Kaitstud lõputööd

Kaitstud tõlkemagistritööd alates 2001:
 1. Anneli Malleus – Peter Jacobseni teose "Restorative Dentistry. An Integrated Approach 2nd Edition" valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 30.08.2023.
   
 2. Karin Kull – Sidusus ja terviklikkus tsenseeritud kirjandusteoses Ernest Hemingway "Kellele lüüakse hingekella" tõlke näitel. Juh Katiliina Gielen, Maria-Kristiina Lotman, op Ene-Reet Soovik, kaitstud 05.06.2023. 
   
 3. Grete Maria Vaarmann – “New threats to human security in the Anthropocene” valitud peatükkide tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 05.06.2023. 
   
 4. Kadri Sildmets – Kuidas tõlkida kultuuri? Jeffrey Eugenidese romaani "The Virgin Suicides" kultuurispetsiifiliste nähtuste tõlkimine taani ja eesti keelde. Juh Krõõt Kaljusto-Munck, op Terje Loogus, kaitstud 05.06.2023. 
   
 5. Margret Rand – „Carlson’s Guide to Landscape Painting” valitud peatükkide tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Piret Rääbus, op Kaja Kährik, kaitstud 05.06.2023. 
   
 6. Joosep Paasmäe – „La parole manipulée” valitud peatükkide tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Marri Amon, op Marge Käsper, kaitstud 05.06.2023.
   
 7. Liisi Kraak – Ületoimetamise fenomen masintõlke järeltoimetamise kontekstis. Juh Reelika Saar, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 05.06.2023.
   
 8. Maris Kobin – Firma FRANK-PTI tõmbetugevuse testri kasutusjuhendi tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 05.06.2023.
   
 9. Liisi Jakobson – Korpuste rakendamine terminiloomes kaugseire terminibaasi näitel. Juh Sirje Kupp-Sazonov ja Jelena Kallas, op Jane Klavan, kaitstud 05.06.2023.
   
 10. Pilleriin Albri – Mustkunstikomplekti juhendi tõlkimine ja tõlke analüüs. Juh Sirje Kupp-Sazonov, op Ilmar Anvelt, kaitstud 05.06.2023.
   
 11. Laura Christine Arba – “La revendication du droit à l’avortement dans l’Union Européenne: réflexions préliminaires sur les tensions et les articulations entre citoyenneté et droits humains” tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Marri Amon, op Vincent Dautancourt, kaitstud 05.06.2023.
   
 12. Heddi Heinlaid – Brian Mossopi teose „Revising and Editing for Translators“ kolme peatüki tõlge ja tõlke analüüs. Juh Piret Rääbus, op Terje Loogus, kaitstud 08.07.2022. 
   
 13. Roland Brant – Õiguskeele tunnused ja Ameerika õigusterminoloogia sõnastik. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 08.07.2022.
   
 14. Anna-Maria Sarap – Rahvusvahelise Orienteerumisliidu keskkonnauuringu valitud peatükkide tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Piret Rääbus, op Terje Loogus, kaitstud 08.07.2022. 
   
 15. Kairi Sepp – Ökoloogilise taastamise tavade rahvusvaheliste põhimõtete ja standardite teise väljaande 2. peatüki tõlge ja tõlke analüüs. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 08.07.2022.
    
 16. Olli Taukul – N. Kutšinskaja teabematerjali „Тайм-менеджмент как основа успешного обучения в учреждении высшего образования“ tõlge ja tõlke analüüs. Juh Sirje Kupp-Sazonov, op Tatjana Opikova, kaitstud 08.07.2022.
   
 17. Diana Fjodorova – Перевод двух эпизодов молодёжной научно-познавательной телепередачи «Pакета 69» и анализ проблем перевод. Juh Tatjana Opikova, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 08.07.2022.
   
 18. Hedi-Liis Kalu – Lea Shaveri teose “Ending Book Hunger” valitud peatükkide tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Terje Loogus, op Klaarika Kaldjärv, kaitstud 03.06.2022.
   
 19. Jolan Henriette Koduvere – Keeltevaheline tõlge Tartu Ülikooli muuseumis. Juh Terje Loogus, Jaanika Anderson, op Katiliina Gielen, kaitstud 03.06.2022.
    
 20. Elisabeth Rip– Inglise keelde tõlgitud Lõuna-Korea novellide teekond Eesti raamatupoodidesse. Juh Luc van Doorslaer, op Reelika Saar, kaitstud 03.06.2022.
   
 21. Karina Šorohhova – Eesti ja Tšehhi venekeelse meedia tõlketekstide eripära. Juh Irina Abisogomjan, op Tatjana Opikova, kaitstud 03.06.2022.
   
 22. Maarja Merioja – Teadustekstide tõlkimise problemaatikast nelja HTS-i artikli tõlkimise näitel. Juh Terje Loogus, op Kaja Kährik, kaitstud 03.06.2022.
   
 23. Ingrid Imelik – Guy Deutscheri teose „Through the language glass“ katkendi tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Terje Loogus, op Ilmar Anvelt, kaitstud 03.06.2022.
   
 24. Reet Ellermaa  Mathias Rohe raamatu “Der Islam in Deutschland” katkendite tõlge ja tõlke analüüs. Juh Terje Loogus, op Uta Kührt, kaitstud 03.06.2022.
   
   
 25. Heleen Roos – Kasutusjuhendi tõlkimine firma Zanin tuulamispuhastiga trummelsorteeri mudeli PRA 3/12 kasutusjuhendi näitel. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 03.06.2022.
   
 26. Helina Tera – Neuromasintõlke järeltoimetamine automaatse kvaliteediskoori toel. Juh Reelika Saar, op Terje Loogus, kaitstud 03.06.2022.
   
 27. Siiri Sünd – Turismitekstide tõlkimine veebilehe Puhka Eestis näitel. Juh Terje Loogus, op Piret Rääbus, kaitstud 2022.
   
 28. Keith Lapolainen – Elizabeth L. Krause teose „Tight Knit: Global Families and the Social Life of Fast Fashion“ valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Terje Loogus, kaitstud 31.05.2021.
   
 29. Tauri Zimmer – George Macdonald Fraseri teose „Flashman“ tõlge ja analüüs. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 31.05.2021.
   
 30. Heike Olmre – Deontiline vajalikkus Eesti Vabariigi õigusaktides ja eesti keelde tõlgitud Euroopa Liidu määrustes. Juh Sirje Kupp-Sazonov, op Marri Amon, kaitstud 31.05.2021.
   
 31. Mailiis Taal – Fraseologismide tõlkimine Andrus Kiviräha romaani „Mees, kes teadis ussisõnu“ näitel. Juh Sirje Kupp-Sazonov, Terje Loogus, op Ilmar Anvelt, kaitstud 31.05.2021.
   
 32. Hanna-Lisett Lubi – Saksa noortekeele tõlkimise eripärad noorteseriaali "Schloss Einstein" näitel. Juh Terje Loogus, op Reet Bender, kaitstud 31.05.2021.
   
 33. Julia Platova – Терминология, связанная с кинологией, на основе книги A. Эссенсона «Koer». Перевод с комментариями с эстонского на русский язык / Künoloogiaga seotud terminoloogia A. Essensoni teadusraamatu „Koer“ põhjal. Kommenteeritud tõlge eesti keelest vene keelde. Juh Sirje Kupp-Sazonov, op Tatjana Opikova, kaitstud 31.05.2021.
   
 34. Darja Melnik – M. Lermontovi “Meie aja kangelase” kolme eestinduse analüüs kirjaniktõlkija vs tõlkija seisukohast. Juh Sirje Kupp-Sazonov, op Lea Pild, kaitstud 31.05.2021.
   
 35. Keiti Huik – Bimodaalne kakskeelsus Eestis: kurtide vanemate kuuljate laste keelekasutus täiskasvanueas. Juh Virve-Anneli Vihman, op Kristiina Praakli, kaitstud 31.05.2021.
   
 36. Kaisa-Kristi Kruuspak – Veebilehekülgede lokaliseerimine DHL-i kodulehekülje näitel. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 31.05.2021.
   
 37. Kätriin Pruul – Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Ameti väljaande „Refugee Children: Guidelines on Protection and Care“ valitud peatükkide tõlge eesti keelde ja tõlke analüüs. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 31.05.2021.
   
 38. Siim Sirel – Matt Parkeri teose "Humble Pi: A Comedy of Maths Errors" valitud alapeatükkide tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Reelika Saar, op Anastassia Kolessova, kaitstud 31.05.2021.
   
 39. Lii Haugasmägi – Tõlkenihete analüüs John Steinbecki romaani “Cannery Row” kahe tõlke näitel. Juh Terje Loogus, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 26.08.2020.
   
 40. Joosep Jussi – Goldman Sachsi 2018. aasta omakapitali analüüsi „eSports - From Wild West to Mainstream" tõlge eesti keelde ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 26.08.2020.
   
 41. Katrin Jets – Probleemid infotehnoloogiateemalise teksti tõlkimisel: 3D-graafikaprogrammi Blender kasutusjuhendi ühe peatüki tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Enn Veldi, op Reelika Saar, kaitstud 26.08.2020.
   
 42. Katrin Joala – Alf Rehni teose „Innovation for the Fatigued: how to Build a Culture of Deep Creativity“ valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Terje Loogus, kaitstud 29.05.2020.
   
 43. Mari Vallik – Estonian Translators’ Approaches and Attitudes towards Translating Sensitive Texts. Juh Luc van Doorslaer, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 29.05.2020.
   
 44. Keili Õispuu – Ökoloogilise taastamise teemaline inglise-eesti valiksõnastik. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 29.05.2020.
   
 45. Katriin Jõevee – Mart Velskri artikli “Palanumäe lugu ja keele lugu” ning Eva ja Mart Velskri artikli “Lõunaeesti keele tagasitulek proosasse” tõlge inglise keelde ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 29.05.2020.
   
 46. Mari-Liis Belials – „Pâtisserie. Toutes les techniques et recettes d'une école d'excellence“ valikuline tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Marri Amon, op Anu Treikelder, kaitstud 29.05.2020.
   
 47. Maarja-Liis Org – Steven Pinkeri teose „The Language Instinct. How the Mind Creates Language“ kahe peatüki tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Terje Loogus, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 29.05.2020.
   
 48. Rene Torop – „Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets: Eine umfassende Einführung” valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Terje Loogus, op Reelika Saar, kaitstud 21.01.2020.
   
