Autor:
Tartu Ülikool

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadiprogrammi läbis 19 inimest

16. juunil toimus Kolga mõisas mikrokraadiprogrammi „Baltisaksa kultuuripärand esimese lennu pidulik lõpetamine, kus anti üle tunnistused, tutvuti Kolga mõisa kunagise hiilguse ja praeguse ilmega ning tehti plaane edasiseks.

Mikrokraadiprogrammi 2022/2023. aasta koordinaatori, TÜ germanistika professori Reet Benderi sõnul oli puhas rõõm õpetada asjahuvilisi ja motiveeritud õppureid, kes olid algusest lõpuni täie innuga asja juures ning tahtsid üha enam teada saada.

Osalejad olid eri elualadelt ja eri vanuses, kuid neid kõiki ühendas soov baltisaksa kultuuri ja seeläbi iseennast tundma õppida. Õppeaasta jooksul kohtuti peale õppetöö tegemise mitmesugustel üritustel ja konverentsidel: käidi näiteks Raikküla mõisas ja Rakvere linnakodaniku muuseumis. Kujunes välja oma kogukondlik vaim, mis annab lootust, et kohtutakse veel edaspidigi. Õppeaasta jooksul tutvuti muu hulgas Lihula mõisa rajatava baltisaksa muuseumiga, külastati Tohisoo mõisa, Tallinna toomkirikut ja üht kunagist aadlipaleed Toompeal, kus praegu asub õiguskantsleri büroo.

Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühises mikrokraadiprogrammis „Baltisaksa kultuuripärand tutvustatakse huvilistele baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa. Baltisaksa kultuuri mõju ulatub tänapäeva, hõlmates ajalugu, keelt, kirjandust, kunsti, arhitektuuri, toidukultuuri, maastikukujundust, mõtteviisi, ühiskonna ja elukorralduslikke küsimusi. Mikrokraadiprogrammi ained annavad nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja korrastamiseks. 

Huvi mikrokraadiprogrammi vastu oli suur ja seepärast otsustati seda huvilistele pakkuda ka 2023/2024. õppeaastal. Programmi maht on 21 EAP, millest 15 EAP-d moodustavad kohustuslikud ained ja 6 EAP mahus valib õppija endale meeldivaid praktilisi või keeleõppe aineid. Õppetöö toimub töötavale inimesele sobivas vormis sessioon- või veebiõppena. Mikrokraadiprogrammis on oodatud osalema ajaloo- ja kultuurihuvilised inimesed eri elualadelt: giidid, õpetajad, koduloouurijad, mõisa- ja arhitektuuripärandi huvilised, omavalitsuste spetsialistid ning kõik teised, kes tegelevad oma töös või eraelus ajaloolise väärtusega hoonete ja materjalidega. 

Lisateavet registreerumise kohta leiab mikrokraadiprogrammi kodulehelt www.baltisaksa.eeKüsimused võib saata e-posti aadressile tyhi-koolitus@tlu.ee

 

 

Poola lipp

Tartu Ülikoolis tähistatakse poola keele õpetamise aastapäeva

Tartu Ülikooli pusle kust on mõned jupid puudu

Mikrokraadiprogramm „Tõlkeabiprogrammid, masintõlge ja veebipõhised töövahendid Euroopa Liidu tekstide näitel“

kell ja raamatud

Registreeru keelekursustele – valida saab 17 keele vahel