadeemilisele kirjutamisele. Üliõpilased seavad endale konkreetsed eesmärgid – näiteks lõigud või sõnade arv, mida kavatsevad kirjutada – ja päeva lõpus tehakse üheskoos kokkuvõtted oma edenemise kohta. Laagris pakutakse võimalust teiste osalejatega arutada kirjutamisprotsessi üle ja toetada üksteist vastastikku.

Anglistika osakonna kirjutamislaagrite eestvedaja on Jane Klavan, korralduses osalesid ka Ülle Türk, Liina Tammekänd ja Djuddah Leijen. Skandinavistika osakonnas korraldas laagrit programmijuht Antonina Kostina ja germanistika osakonnas Hella Liira. Kõikides osakondades on kirjutamislaagrid osutunud väga populaarseks ja saanud üliõpilastelt positiivset vastukaja, mistõttu laagritega on kindlasti plaan jätkata ka 2024. aastal.

Üliõpilaste tagasiside on positiivne

Anglistika osakonna laagrid on juba kindlalt väljakujunenud formaadiga ja üsna aktiivse osalusega. Need on üldiselt kahepäevased ja toimuvad Lossi 3 õppehoones. Kirjutamislaagri oluline osa on struktureeritud ajakava koos regulaarsete pausidega. Osakonna poolt broneeritakse kirjutamiseks klassiruum ning korraldatakse ühised kohvi- ja teepausid koos suupistetega.

Image
Kirjutamislaager anglistika osakonnas

Kirjutamislaagril on kindel ajakava, kust ei puudu ka kohvipausid.

Praeguseks on anglistika osakonnas toimunud neli kirjutamislaagrit, mis on avatud nii bakalaureuse- kui ka magistriastme üliõpilastele. See, mitu lehekülge kirjutada tuleb, on Jane sõnul individuaalne ja seda ei kontrollita. „See ei ole mõeldud üliõpilastele stressi või pinge tekitamiseks, püüame kirjutamisprotsessi toetada. Oluline osa protsessist on sissejuhatus, eesmärkide seadmine ja päeva lõpus kokkuvõtte tegemine,“ selgitas ta.

Keskmiselt osaleb kirjutamislaagris paarkümmend üliõpilast. Tihti on juhtunud, et välismaalt tulnud magistrandid kutsuvad teisel päeval osalema ka oma välisüliõpilastest sõpru, kes ei pruugi üldse meie instituudis õppida. Kirjutamislaagrite järel on küsitud üliõpilastelt tagasisidet ja see on olnud äärmiselt positiivne. „Tundub, et üliõpilased alguses pelgavad kirjutamislaagris osaleda, kuna nad ei tea täpselt, mida oodata. Olles aga ühe päeva ära teinud, on nad üldiselt väga positiivselt üllatunud ja avaldavad soovi, et selliseid ühiseid kirjutamislaagreid võiks sagedamini olla,“ sõnas Jane.

Image
Väljavõte 1.-2. detsembril 2023 toimunud anglistika osakonna kirjutamislaagri tagasisidest

Üliõpilastel jagus kirjutamislaagri kohta vaid kiitvaid sõnu.

Jane rääkis ka seda, kuidas kirjutamislaagrite idee tekkis: „Olin varasemalt oma juhendatavatega teinud iganädalasi kirjutamisrühmasid, mis osalejate sõnul toetasid neid bakalaureusetöö valmimisel ja andsid võimaluse kaasüliõpilastega oma kirjutamisprotsessi üle arutadajagada rõõme ja muresid. Mõtlesin proovida pikemat formaati, kus üliõpilastel oleks võimalik struktureeritud päevakavaga keskenduda ainult kirjutamisele. Neile meeldis ja järgmisel korral võtsime suuremalt selle ette. Inspiratsiooni sain sellest, et olin ise doktorandina kirjutamisrühmades ja –laagrites osalenud. Nende ideede maaletoojaoli minu hea kolleeg ja sõber Anni Jürine.”

Ka teistes osakondades on edukas algus tehtud

Skandinavistika osakonna esimene kirjutamislaager korraldati norra keele ja kirjanduse bakalaureuseõppe üliõpilastele 2022. aasta mai alguses. Erinevalt anglistika ja germanistika osakonna kirjutamislaagritest toimus see Otepääl, kuhu sõideti koos tudengitega terveks nädalavahetuseks. Koostati ajakava, kus olid kirjas lõputöö kirjutamise ja konsultatsioonide ajad, kuid kirjutamisest vabadel hetkedel valmistati koos süüa, mängiti lauamänge ja veedeti aega looduses. Laagris osales seitse üliõpilast ja kaks õppejõudu. Kõik kirjutamislaagris osalenud üliõpilased kaitsesid samal aastal bakalaureusetöö ja kuus neist jätkavad magistriõppes.

Germanistika osakonnas toimus esimene laager 2023. aasta mais ja teine novembris. Hella sõnas, et kuna kirjutamislaagri formaat on germanistika osakonnas veel uus, on see lõputöö kirjutajatele osaliselt kohustuslik. „Muud moodi nad selle kasulikkusest teada ei saa, kui osaledes,“ selgitas ta. Kuna ülikoolis õppimine ja akadeemiline kirjutamine on tema hinnangul valdkonnad, milles võiks tudengeid aidata ja toetada, oli ta ilma pikemalt kõhklemata valmis kirjutamislaagrit korraldama. Laagri struktuur ja ajaline ülesehitus järgis anglistika osakonna kirjutamislaagrite ülesehitust. See algas eesmärkide seadmisega ettenähtud tööplokkideks, mille käigus üliõpilased õppisid muuhulgas jaotama ülesannet jõukohasteks osadeks. Näiteks räägiti erinevatest nippidest, kuidas oma tööpäeva alustada ja fookust hoida. „Selliste abistavate võimaluste peale polnud bakalaureuseastme üliõpilased varem mõelnud,“ nentis Hella. Järgnes kirjutamine kolmes plokis ja päeva lõpus kokkuvõte koos refleksiooniga.

Aasta õppeteo auhinnaga tunnustatakse kuni kolme õppetegu, mis väärtustavad tulemuslikku koostööd, arendustegevust ja innovatsiooni ülikooli taseme- ja täiendusõppes. Õppeprorektor Aune Valk andis auhinnad üle konverentsil „Õppejõult õppejõule 2024: püsiv ja püsimatu õpetamises“. Tutvu ka ülejäänud 2023. aasta õppetegudega.

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Ilmus läti keelt tutvustav raamat

Ilmus läti keelt tutvustav raamatukene

Germanistika osakonna uudised

Balti regiooni keelte osakonna uudised