 49. Anett Raup – Säästva maastikuarhitektuuri ja ökoloogilise maastikujunduse teemaline seletav valiksõnastik. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 10.07.2019.
   
 50. Roland Bugai – L’étude de la traduction audiovisuelle : l’analyse comparative des références culturelles représentées dans les sous-titres estoniens et russes de la version DVD de la comédie dramatique française « Intouchables ». / Audiovisuaalse tõlke uurimine: eesti- ja venekeelsetes subtiitrites leiduvate kultuuriliste viidete võrdlev analüüs prantsuse komöödia Intouchables näitel. Juh Marri Amon, op Marge Käsper, kaitstud 10.07.2019.
   
 51. Sandra Tulk – Yuval Noah Harari teose “21 Lessons for the 21st Century” valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 30.05.2019.
   
 52. Lagle-Marie Tamm – Karl Drlica ja David S. Perlini teose "Antibiotic Resistance: Understanding and Responding to an Emerging Crisis" kahe peatüki tõlge ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 30.05.2019.
   
 53. Merike Meister – Greg Jenneri teose “A Million Years in a Day” kahe peatüki tõlge ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 30.05.2019.
   
 54. Krete Saak – Tõlkemälu ja masintõlke vastete mõju kognitiivsele koormusele tõlkimisprotsessis. Juh Marju Taukar, Terje loogus, op Reelika Saar, kaitstud 30.05.2019.
   
 55. Madli Kullaste – Tom Slee teose "What’s Yours is Mine. Against the Sharing Economy" kahe peatüki tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. JUh Piret Rääbus, op Terje Loogus, kaitstud 30.05.2019.
   
 56. Ingrid Otsa – Christopher Chabris' ja Daniel Simonsi teose „The Invisible Gorilla: And Other Ways Our Intuitions Deceive Us“ valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 30.05.2019.
   
 57. Mihkel Pisa – Saksamaa rände- ja pagulaspoliitiliste tekstide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Terje Loogus, op Anne Arold, kaitstud 30.05.2019.
   
 58. Viktoria Kudrenko – Перевод и анализ пяти эпизодов детской познавательной передачи “Lab Rats Challenge” / Laste telesarja “Lab Rats Challenge” viie episoodi subtiitrite inglise-vene tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Sirje Kupp-Sazonov, op Oksana Palikova, kaitstud 30.05.2019.
   
 59. Külliki Kalbus – David Bellose „Is That a Fish in Your Ear? The Amazing Adventure of Translation“ viie peatüki tõlge eesti keelde ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Katiliina Gielen, op Piret Rääbus, kaitstud 30.01.2019.
   
 60. Kertu Niilus – Tony Strudwicki teose "Soccer science" kahe peatüki tõlge ja tõlke analüüs. Juh Piret Rääbus, op Terje Loogus, kaitstud 05.07.2018.
   
 61. Katrin Olhovikov – Dokumentaalfilmi “Тайна живой воды” tõlge ning tõlkeprobleemide analüüs. Juh Ljudmila Vedina; Katrin Kern, op Oksana Palikova, kaitstud 31.05.2018.
   
 62. Avelin Põldaas – Philip Graves´i teose „Consumer.ology: The Market Research Myth, the Truth about Consumers and the Psychology of Shopping“ kahe peatüki tõlge ja analüüs. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 31.05.2018.
   
 63. Jürgen Strohm – Eesti kinolevisse jõudvate välismaiste filmide pealkirjastamise alused ja tendentsid. Juh Terje Loogus, op Piret Rääbus, kaitstud 31.05.2018.
   
 64. Matrin Järv – Kolme avaliku halduse alase artikli tõlge ja tõlkeanalüüs. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 31.05.2018.
   
 65. Silver Lilleväli – “Elliot Aronsoni teose “The Social Animal” valitud peatükkide tõlge ja analüüs”. Juh Reelika Saar, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 31.05.2018.
   
 66. Cristhiane Rein – Helen Czerski teose "Storm in a Teacup - the Physics of Everyday Life" valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Reelika Saar, op Piret Rääbus, kaitstud 31.05.2018.
   
 67. Kerli Saar – Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapoliitika teemaline saksa-eesti valiksõnastik. Juh Reet Bender, op Kerli Klock, kaitstud 31.05.2018.
   
 68. Liis Kägu – “Horst Dieter Schlosseri teose „Sprache unterm Hackenkreuz. Eine andere Geschichte des Nationalsozialismus“ valitud peatükkide tõlge, kommentaarid ja tõlkeanalüüs“. Juh Reet Bender, op Anne Arold, kaitstud 30.05.2018.
   
 69. Daniil Melnikov – “Teose “Theorien der Internationalen Beziehungen” sissejuhatuse ja Neorealismi peatüki tõlge ja tõlke analüüs”. Juh Terje Loogus, op Anne Arold, kaitstud 30.05.2018.
   
 70. Caroline Hubsch – “Liivlased - Ajalugu, keel ja kultuur” valitud artiklite tõlge ja selle analüüs // “Liivlased - Ajalugu, keel ja kultuur” - Eine Übersetzung ausgewählter Artikel und ihre Analyse. Juh Terje Loogus, op Reet Bender, kaitstud 30.05.2018.
   
 71. Raili Lass – Teatriteaduse erialase terminoloogia analüüs Willmar Sauteri teose „Eventness“ kahe peatüki tõlke näitel. Juh Maria-Kristiina Lotman, Anneli Saro, op Tanel Lepsoo, kaitstud 30.05.2018.
   
 72. Johanna Kahur – Lynne Anne Blom’i ja L. Tarin Chaplini teose “The Intimate Act of Choreography” valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Katiliina Gielen, op Reelika Saar, kaitstud 30.05.2018.
   
 73. Merlin Mägi – “Carolyne Larringtoni teose “The Medieval World of Game of Thrones” kahe peatüki tõlge ja tõlke analüüs. Juh Katiliina Gielen, op Reelika Saar, kaitstud 30.05.2018.
   
 74. Rasmus Nõmmeots – Claire L. Adida, David L. Laitini ja Marie-Anne Valforti teose “Why Muslim Integration Fails in Christian-Heritage Societies” valitud peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Piret Rääbus, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 30.05.2018.
   
 75. Sandra Timpmann – Audiovisuaalne dokumentaalfilmi tõlge. Juh Reelika Saar, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 30.05.2018.
   
 76. Uku Lehesalu – James A. Benni teose „Tea in China: A Religious and Cultural History“ kahe peatüki tõlge ja tõlke analüüs /Translation of two Chapters from Tea in China: A Religious and Cultural History by James A. Benn and an Analysis of the Translation. Juh Piret Rääbus, op Reelika Saar, kaitstud 02.02.2018.
   
 77. Martin Mala – Manuaali „KoGloss: korpuspõhine kollaboratiivne konstruktsioonide glossaarium ülikoolide keeleõppes ja kutsetegevuses“ tõlge ja tõlkeanalüüs masintõlke seisukohast. Juh Terje Loogus, op Piret Rääbus, kaitstud 04.07.2017.
   
 78. Lauri Teder – Benjamin Grahami teose "The Intelligent Investor" kahe  peatüki tõlge ja tõlke analüüs / Translation of Two Chapters from “The Intelligent Investor” by Benjamin Graham and an Analysis of the Translation. Juh Reelika Saar, op lektor Ilmar Anvelt, kaitstud 30.05.2017.
   
 79. Külliki Steinberg – Tõlkija, kontekst, tekst. Marta Sillaots ja Charles Dickensi "Pickwick-klubi järelejäänud paberid" 1948. aastal Translator, Context, Text. Marta Sillaots and Charles Dickens'  / “The Posthumous Papers of the Pickwick Club” in 1948. Juh Katiliina Gielen, op Ene-Reet Soovik, kaitstud 30.05.2017.
   
 80. Mirjam Parve – Betti Alver inglise keeles / Betti Alver's Poetry in English. Juh Ene-Reet Soovik, op Katiliina Gielen, kaitstud 30.05.2017.
   
 81. Airi Lohmann-Enge – Tõlkeuudiste kvaliteedikontroll teadusportaalis Novaator aastail 2007 - 2016 avaldatu näitel / Translation Quality Assessment of the Translated News Based on the Items Published on the Scientific News Site “Novaator” from 2007 to 2016. Juh Krista Kallis, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 30.05.2017.
   
 82. Kristel Lillemägi – Gustave Flauberti "Madame Bovary" eestikeelsete tõlgete võrdlev uurimus: esma- ja kordustõlke keelelised lahendused ning kordustõlke hüpotees. A Comparative Study of Two Estonian Translations of  “Madame Bovary” Linguistic Solutions of the First Translation and Retranslation and the Retranslation Hypothesis. Juh Katiliina Gielen, op Tanel Lepsoo, kaitstud 30.05.2017.
   
 83. Berit Anspal – Kolme kokakunstialase artikli tõlge ja tõlkeanalüüs / Translation of Three Articles about Culinary Arts and Analysis of the Translation. Juh Tanel Lepsoo, op Marri Amon, kaitstud 30.05.2017.
   
 84. Elis Sõrmus – Gernot Minke teose "Building with Earth. Design and Technology of a Sustainable Architecture" kolme peatüki tõlge ja tõlke analüüs Translation of Three Chapters of “Building with Earth. Design and Technology of a Sustainable Architecture” by Gernot Minke and Analysis of the Translation. Juh Krista Kallis, op Reelika Saar, kaitstud 29.05.2017.
   
 85. Heili Saia – Pereteraapia inglise-eesti seletav valiksõnastik English-Estonian Dictionary of Family Therapy. Juh Enn Veldi, op Anne Arold, kaitstud 29.05.2017.
   
 86. Johanna Päädam – Tõsielufilmi "1000 Hands of the  Guru: Saving Bhutan's Sacred Arts" tõlge ja tõlke analüüs  Translation of Documentary “1000 Hands of the Guru: Saving Bhutan's Sacred Arts” and its Analysis. Juh  Reelika Saar, op Krista Kallis, kaitstud 29.05.2017.
   
 87. Merje Nõmmik – Edward Saidi teose  'Orientalism' sissejuhatuse ja esimese peatüki teise osa  tõlge ning tõlke analüüs / Translation of the Introduction and the Second Part of Chapter Two of Edward Said's “Orientalism”, and the Translation Analysis. Juh Ene-Reet Soovik, op Piret Rääbus, kaitstud 29.05.2017.
   
 88. Marika Koppel – Tõlgete toimetamine Tartu Ülikooli tõlkeüliõpilaste näitel / Translation Revision: a Case Study on the Translation Students of the University of Tartu. Juh Ilmar Anvelt, op Terje Loogus, kaitstud 29.05.2017.
   
 89. Anna Liisa Kaasla – J. R. R. Tolkieni "Kääbiku" nimede tõlkemeetodite võrdlus inglise-eesti ja inglise-prantsuse suunal / The Translation Strategies of Names and their Comparison in Translations of J. R. R. Tolkien's “The Hobbit” from English to Estonian and from English to French. Juh Marri Amon, op Anu Treikelder, kaitstud 29.05.2017
   
 90. Maila Hainsoo – Sir Roy Strongi teose "The Spirit of Britain: A Narrative History of the Arts" kolme peatüki tõlge ja tõlke analüüs / The Translation of Three Chapters from Sir Roy Strong's “The Spirit of Britain: A Narrative History of the Arts”, and a Translation Analysis. Juh Terje Loogus ja Pilvi Rajamäe, op  Ene-Reet Soovik, kaitstud 29.05.2017
   
 91. Mari Eller – T. Baron Russelli teose "A Hundred Years Hence" kolme peatüki tõlge eesti keelde ja teose vanusega seotud tõlkeprobleemide analüüs / Translation of Three Chapters from “A Hundred Years Hence” by T. Baron Russell into Estonian, and Analysis of Translation Problems Resulting from the Age of the Source Tex. Juh Krista Kallis, op  Piret Rääbus, kaitstud 29.05.2017
   
 92. Egle Pääslane – S. Priesti ja M. A. Gassi teose Effective Leadership in Adventure Programming seitsmenda peatüki tõlge ja selle analüüs / Translation of Chapter 7 of Effective Leadership in Adventure Programming by S. Priest and M. A. Gass, and Analysis of Translation. Juh Krista Kallis, op Piret Rääbus, kaitstud 08.07.2016
   
 93. Carina Põldme – Luc Ferry teose "A Brief History of Thought" kahe peatüki tõlge ja selle analüüs. Juh Piret Rääbus, op Krista Kallis, kaitstud 30.05.2016
   
 94. Yoko Tees – Kvaliteedi tagamine tõlkebüroodes Euroopa Liidu Nõukogu Eesti Keele osakonna ja suuremate rahvusvaheliste tõlkebüroode näitel. Juh Terje Loogus, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 30.05.2016
   
 95. Martin Silm – Animeseeriate "Naruto" ja "Naruto Shippuden" inglis- ja saksakeelse dublaaži analüüs. Juh Terje Loogus, Eri Miyano, op Anne Arold, kaitstud 30.05.2016
   
 96. Eneli Valk – „Studies on Translation and Multilingualism. Language and Translation in International Law and EU Law” tõlge ja analüüs. Juh Piret Rääbus, op Ilmar Anvelt, kaitstud 30.05.2016
   
 97. Raido Vahtra – Maailmaloomeline keeleloome teadusulmes: James S. A. Corey romaani „Leviathan Wakes“ esimeste peatükkide tõlge ja tõlke analüüs. Juh Katiliina Gielen, op Ene-Reet Soovik, kaitstud 30.05.2016
   
 98. Mari-Liisa Toomasson – John J. Ratey ja Eric Hagermani teose “SPARK: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain” kolmanda ja viienda peatüki tõlge ja selle analüüs. Juh Krista Kallis, op Ilmar Anvelt, kaitstud 30.05.2016
   
 99. Marianne Harju – Marie A. Kelleheri teose „The Measure of Woman: Law and Female Identity in the Crown of Aragon“ sissejuhatuse ja teise peatüki tõlge ja tõlke analüüs. Juh Piret Rääbus, op Mihkel Talts, kaitstud 30.05.2016
   
 100. Maarja Kask – “Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction“ sissejuhatava peatüki tõlge eesti keelde ja tõlkeprobleemide analüüs. Juh Raili Marling, op Kersti Lepajõe, kaitstud 30.05.2016
   
 101. Pelle Tuulik – Teadusliku fantastika tunnused ja ulmeterminite tõlkimine Hannu Rajaniemi teose „Kvantvaras― kahe peatüki näitel / The   Characteristics   of   Science   Fiction   and   the   Translation   of   Neologisms, Exemplified  In The  Translation  of  Two  Chapters  From  Hannu Rajaniemi’s  The Quantum Thief. Juhendaja Krista Kallis, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 28.01.2016
   
 102. Andra Somelar – Translation  of  the  Short  Story Kadunud  hingede  ajaraamat by  Indrek  Hargla  and  its Analysis: Using American English and the COCA Indrek Hargla lühijutu „Kadunud hingede ajaraamat“ tõlge ja selle analüüs: Ameerika inglise keele ja COCA rakendamine. Juhendaja Enn Veldi, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 28.01.2016
   
 103. Krislin Jõgi – Ray Bradbury teose „The Illustrated Man“ tõlge ja selle analüüs / Translation of Ray Bradbury’s The Illustrated Man and its analysis. Juhendaja Ene-Reet Soovik, oponent Pille Põiklik, kaitstud 02.06.2015
   
 104. Gretlin Prukk – Comparison of Localizing Constructions in Estonian and German Patents / Paiknemist kirjeldavate konstruktsioonide võrdlus eesti- ja saksakeelsete patendikirjelduste põhjal. Juhendaja Anne Arold, op Reet Bender, kaitstud 02.06.2015
   
 105. Liisi Ojasoo – Translation and Analysis of the First Eight Paragraphs of The Lost Whale by M. Parfit and S. Chisholm  / M. Parfiti ja S. Chisholmi teose „Kadunud vaal“ kaheksa esimese peatüki tõlge ja selle analüüs. Juhendaja  Krista Kallis, op Ilmar Anvelt, kaitstud 02.06.2015
   
 106. Regina Madalik –  The Translation and Analysis of Four Selected Chapters from The Novel Kuidas ma lähen by Irja Kass / Irja Kassi raamatu „Kuidas ma lähen“ nelja valitud peatüki tõlge ja analüüs. Juhendajad Katiliina Gielen, Eri Miao, op Piret Rääbus, kaitstud 02.06.2015
   
 107. Jaana Savolainen – Nimede tõlkimine J.R.R. Tolkieni triloogias „Sõrmuste isand“ / Translation of Names in The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien. Juhendaja  Ene-Reet Soovik, op Enn Veldi, kaitstud 02.06.2015
   
 108. Triin Eerme – Christopher Charles Munni teose “Anglo-China: Chinese People and British Rule in Hong Kong, 1841-1870” neljanda peatüki tõlge ja analüüs. Juhendaja  Piret Rääbus, oponent Pille Põiklik, kaitstud 02.06.2015
   
 109. Alo Ailt – Helisalvestustehnika ja –võtete inglise-eesti valiksõnastik. English-Estonian Glossary of Audio Recording Equipment and Techniques. Juhendaja  Enn Veldi, oponent Anne Arold, kaitstud 02.06.2015
   
 110. Sigrid Väär – (Pop)kultuurispetsiifiliste elementide vahendamine Nick Hornby “High Fidelity” filmiversioonis ja eestikeelses tõlkes. Juhendaja  Ene-Reet Soovik, op Berk Vaher, kaitstud 29.05.2015.
   
 111. Kristiina Viinapuu – Euroopa Komisjoni selge kirjutamise kampaania ja selle rakendamine Euroopa Komisjoni pressiteadete näitel. Juhendaja  Piret Rääbus, op Liina Tammekänd, kaitstud 29.05.2015
   
 112. Mari Toome – Inglisekeelsete turismitekstide tõlkeanalüüs majutusasutuste kodulehekülgede näitel / Translation Analysis of Tourist Texts in English on the Example of Webpages of Accommodation Service Providers. Juhendaja  Ilmar Anvelt, op Krista Kallis, kaitstud 29.05.2015
   
 113. Lilian Tomingas-Frolov – Aprilynne Pike’i teose „Wings“ nelja esimese peatüki tõlge ja tõlke analüüs / Translation of the First Four Chapters of the Novel “Wings” by Aprilynne Pike and Analysis of the Translation. Juhendaja  Ene-Reet Soovik, op Ilmar Anvelt, kaitstud 29.05.2015
   
 114. Sigrid Smidt – Euroopa Komisjoni pressiteadete tõlkestrateegiad kujundliku keelekasutuse tõlkimise näitel / On Translation Strategies of Figurative Language in Press Releases of the European Commission. Juhendajad Ilmar Anvelt, Terje Loogus, op Ene-Reet Soovik, kaitstud 29.05.2015
   
 115. Annely Päsok – Valitud kirjeldustõlke probleemide analüüs saksa filmi “Im Winter ein Jahr” põhjal. Juhendaja  Anne Arold, op Terje Loogus, kaitstud 29.05.2015
   
 116. Linda Lüiste – Hiina-eesti sõnastik algajale / Beginner's Chinese-Estonian Dictionary. Juhendajad  Enn Veldi, Märt Läänemets, op Ene-Reet Soovik, kaitstud 29.05.2015
   
 117. Heleri Loomann – Doktoriväitekirja „Äriühingu juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajate ees“ tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs. Juhendaja Piret Rääbus, op Katiliina Gielen, kaitstud 29.05.2015
   
 118. Kristiina Kõrvas – Susan Bordo teksti “Beauty (Re)discovers the Male Body” tõlge ja selle analüüs. Juhendaja  Krista Kallis, op Piret Rääbus, kaitstud 29.05.2015
   
 119. Kadi Kõllamets – Euroopa tõlkemagistri võrgustik ja liikmesülikoolide tõlkijakoolituse analüüs / The European Master's in Translation Network and Analysis of Translator Training of Member Universities. Juhendaja Terje Loogus, op Ilmar Anvelt, kaitstud 29.05.2015
   
 120. Anni Marie Kunder – The Representation of Muslims in Thilo Sarrazin's Book "Deutschland schafft sich ab" and in its Translation into Estonian. A Comparative Critical Discourse Analysis. Juhendaja Terje Loogus, op Reet Bender, kaitstud 29.05.2015
   
 121. Maarja Heinlo – Testi “Psychoeducational Profile Third Edition” käsiraamatu tagasitõlge ja selle analüüs / The Back Translation of the Handbook of Psychoeducational Profile Third Edition and its Analysis. Juhendaja  Ilmar Anvelt, oponent Piret Rääbus, kaitstud 29.05.2015
   
 122. Liisa Pall – Denis Diderot’ teose “Esseed maalikunstist” tõlge ja tõlke analüüs / Translation into Estonian of "Essays on Painting" by Denis Diderot and Analysis of the Translation. Juhendaja  Tanel Lepsoo, oponent  Marge Käsper, kaitstud 26.01.2015
   
 123. Heilika Leinus – Wolfgang Börnsens Werk „Vorbild mit kleinen Fehlern: Abgeordnete zwischen Anspruch und Wirklichkeit“: Analyse der eigenen Übersetzung aus dem Deutschen ins Estnische / Katkendite tõlge Wolfgang Börnseni teosest „Täiuslik parlamendisaadik? Elu illusioonide ja tegelikkuse piirimail“ ja tõlke analüüs / Translation of Excerpts from Wolfgang Börnsen’s “Good Examples with Little Shortcomings” and Analysis of the Translation. Juhendaja  Mari-Ann Palm, oponent Terje Loogus, kaitstud 26.01.2015
   
 124. Liina Uudelt – Wolfgang Hildesheimeri jutustustekogumiku “Lieblose Legenden” osaline tõlge ja iroonia tõlkimise analüüs / Partial translation of  "Lieblose Legenden" by Wolfgang Hildesheimer and Analysis of Irony Translation. Juhendaja Terje Loogus, oponent Reet Bender, kaitstud 26.01.2015
   
 125. Ello Varjas – Metafooride tõlkimine John Fowlesi „Prantsuse leitnandi tüdruku“ näitel / Translating Metaphors: The Case of John Fowles’s „The French Lieutenant’s Woman“ . Juhendaja Ene-Reet Soovik, opponent  Enn Veldi, kaitstud 26.01.2015
   
 126. Kaur Männamaa – Rhetoric of Master’s Theses of Estonian and Anglophone Economics Students /Eesti ja inglise keelt kõnelevate majandusteaduskondade üliõpilaste magistritöödes kasutatav retoorika. Juhendaja Raili Marling, oponent Pille Põiklik, kaitstud 29.08.2014
   
 127. Eero Vakker – Filmi järeltootmise inglise-eesti valiksõnastik /English-Estonian Glossary of Film Post-Production. Juhendaja Enn Veldi, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 29.08.2014
   
 128. Sirje Vägi – Juhusõnad Herta Mülleri romaanis „Atemschaukel" ja selle eestikeelses tõlkes „Hingamise kiige" / Nonce Words in Herta Müller´s Novel „Atemschaukel" and in its Estonian Translation „Hingamise kiige". Juhendaja Anne Arold, oponent Terje Loogus, kaitstud 29.08.2014
   
 129. Merili Martinson – Pealelugemine audiovisuaalse meedia tõlkeliigina Saksa seriaali „Kirgede torm“ kõnekeele tõlkimise näitel /Voice-over as a Method of Audiovisual Translation. The Case of the German Television Series “Storm of Love”. Juhendaja Terje Loogu, oponent Siiri Aluoja, kaitstud 29.08.2014
   
 130. Laura Oll – Patricia Cornwelli teose „The Bone Bed" seitsme peatüki tõlge ja tõlke analüüs /Translation and Analysis of Seven Chapters of Patricia Cornwell's Book „The Bone Bed". Juhendaja Ilmar Anvelt, opponent Krista Kallis, kaitstud 30.05.2014
   
 131. Kadri Truska – Eesti tõlkekriitika 2012. aastal ajalehes Sirp ilmunud tõlketeosearvustuste põhjal /Estonian Translation Criticism Based on Reviews of Translated Works in a Cultural Weekly Sirp in 2012. Juhendaja Ene-Reet Soovik, opponent Katiliina Gielen, kaitstud 30.05.2014
   
 132. Kadri Sibrits – Lastekirjanduse kultuurispetsiifika tõlkemeetoditest Charles Dickensi romaani “Oliver Twist" kahe eestikeelse tõlke näitel /On Translation Methods of Cultural Specificity in Children’s Literature: Two Estonian Translations of Oliver Twist by Charles Dickens. Juhendaja Ene-Reet Soovik, opponent Kärt Vahtramäe, kaitstud 30.05.2014
   
 133. Mari Kirss – Madalkeele tõlkimine eesti kinolevis näidatavate ingliskeelsete ameerika filmide eestikeelsetes subtiitrites /Translation of “Bad Language” in Estonian Subtitles of American Films. Juhendaja Raili Marling, opponent Enn Veldi, kaitstud 30.05.2014
   
 134. Kätlin Põldma – A Dictionary of Japanese Management and Business Culture /Jaapani ärijuhtimise ja -kultuuri seletav sõnastik . Juhendaja Enn Veldi, opponent Kärt Vahtramäe, kaitstud 30.05.2014
   
 135. Maarja Taaler – Tõlkeabitarkvarast ning selle õpetamise olulisusest ülikoolide tõlkijakoolituses. Näidisõppetsükkel: memoQ 2013 R2 õpetamine Tartu ülikooli kirjaliku tõlke magistrantidele /On CAT Tools and the Importance of Teaching them in University Translator Training Programmes Sample Study Plan for Teaching memoQ 2013 R2 to Translation Students at the University of Tartu. Juhendajad Ilmar Anvelt, Tanel Karus, opponent Piret Rääbus, kaitstud 30.05.2014
   
 136. Kristi Uibokand – Euroopa Liidu ametlike dokumentide eestikeelsetes tõlgetes esinevate probleemide analüüs /Analysis of the Problems Related to the Estonian Translations of the Official Documents of the European Union. Juhendaja Esta Rand, opponent Piret Rääbus, kaitstud 30.05.2014
   
 137. Hanna Kitt – Shannon Hale'i teose „The Goose Girl” kolme esimese peatüki tõlge ja tõlke analüüs /Translation of the First Three Chapters of the Novel “The Goose Girl” by Shannon Hale and Analysis of the Translation. Juhendaja Krista Kallis, opponent Ilmar Anvelt, kaitstud 30.05.2014
   
 138. Kerti Kulper – Tõlkeuudiste kvaliteedi analüüs Postimees online'i ja Delfi näitel/Quality Assessment of Translated News Based on Postimees Online and Delfi. Juhendaja Ilmar Anvelt, opponent Krista Kallis, kaitstud 30.05.2014
   
 139. Hendrik Koger – Ayn Randi teose “Atlas Shrugged” kolmanda osa seitsmenda peatüki esimese poole tõlge ja tõlke analüüs /Translation of the First Half of Chapter 7 of Part Three of Ayn Rand’s Atlas Shrugged and an Analysis of Said Translation. Juhendaja Katiliina Gielen, opponent Ene-Reet Soovik, kaitstud 30.05.2014
   
 140. Helen Mäe – Vladimir Vertlibi jutustuse „Mein erster Mörder" tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs /Translation of Vladimir Vertlibs Story “Mein erster Mörder” and the Analysis of the Translation Problems. JuhendajaTerje Loogus, opponent Reet Bender, kaitstud 30.05.2014
   
 141. Viljar Tehvand – Hans-Dieter Brunowsky perekonnakroonika tõlge ja selle analüüs /A Translation and Translation Analysis of The Hans-Dieter Brunowsky's Family Chronicles. Juhendaja Kaari Antzon, opponent Reet Bender, kaitstud 30.05.2014
   
 142. Eha Adamson – Vananenud keelendite tõlkimine H. J. C. von Grimmelshausen’i romaani  “Der abentheuerliche Simplicissimus Teutsch” eestikeelse tõlke näitel /Translating of Obsolete Words and Phrases in "The Adventures of Simplicius Simplicissimus" by H. J. C. von Grimmelshausen Using the Example of the Novel Translation into Estonian. Juhendaja Reet Bender, opponent Kaari Antzon, kaitstud 30.05.2014
   
 143. Kadri Reimand – Vanakiriku liturgia saksa-eesti valiksõnastik /German-Estonian Glossary of Terms of Early Church Liturgy. Juhendajad Terje Loogus, Marju Lepajõe, opponent Anne Arold, kaitstud 30.05.2014
   
 144. Krista Treial – Probleeme mitmekeelse info edastamisega tööportaalides. Saksa-eesti tööotsingusõnastik /Problems with Multilingual Information Transmission in Job Portals. German-Estonian Glossary of Work Searching. Juhendaja Anne Arold, opponent Terje Loogus, kaitstud 30.05.2014
   
 145. Henrik Ilja – Tõlge Bill McGuire'i raamatust "Seven Years to Save the Planet" ja selle analüüs /A Translation of Bill McGuire's "Seven Years to Save the Planet" and an Analysis of the Translation. Juhendaja Krista Kallis, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 25.01.2014
   
 146. Rita Kartau – Väike türgi-inglise-eesti idioomide valiksõnastik / Short Selective Turkish-English-Estonian Glossary of Idioms, juh KristaVogelberg, Hagani Gayibli, rets Ilmar Anvelt, kaitstud 25.01.2014
   
 147. Martin Kirotar – William Heaney teose „Meistervõltsija memuaarid“ 12 esimese peatüki tõlge ja tõlke analüüs / The Translation of the 12 First Chapters of William Heaney's Novel 'Memoirs of a Master Forger' and an Analysis of the Translation. Juhendaja Ene-Reet Soovik, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 31.05.2013. Lõputööd ei avaldata, kuna sisaldab teistele isikutele kuuluvaid varalisi autoriõigusi.
   
 148. Nele Sillaots – Kurt Vonneguti romaani „Timequake“ tõlge ja tõlkeanalüüs /Translation of Kurt Vonnegut’s Timequake and Translation Analysis. Juhendaja  Reet Sool, oponent  Kersti Unt, kaitstud 31.05.2013. Lõputööd ei avaldata, kuna sisaldab teistele isikutele kuuluvaid varalisi autoriõigusi.
   
 149. Sigrid Sepp – Teadusartikli „The Evolutionary Origins of Friendship“ tõlge eesti keelde ja selle analüüs /The Translation of Scientific Article The Evolutionary Origins of Friendship from English into Estonian and its Analysis. Juhendaja Krista Kallis, oponent  Krista Vogelberg, kaitstud 31.05.2013
   
 150. Rita Kartau – Väike türgi-inglise-eesti idioomide valiksõnastik /Short Selective Turkish-English-Estonian Glossary of Idioms. Juhendajad Krista Vogelberg, Hagani Gayibli, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 31.05.2013
   
 151. Kätlin Hommik – Araabia keele vestmik-sõnastik /Arabic Phrasebook and Dictionary. Juhendajad Ilmar Anvelt, Kristi Ockba, oponent Amar Annus, kaitstud 31.05.2013
   
 152. Piret Jõgis – Employing Technical Means for Ensuring Consistent Translation of Recurring Terms /Tehniliste vahendite rakendamine korduvate terminite ühtselt tõlkimiseks. Juhendaja Piret Rääbus, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 31.05.2013
   
 153. Kail Paroll – Prantsuse-eesti solvangusõnastik /The French-Estonian Dictionary of Insults. Juhendaja Marge Käsper, oponent  Anu Treikelder, kaitstud 31.05.2013
   
 154. Jaan Tamme – Saksa-eesti-inglise õlletootmise valiksõnastik /German-Estonian-English Glossary of Beer Production. Juhendaja  Kaari Antzon, oponent Terje Loogus, kaitstud 31.05.2013
   
 155. Annika Köster – Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veebitekstide tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs /Translation of webtexts published on the webpage of the European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development, and an analysis of the translation problems encountered. Juhendaja  Piret Rääbus, oponent Krista Kallis, kaitstud 31.05.2013
   
 156. Tairi Baier – Liiklusterminite saksa-eesti valiksõnastik /Das Deutsch-Estnische Glossar der Fachbegriffe aus dem Bereich Verkehrswesen /German-Estonian Glossary of Traffic Terms. Juhendaja Mari-Ann Palm, oponent Kaari Antzon, kaitstud 31.05.2013
   
 157. Katre Kelder – Katkendi tõlge Friedrich Glasli, Trude Kalcheri, Hannes Piberi raamatust "Professionelle Prozessberatung" ja tõlke analüüs /Translation of an Excerpt from the Book by Friedrich Glasl, Trude Kalcher and Hannes Piber „Professionelle Prozessberatung“ and Analysis of the Translation. Juhendaja Terje Loogus, oponent Anne Arold, kaitstud 31.05.2013. Lõputööd ei avaldata, kuna sisaldab teistele isikutele kuuluvaid varalisi autoriõigusi.
   
 158. Tõnu Soots – Väike inglise-eesti seletav viskisõnastik /An English-Estonian Explanatory Glossary of Whisky. Juhendaja Krista Kallis, oponent Enn Veldi, kaitstud 31.05.2013
   
 159. Mari Kikerpill – Korvpalli eesti-inglise valiksõnastik /Estonian-English Basketball Glossary. Juhendaja  Ilmar Anvelt, oponent Enn Veldi, kaitstud 31.05.2013
   
 160. Taavi Maidle – Steven Eriksoni fantaasiaromaani „Gardens of the Moon“ proloogi ja esimese peatüki tõlge ning tõlke analüüs /Translation and Translation Analysis of the Prologue and the First Chapter of the Fantasy Novel “Gardens of the Moon” by Steven Erikson. Juhendaja  Ene-Reet Soovik, oponent Berk Vaher, kaitstud 30.05.2013. Lõputööd ei avaldata, kuna sisaldab teistele isikutele kuuluvaid varalisi autoriõigusi.
   
 161. Kaisa Lõhmus – Stephen E. Ambrose’i teose „Band of Brothers“ tõlge ja selle analüüs /Translation of Stephen E. Ambrose's Book Band of Brothers and Its Analysis. Juhendaja  Ene-Reet Soovik, oponent Katri Sirkel, kaitstud 30.05.2013
   
 162. Maarja Valdmets – F. Scott Fitzgeraldi lühijuttude „The Baby Party“ ja „Bernice Bobs Her Hair“ tõlked ja nende analüüs /Translation and Analysis of the Short Stories “The Baby Party” and “Bernice Bobs Her Hair” by F. Scott Fitzgerald. Juhendaja Krista Vogelberg, oponent Piret Rääbus, kaitstud 30.05.2013
   
 163. Kadri Aarmann – B. Duteurtre'i teose "Les pieds dans l'eau" tõlge eesti keelde ja tõlkeprotsessi analüüs kultuurikesksete elementide tõlkimise seisukohast /Translation into Estonian of the Novel "Les pieds dans l'eau" by B. Duteurtre and Analysis of the Translation Process with Emphasis on the Translation of Culture-specific Elements. Juhendaja Krista Vogelberg, oponent Tanel Lepsoo, kaitstud 30.05.2013. Lõputööd ei avaldata, kuna sisaldab teistele isikutele kuuluvaid varalisi autoriõigusi.
   
 164. Marianne Negfeld – Temaatiline struktuur ja selle analüüs Ekslikkuse ajastu näitel /Thematic Structure and Its Analysis on the Example of Ekslikkuse ajastu. Juhendaja  Krista Vogelberg, oponent Krista Kallis, kaitstud 30.05.2013
   
 165. Kudrun Tamm – Translation as Bearing Witness in Arved Viirlaid’s Poetry / Tõlge kui tunnistus Arved Viirlaiu luules. Juhendaja Eva Rein, opponent Kärt Vahtramäe, kaitstud 31.01.2013
   
 166. Triin Niinemets – Inglise-eesti intellektuaalse omandi seletav sõnastik / English-Estonian Glossary of Intellectual Property. Juhendaja Ilmar Anvelt, opponent Enn Veldi, kaitstud 31.01.2013
   
 167. Sille Roos – Eestis 1991. aastal jõustunud maareformi seadusega seonduva terminoloogia eesti - inglise seletav sõnastik / Estonian - English Explanatory Glossary of Terminology Related to the Estonian Land Reform Act entered into force in 1991. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent  Piret Rääbus, kaitstud 31.05.2012
   
 168. Birgit Prakson – Inglise-eesti seletav kliiniliste uuringute sõnastik / English-Estonian Explanatory Dictionary for Clinical Trials. Juhendaja  Enn Veldi, oponent  Ilmar Anvelt, kaitstud 31.05.2012
   
 169. Ander Samson – Inglise-saksa-eesti filminduse valiksõnastik / English-German-Estonian Film Dictionary. Juhendaja Anne Arold, oponent Kaari Antzon, kaitstud 31.05.2012
   
 170. Silja Kuusik – Hääldus- ja lugemispuuete inglise-eesti valiksõnastik / English-Estonian Glossary of Pronunciation and Reading Disabilities. Juhendaja Krista Kallis, oponent Reeli Torn-Leesik, kaitstud 31.05.2012
   
 171. Helis Kuivjõgi – Islami mõistete ja enamlevinud kӓibefraaside inglise-araabia-eesti valiksõnastik / English-Arabic-Estonian Dictionary of Islamic Terms and Common Phrases. Juhendaja Enn Veldi, oponent Leili Kostabi, kaitstud 31.05.2012
   
 172. Helle Blum – Eesti-saksa juhtimisalane sõjandusterminoloogia / Estonian-German Terminology of Military Leadership. Juhendajad Terje Loogus, Reet Hendrikson, oponent Mari-Ann Palm, kaitstud 31.05.2012
   
 173. Kadri Kauts – Intertekstuaalsed ja kultuurispetsiifilised elemendid Jaan Krossi „Paigallennu“ tõlkes inglise keelde / The Translation of Intertextual and Culture-specific Elements in Jaan Kross’s Novel Treading Air into English. Juhendaja Ene-Reet Soovik, oponent Katiliina Gielen, kaitstud 31.05.2012
   
 174. Kadi Vaino – Murdesõnade tõlkimine Jaan Krossi romaani "Kolme katku vahel" saksakeelse tõlke näitel / Translation of Dialect Words on the Example of the German Translation of "Kolme katku vahel" by Jaan Kross. Juhendaja Terje Loogus, oponent Anne Arold, kaitstud 31.05.2012
   
 175. Marit Lass – Translating Cyberpunk Vocabulary in William Gibson’s Neuromancer / Küberpungisõnavara tõlkimine William Gibsoni romaanis „Neuromant“. Juhendaja Ene-Reet Soovik, oponent  Katri Sirkel, kaitstud 31.05.2012
   
 176. Reelika Saar – Tõlkemeetodid aimekirjanduse eestindamisel - Bill Brysoni "A Short History of Nearly Everything" / Methods Used for Translating Popular Science Literature into Estonian - Bill Bryson's "A Short History of Nearly Everything". Juhendaja  Krista Kallis, oponent  Leili Kostabi, kaitstud 31.05.2012
   
 177. Kätlin Alasepp – Seakasvatuse käsiraamatu "Pig Signals" tõlge ja selle analüüs / Translated Chapters from Pig Farming Handbook PIG SIGNALS and Their Analysis. Juhendaja Krista Kallis, oponent Piret Rääbus, kaitstud 31.05.2012
   
 178. Kätlin Jansons – Arheoloogia eesti-inglise valiksõnastik / Estonian-English Archaeology Glossary. Juhendajad Liis Livin, Piret Rääbus, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 31.05.2012
   
 179. Liis Lehesoo – Comparative Analysis of the Press Coverage of the 2011 London Riots in the UK, the US, Australia, Canada and Estonia / 2011. aasta Londoni rahutuste kajastuste võrdlev analüüs Briti, USA, Austraalia, Kanada ning Eesti ajalehtedes Comparative Analysis of the Press Coverage of the 2011 London Riots in the UK, the US, Australia, Canada and Estonia. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Krista Kallis, kaitstud 31.05.2012
   
 180. Raul Pirbe – Saate „Ameerika otsib superstaari“ subtiitrite analüüs / The Analysis of American Idol subtitles. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent  Enn Veldi, kaitstud 31.05.2012
   
 181. Karin Kukk – Mitme- ja kõnekeelsusega seotud tõlkeraskused saksa filmi „Im Juli“ subtiitrite näitel / The Multilingualism and Colloquial Language Related Translation Problems Using the Example of the Subtitles in the German Movie „In July“. Juhendaja  Anne Arold, oponent Terje Loogus, kaitstud 31.05.2012
   
 182. Uku Kaarde – Saksa-eesti energiavarustuse valiksõnastik / German-Estonian Glossary of Energy Supply. Juhendaja Terje Loogus, oponent Kaari Antzon, kaitstud 25.01.2012
   
 183. Karin Pärn – Inglise-eesti-itaalia sõiduauto valiksõnastik. Juhendajad Annika Mikkel, Anneli Tarto, oponent Kerli Klock, kaitstud 01.06.2011
   
 184. Veronika Tank – Translating Communicatively Complex Registers in Youth Comedy. Juhendaja Enn Veldi, oponent Krista Kallis, kaitstud 01.06.2011
   
 185. Argo Valdmann – Saksa-eesti jalgpallisõnastik: institutsioonid ja haldussõnavara. Juhendaja Anne Arold, oponent Terje Loogus, kaitstud 01.06.2011
   
 186. Janeli Ojatamm – Saksa, baltisaksa ja eesti üliõpilasterminoloogia sõnastik. Juhendaja Reet Bender, oponent Kaari Antzon, kaitstud 01.06.2011
   
 187. Laura Ani – Eesti-saksa seletav kunstiõpetuse sõnastik. Juhendajad Reet Bender, Anne Arold, oponent Mari-Ann Palm, kaitstud 01.06.2011
   
 188. Ragne Rambi – Elements Referring to Englishness in the Estonian Translations of P.G. Wodehouse’s Texts. Juhendaja Ene-Reet Soovik, oponent Katri Sirkel, kaitstud 01.06.2011
   
 189. Kaisa Vaher – Daniel Defoe „Robinson Grusoe“ tõlked eesti keeles: teksti terviklikkus ja sihtkultuuri kontekst. Juhendaja Ene-Reet Soovik, oponent Katiliina Gielen, kaitstud 01.06.2011
   
 190. Liina Valvik – Sõnamäng Terry Pratchetti teoses „Going Postal“ ja selle eestikeelses tõlkes „Postiteenistus“. Juhendaja Ene-Reet Soovik, oponent Pille Põiklik, kaitstud 01.06.2011
   
 191. Kerttu Tihanov – Kasside tõuaretuse inglise-eesti oskussõnastik. Juhendaja Krista kallis, oponent Piret Rääbus, kaitstud 01.06.2011
   
 192. Reena Lootus – Inglise-eesti animafilmi valiksõnastik. Juhendaja Krista Kallis, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 01.06.2011
   
 193. Anu Laumets – Eestis perioodil 2007-2013 struktuuritoetuste rakendamisel kasutatavad terminid: eesti-inglise valiksõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Krista Kallis, kaitstud 01.06.2011
   
 194. Katrin Kask – Arusaamine tõlkeprotsessis ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja Krista Vogelberg, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 01.06.2011
   
 195. Merike Kala – Eesti rahvatantsusõnavara tõlkimine inglise keelest. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Elisabet Klaas, kaitstud 01.06.2011
   
 196. Jaanika Hirv – Ideology in Translation/Transfer: Media Coverage on the „Bronze Night“ in Eesti Rahvusringhääling, BBC and Deutsche Welle. Juhendaja Raili Marling, oponent Pille Põiklik, kaitstud 01.06.2011
   
 197. Siiri Aluoja – Päikeseenergia saksa-eesti valiksõnastik. Juhendaja Anne Arold, oponent Kaari Antzon, kaitstud 27.01.2011
   
 198. Karen Schmidt – Kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimine Daniel Kehlmanni romaani “Maailma mõõtmine” näitel (Translation of culture specific items on the example of "Measuring the world" by Daniel Kehlmann). Juhendaja Terje Loogus, opponent Mari-Ann Palm, kaitstud 27.01.2011
   
 199. Signe Lillemets – Kohtualaste vaimse tervise teenuste inglise-eesti seletav sõnastik (English-Estonian glossary of forensic mental health services). Juhendajad Krista Kallis, Tiina Kompus, oponent Piret Rääbus, kaitstud 27.01.2011
   
 200. Anu Kongo – Pedagoogilise psühholoogia terminoloogia saksa-eesti seletav valiksõnastik (A Selective Dictionary of Educational Psychology Terms in German and Estonian). Juhendaja dots Reet Liimets, PhD, oponent dots Anne Arold, PhD, kaitstud 31.08.2010
   
 201. Maigi Müürsepp – Tundmatud tuttavad ehk mõned artiklid tõlkekvaliteedi parandamise eesmärgil koostatavast uut tüüpi inglise-eesti sõnastikust (Unfamiliar Acquaintances or Some Articles from an English-Estonian Dictionary of a New Type which is Being Compiled in Order to Improve the Quality of Translations). Juhendaja dots Enn Veldi, filol-knd, oponent lektor Ilmar Anvelt, mag, kaitstud 31.08.2010
   
 202. Pille Peensoo – Eesti looduslike pühapaikade ja usundi eesti-inglise valiksõnastik. Estonian-English dictionary of Estonian sacred natural sites and Estonian religion . Juhendaja Krista Kallis, oponent lektor Ilmar Anvelt, mag, kaitstud 31.08.2010
   
 203. Helen Rägo – Prantsuse-eesti aiandusalane valiksõnastik (French-Estonian Selective Dictionary of Gardening Terms). Juhendajad Anu Treikelder, Sirje Vabrit, oponent Tanel Lepsoo, kaitstud 07.06.2010
   
 204. Helina Aulis – Tõlke õpetamise teoreetilisi ja praktilisi aspekte. Näidisõppetsükkel Euroopa Parlamendi tekstide tõlkimisest (Theoretical and practical aspects of translation training. Sample learning cycle of translating European Parliament documents). Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Terje Loogus, kaitstud 07.06.2010
   
 205. Helen Loode – Eesti-inglise raamatupidamise valiksõnastik:Majandusaasta aruannetes kasutatavad terminid (Estonian-English Dictionary of Accounting: Terms Found in Annual Reports). Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Krista Kallis, kaitstud 03.06.2010
   
 206. Ainika Atspool – Saksa-eesti suusaalade ja lumelauaspordi sõnastik  (German-Estonian Ski Sport and Snowboarding Dictionary). Juhendaja Terje Loogus, oponent Kaari Antzon, kaitstud 03.06.2010
   
 207. Merili Tupits – Eesti rahvustoitude eesti-saksa sõnastik (Estonian-German Dictionary of Estonian National Dishes). Juhendaja Anne Arold, oponent Terje Loogus, kaitstud 03.06.2010
   
 208. Marika Poola – Hüperteksti tõlkimise aspekte Eesti ja Saksa majutusettevõtete veebisaitide võrdleva analüüsi näitel. Väike eesti-saksa hotellisõnastik (Aspects of Hypertext Translation Based on a Comparative Analysis of Estonian and German Accommodation Establishment Websites. A Small Estonian-German Dictionary of Hotel Accommodation). Juhendajad Anne Arold, Enn Veldi, oponent Mari-Ann Palm, kaitstud 03.06.2010
   
 209. Anu Mõtsla – Saksa liidupäevaga seonduvate terminite saksa-eesti valiksõnastik (Selective German-Estonian Dictionary of Terms Relating to the German Bundestag). Juhendaja Mari-Ann Palm, oponent Axel Jagau, kaitstud 03.06.2010
   
 210. Kadri Marmor – Saksa-eesti-inglise seletav malesõnastik (German-Estonian-English Chess Dictionary). Juhendaja Terje Loogus, oponent Anne Arold, kaitstud 03.06.2010
   
 211. Uta Kührt – Deutsch-estnisches Wörterverzeichnis zum Thema Aufenthaltstitel (Saksa-eesti valiksõnastik elamislubade teemal) German-Estonian Dictionary of Terminology of Residence Permits. Juhendajad Terje Loogus, Ene Andresen, oponent Mari-Ann Palm, kaitstud 03.06.2010
   
 212. Sille Iste – Renessanss- ja barokkarhitektuuri inglise-eesti seletav sõnastik (English-Estonian Glossary of Renaissance and Baroque Architecture). Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Katiliina Gielen, kaitstud 03.06.2010
   
 213. Eola Valdre – Ükskeelse spetsialiseeritud korpuse rakendusvõimalustest kirjalikus tõlkes radioloogiliste kirjelduste näitel (Monolingual Specialised Corpus in Translation Studies: Example of Radiology Reports). Juhendajad Krista Vogelberg, Peeter Ross, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 03.06.2010
   
 214. Liis Kaasik – Eesti-inglise laenu- ja hoiusesõnastik BIGBANK AS’ile (Estonian-English Loan and Deposit Glossary for BIGBANK AS). Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Enn Veldi, kaitstud 03.06.2010
   
 215. Piret Rääbus – Inglise-eesti laskesuusatamise sõnastik (English-Estonian biathlon glossary). Juhendaja Reeli Torn-Leesik, oponent Krista Kallis, kaitstud 03.06.2010
   
 216. Teivi Sälik – The Translation of Verbal Irony in the Estonian Subtitles of House M.D. (Verbaalse iroonia tõlkimine telesarja “Dr. House” eestikeelsetes subtiitrites). Juhendaja Raili Marling, opponent Natalja Zagura, kaitstud 03.06.2010
   
 217. Kadi Pöial – Inglise-eesti seletav sotsiaalpsühholoogia sõnastik (English-Estonian Dictionary of Social Psychology). Juhendajad Enn Veldi, Olev Must, opponent Elisabet Klaas, kaitstud 03.06.2010
   
 218. Tiina Luht – Rahvusvaheliste suhete teooria inglise-eesti seletav sõnastik (English-Estonian Glossary of International Relations Theory Terms). Juhendaja Krista Kallis, opponent Elisabet Klaas, kaitstud 03.06.2010
   
 219. Aimi Tedresalu – Väike inglise-eesti seletav sõnastik soolise võrdõiguslikkuse teemal (Little Estonian-English Explanatory Glossary on Gender Equality). Juhendaja Krista Kallis, opponent Ilmar Anvelt, kaitstud 03.06.2010
   
 220. Edvin Aedma – Fantasy, folkloor ja arvutimängud: fantaasiaolendid arvutimängudes, nende nimetuste tõlkimine, kultuuriline taust ja edasikandumine arvutimängu „Battle for Wesnoth“ tõlke näitel. Juhendaja Raili Marling, oponent Berk Vaher, kaitstud 28.01.2010
   
 221. Kärt Prede – Soojuspumba geoTHERM kasutusjuhendites esinevate terminite saksa-eesti seletav valiksõnastik. Juhendaja Kaari Antzon, MA, oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 18.06.2009
   
 222. Kristel Nigul – Väike prantsuse-eesti šokolaadi- ja kakaotööstuse sõnastik. Juhendaja Marri Amon, oponent Anu Treikelder, kaitstud 04.06.2009
   
 223. Kristiina Soe – Saksa – eesti juhtimisarvestuse seletav valiksõnastik. Juhendaja Terje Loogus, oponent Anne Arold, kaitstud 04.06.2009
   
 224. Mariliis Soomäe – Eesti-inglise esmaabisõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Eva Rein, kaitstud 04.06.2009
   
 225. Siiri Reedik – Sündmuskohal kasutatavate kriminalistikavahendite inglise-eesti seletav sõnastik. Juhendaja Elisabet Klaas, oponent Krista Kallis, kaitstud 04.06.2009
   
 226. Ingrid Tigane – Inglise–eesti–inglise tehnilise toote sõnastik rõivatootjale AS Ilves-Extra. Juhendaja Krista Kallis, oponent Elisabet Klaas, kaitstud 04.06.2009
   
 227. Karit Jäärats – Eesti-inglise liikluskorraldusvahendite sõnastik. Juhendaja Krista Kallis, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 04.06.2009
   
 228. Ingrid Sune – Eesti-inglise Eesti köögi sõnastik. Juhendaja Enn Veldi,oponent Krista Kallis, kaitstud 04.06.2009
   
 229. Triin Nooska – Väike inglise-eesti seletav sõnastik mitteelektrikule elektriahelaga seonduvatest terminitest. Juhendaja Krista Kallis, oponent Enn Veldi, kaitstud 29.08.2008
   
 230. Triin Paabo – Väike hambatehnika saksa-eesti (seletav) sõnaraamat. Juhendaja Eve Pormeister, PhD, oponent Kaari Antzon, MA, kaitstud 07.07.2008
   
 231. Angela Kütt – Eesti-saksa valiksõnastik keskaegse ekskursiooni läbiviimiseks Tallinna vanalinnas. Juhendaja Reet Bender, oponent Kaari Antzon, kaitstud 30.06.2008
   
 232. Ene Kelder – Carl Gustav Jungi terminoloogia. Analüütilise psühholoogia saksa-eesti seletav sõnaraamat. Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Eve Pormeister, PhD, kaitstud 09.06.2008
   
 233. Marju Taukar – Inglise-eesti ja eesti-inglise köögiviljade sõnastik kollokatsioonidega. Juhendaja Enn Veldi, filol-knd, oponent Elisabet Klaas, kaitstud 05.06.2008
   
 234. Kerli Keermaa – Inglise-eesti lennureisija sõnastik. Juhendaja Enn Veldi, filol-knd, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 05.06.2008
   
 235. Siim Nikopensius – Inglise-eesti säästva energia sõnastik. Juhendaja Enn Veldi, filol-knd, oponent Elisabet Klaas, kaitstud 05.06.2008
   
 236. Liina Aavik – Religioonifilosoofia inglise-eesti seletav valiksõnastik. Juhendajad Raili Põldsaar, PhD, Jaan Kivistik, MA, oponent Pilvi Rajamäe, kaitstud 05.06.2008
   
 237. Maria Toivokainen – Hispaania-inglise-eesti abielulahutusele keskenduv perekonnaõiguse valiksõnastik. Juhendaja Raili Põldsaar, PhD, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 05.06.2008
   
 238. Kadri Lutt – Inglise-eesti väärtusterminite sõnastik. Juhendaja Krista Kallis, oponent Ilmar Anvelt, kaitstud 05.06.2008
   
 239. Kati Coleman – Väike inglise-eesti jalgrattaspordisõnastik. Juhendaja Krista Kallis, oponent Reeli Torn-Leesik, kaitstud 05.06.2008
   
 240. Taavi Ohakas – Väike inglise-eesti seletav e-õppe sõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, MA, oponent Piret Kärtner, kaitstud 05.06.2008
   
 241. Jana Vinogradova – Inglise-eesti-vene diabeedisõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Natalja Zagura, kaitstud 05.06.2008
   
 242. Agnes Saarist – Saksa-eesti seletav sõnastik AS Räpina Paberivabrikule. Juhendaja Kaari Antzon, MA, oponent Terje Loogus, kaitstud 05.06.2008
   
 243. Kristiina Orm – Eestit tutvustavate saksakeelsete turismibrošüüride analüüs. Juhendaja Kaari Antzon, MA, oponent Terje Loogus, kaitstud 05.06.2008
   
 244. Roveena Kapp – Saksa-eesti taimemorfoloogia oskussõnastik. Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Kaari Antzon, kaitstud 05.06.2008
   
 245. Triin Keba – Deutsch-estnisches Glossar zu gesetzlichen Schuldverhältnissen. Lepinguväliste võlasuhete õiguse saksa-eesti seletav sõnastik. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent Terje Loogus, kaitstud 05.06.2008
   
 246. Olga Titova – Saksa-eesti valiksõnastik puhastusmasinate kasutusjuhendite tõlkimiseks. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 05.06.2008
   
 247. Lii Lang – Notariaaltoimingutega seonduvate terminite saksa-eesti valiksõnastik. Juhendaja Terje Loogus, PhD, oponent Mari-Ann Palm, kaitstud 05.06.2008
   
 248. Elisabet Klaas – Väike eesti-inglise seletav koolisõidusõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Krista Kallis, kaitstud 29.08.2007
   
 249. Astrid Sõnna – Väike prantsuse-eesti ehitusalane sõnastik. Juhendaja Marri Amon, oponent Thomas Belliard, kaitstud 29.08.2007
   
 250. Jelena Stepanova – Väike prantsuse-eesti turismi sõnastik. Juhendaja Eva Toulouze, oponent Jean-Pascal Ollivry, kaitstud 29.08.2007
   
 251. Inga Pikkat – Maksualaste süütegude põhiterminoloogia eesti-inglise sõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Leili Kostabi, kaitstud 29.08.2007
   
 252. Annika Kiuru – Väike inglise-eesti seletav õpiraskuste ja antisotsiaalse käitumise valiksõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt MA, oponent Piret Kärtner, kaitstud 29.08.2007
   
 253. Ain Rada – Eesti kõrghariduskorralduse alast ingliskeelset tõlkesõnavara ning seonduvat tõlkeproblemaatikat Tartu Ülikooli näitel. Juhendaja Meelis Leesik, MA, oponent lektor Ilmar Anvelt, MA, kaitstud 28.06.2007
   
 254. Kelli Aadusoo – Väike eesti-inglise võrkpallisõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Krista Kallis, kaitstud 14.06.2007
   
 255. Ave Anniste – Gruusia-inglise-eesti Gruusia söögi- ja joogikultuuri seletav sõnastik. Juhendaja Krista Kallis, MA, oponent Leili Kostabi, MA, kaitstud 14.06.2007
   
 256. Mari Riistop – Eesti Puutööliidu viiekeelse terminibaasi inglise-eesti osa kohaldamine sõnastikuks puitmaterjali omadusi, liike ja kahjustusi puudutava sõnavara näitel ja sõnastikuks ümber töötamine. Juhendaja Krista Kallis, MA, oponent Ilmar Anvelt, MA, kaitstud 14.06.2007
   
 257. Triinu Valma – Haagiste kasutusjuhendites esinevate terminite saksa-eesti valiksõnastik. Juhendaja Kaari Antzon MA, oponent Reet Liimets PhD, kaitstud 30.08.2006
   
 258. Merike Talli – Psühhoanalüüsi saksa-eesti seletav sõnaraamat. Juhendaja Reet Liimets PhD, oponent  Kaari Antzon MA, kaitstud 30.08.2006
   
 259. Meliton Mateo Krikk – Notariaaltoimingutega seonduvate terminite hispaania-eesti-inglise valiksõnastik. Juhendaja prof. Jüri Talvet, oponent Mari Laan, kaitstud 30.08.2006
   
 260. Sigrid Raitma – Inglise-eesti käibemaksuterminite sõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt MA, oponent Enn Veldi PhD, kaitstud 30.08.2006
   
 261. Moonika Küla – Saksa-eesti sündimusterminite seletav sõnastik. Juhendaja dotsent Anne Arold, PhD, oponent Reet Liimets, PhD, kaitstud 28.06.2006
   
 262. Kadri Puusepp – Saksa keele didaktika terminoloogia valiksõnastik. Juhendaja dotsent Reet Liimets, PhD, oponent dotsent Anne Arold, PhD, kaitstud 28.06.2006
   
 263. Pille Sahku – Saksa keele didaktika terminoloogia valiksõnastik. Juhendaja dotsent Reet Liimets, PhD, oponent dotsent Anne Arold, PhD, kaitstud 28.06.2006
   
 264. Kristiina Renel – Eesti linnade vanema puitarhitektuuri eesti-inglise valiksõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, konverentsitõlke magister, oponent Pilvi Rajamäe, MA, kaitstud 28.06.2006
   
 265. Kadi-Liis Aun – Euroopa Parlamendi tõlkija käsiraamat koos inglise-eesti seletava sõnastikuga. Juhendaja Ülle Türk, MA, oponent professor Krista Vogelberg, kaitstud 28.06.2006
   
 266. Kadi Heinloo – Eesti punasesse raamatusse kantud soontaimede eesti-ladina-inglise sõnastik. Juhendaja Krista Kallis, konverentsitõlke magister, oponent Ilmar Anvelt, MA, kaitstud 28.06.2006
   
 267. Triinu Lööve – Veebipõhine spooni ja paindvineerdetailide tootmisel kasutatavate terminite inglise-eesti ja eesti-inglise seletav sõnastik. Juhendaja dotsent Enn Veldi, oponent Krista Kallis, konverentsitõlke magister, kaitstud 28.06.2006
   
 268. Irja Toots – Inglise-eesti NATOs kasutatavate militaarterminite seletav sõnastik (valik a-tähega algavaid termineid). Juhendaja Krista Kallis, konverentsitõlke magister, oponent Ülle Türk, MA, kaitstud 15.06.2006
   
 269. Kairit Kaur – Eestimaa kubermanguvalitsuse publikaadid (1796-1852) ja nende sõjandussõnavara (saksa-eesti) (The Announcements of the Governorate of Estonia (1796-1852) and Their Military Vocabulary (German-Estonian)). Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Reet Bender, MA, kaitstud 30.08.2005
   
 270. Ille Põder – Eesti- saksa Euroopa Liidu struktuurifondide sõnastik (Estonian- German Glossar of the Structural Funds of European Union. Juhendaja Helgi Andresson, MA, oponent Kaari Antzon, MA, kaitstud 30.08.2005
   
 271. Merike Eckle – Haige uurimise saksa-eesti sônastik (German-Estonian Dictionary of History Taking and Clinical Examination). Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Malle Hämarik, knd (pediaatria õppetool), kaitstud 30.08.2005
   
 272. Kristel Weidebaum – Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Seletussõnastik (Common European  Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Dictionary). Juhendaja Ülle Türk, MA, oponent Leili Kostabi, MA, kaitstud 30.08.2005
   
 273. Marika Lever – Eesti-inglise süvamuusika valiksõnastik. Noodikiri, harmoonia, vormid, žanrid (Estonian-English Glossary of  Selected Classical Music Terms. Notation, Harmony, Forms, Genres. Juhendaja dots. Enn Veldi, filol-knd, oponent Ilmar Anvelt, kirjaliku tõlke magister, kaitstud 30.08.2005
   
 274. Irma Saares – Inglise-eesti-soome plasttoodete valmistamise tehnoloogia sõnastik (English-Estonian-Finnish Glossary of Plastics Technology). Juhendaja dotsent Enn Veldi, filol-knd, oponent Eva Rein, MA, kaitstud 30.06.2005
   
 275. Kaarin Piiskoppel – Inglise-eesti seletav arengukoostöö valiksõnastik (Glossary of Selected Development Co-operation Terms). Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent dotsent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 30.06.2005
   
 276. Kersti Kaljuvee – Väike saksa-eesti terminoloogiline valiksõnastik mööblitööstusele (German - Estonian Glossary for Furniture Industry. Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Kaari Antzon, MA, kaitstud 29.06.2005
   
 277. Sigrid Reili – Väike saksa-eesti keskaja arhitektuuri seletav sõnastik (German-Estonian Glossary of Medieval Architecture). Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent Eve Pormeister, PhD, kaitstud 29.06.2005
   
 278. Triinu Kurg – Poognaofsettrükimasinaga seotud terminite seletav saksa-eesti valiksõnastik (Selective German-Estonian Dictionary of Sheet Offset Press Terminology). Juhendaja Kaari Antzon, MA, oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 29.06.2005
   
 279. Kaire Karro – Saksa-eesti silmuskudumise sõnastik (German-Estonian Glossary of Knitting Terms). Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Kai Kull, MA, kaitstud 29.06.2005
   
 280. Merle Haviko – Eesti-saksa asjaõiguse valiksõnastik (Estonian-German Dictionary of Property Law. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent Terje Loogus, MA, kaitstud 29.06.2005
   
 281. Alexander Wölffling – Eesti-saksa religiooni põhimõistete seletav valiksõnastik (Estonian-German Glossary on Basic Concepts of Religion). Juhendaja prof dr Tarmo Kulmar, oponent Axel Jagau, MA, kaitstud 29.06.2005
   
 282. Katrin Ojaveer – Õpiku Campaign English for the Military 1 inglise-eesti sõnastik (English-Estonian Glossary of Terms to Campaign English for the Military 1). Juhendaja dotsent Enn Veldi, filol-knd, oponent  Krista Kallis, konverentsitõlke magister, kaitstud 29.06.2005
   
 283. Helen Köhler – Inglise-eesti maismaaoperatsioonide seletussõnastik (English-Estonian Explanatory Dictionary of Land Operations). Juhendajad: Enn Veldi, filol-knd, kpt Martin Herem (KVÜÕA), oponent Ülle Türk, kaitstud 29.06.2005
   
 284. Eve Loik – Funktsionalismi põhimõtete kasutamine eesti kutseliste tõlkijate hulgas (The Use of Functional Principles among Professional Translators in Estonia). Juhendaja Kaja Kährik, MA, oponent Ülle Türk, kaitstud 29.06.2005
   
 285. Lembi Oja – Väike eesti-inglise-soome seletav etnograafiasõnastik. Projekti „Rahvakultuurid kohtuvad“ põhjal (Estonian - English - Finnish Dictionary of Ethnographic Terms). Juhendaja dotsent Enn Veldi, filol-knd, oponent Axel Jagau, MA, kaitstud 17.06.2005
   
 286. Mariko Veldi – Eesti-inglise teede ja tänavate sõnastik (Estonian-English Dictionary of Roads and Streets). Juhendajad Reeli Torn, MA, Aleksander Kaldas (Maanteeamet), oponent Ilmar Anvelt, kirjaliku tõlke magister, kaitstud 01.06.2005
   
 287. Monika Liivamägi – Keskkonnaõiguse inglise-eesti valiksõnastik (English-Estonian Glossary of Environmental Law). Juhendaja dotsent Enn Veldi, oponent  Reet Sool, filol-knd, kaitstud 01.06.2005
   
 288. Gertrud Kasemaa – Eesti-inglise maksusõnastik (Estonian-English Tax Glossary), juhendaja dotsent Enn Veldi, oponent Krista Kallis, konverentsitõlke magister, kaitstud 01.06.2005
   
 289. Kärt Merilain – Maalide restaureerimine. Inglise-eesti seletav sõnastik (English-Estonian Explanatory Dictionary), juhendaja Arvi Tavast, MA,  oponent dotsent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 01.06.2005
   
 290. Ellen Suits – Eesti suurseened. Eesti-ladina-saksa valiksõnastik (Estonian Mushrooms. Estonian-Latin-German Glossary). Juhendaja dotsent Anne Arold, oponent Kaari Antzon, MA, kaitstud 31.05.2005
   
 291. Katrin Lõvi – Saksa-eesti jahindusalane seletav sõnastik (German-Estonian Dictionary of Hunting with Explanations). Juhendaja Ruth Niibo, MA, oponent Mari-Ann Palm, MA, kaitstud 31.05.2005
   
 292. Katrin Tooming – Saksa-eesti molekulaarbioloogia valiksõnastik (German-Estonian Dictionary of Molecular Biology). Juhendaja dotsent Anne Arold, oponent Kaari Antzon, MA, kaitstud 31.05.2005
   
 293. Tarmo Lilleoja – Kirikukorra seletav sõnastik ja terminibaas (The Book of Discipline of the United Methodist Church in Northern Europe). Juhendajad Ilmar Anvelt, MA, Anne Kull, dr, oponent Raili Põldsaar, MA, kaitstud 31.05.2005
   
 294. Marian Raamat – Eesti-inglise seletav riskihaldussõnastik (Estonian-English Dictionary of Risk Management). Juhendaja Kaja Kährik, MA, oponent Ilmar Anvelt, kirjaliku tõlke magister, kaitstud 31.05.2005
   
 295. Aigi Piirimees – Väliskaubandusteooria õpiku sõnastik (Glossary of Terms to a Textbook of Theory of International Trade). Juhendaja Ilmar Anvelt, MA, oponent Leili Kostabi, MA, kaitstud 31.05.2005
   
 296. Eneli Raal – Väike saksa-eesti fajansisõnastik. Juhendaja dotsent Anne Arold, opponent Mari-Ann Palm, kaitstud 30.08.2004
   
 297. Agnes Annama – Võlaõigusseaduse lepingud. Saksa - eesti sõnastik (Law of Obligations Act. German - Estonian Dictionary). Juhendaja Mari-Ann Palm, MA oponent Terje Loogus, Mainzi Ülikooli doktorand, MA, kaitstud 30.08.2004
   
 298. Anna-Liisa Lutsar – Elustiku mitmekesisuse sõnastik. A Small Dictionary  of  Biodiversity. Juhendaja dotsent Enn Veldi, filol-knd, oponent Leili Kostabi, MA, kaitstud 30.08.04
   
 299. Reet Karro – Väike inglise-eesti seletav autismisõnastik. English-Estonian Concise Explanatory Autism Dictionary. Juhendaja dotsent Enn Veldi, oponent Margot Savisaar, konv.tõlke magister, kaitstud 30.08.04
   
 300. Edda Teder – Ettevõtlusinkubatsiooni inglise-eesti terminoloogiline sõnastik. An Estonian-English Glossary of  Business Incubation. Juhendaja prof. Krista Vogelberg, ped-knd, oponent Raili Põldsaar, MA, kaitstud 29.08.04
   
 301. Marve Lilleleht – Lennundussõnastik: Reisijateveo kontekstis kasutatav oskussõnavara. Dictionary of Aviation: Ticketing, Passenger, and Baggage Handling Juhendaja dotsent Enn Veldi, oponent Kaja Kährik, Estonian Airi president Erki Urva, kaitstud 29.08.04
   
 302. Anna-Liisa Kurve – Väike inglise - eesti jalgpallisõnastik. Glossary of football terms. Juhendaja Raili Põldsaar, oponent Reeli Torn, MA, kaitstud 29.08.04
   
 303. Alar Helstein – Keeleline viisakus ja žanrikonventsioonid saksa, inglise ja eesti teoloogilistes teadusartiklites. Linguistic politeness and genre conventions in german, english and estonian theological research articles. Juhendaja prof. Krista Vogelberg, oponent  Kaja Kährik, MA, kaitstud 29.08.04
   
 304. Irma Samoldina – Lilleseades kasutatavate taimede nimede valiksõnastik ladina, eesti, inglise ja saksa keeles.  Glossary of the plantnames of flower arranging in Latin, Estonian, English and German. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 30.06.2004
   
 305. Kairi Sarvin – Eesti-saksa raamatupidamise valiksõnastik. An Estonian-German Glossary of Accounting. Juhendaja Margot Savisaar, konverentsitõlke magister, konsultant prof. Toomas Haldma, oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 30.06.2004
   
 306. Eneli Raal – Väike saksa-eesti fajansisõnastik. Small German-Estonian dictionary of faience. Juhendaja dotsent Anne Arold, PhD, oponent Mari-Ann Palm, MA, kaitstud 30.06.2004
   
 307. Reet Hiiemäe – Uskumusolendite valiksõnastik. A Glossary of Belief Creatures. Juhendaja dotsent Anne Arold, PhD, oponent Axel Jagau, MA, kaitstud 30.06.2004
   
 308. Maive Meister – Aastatel 2000–2004 kaitstud magistriprojektide analüüs. An Analysis of the  Master’s Projects completed in 2000–2004. Juhendaja dotsent Enn Veldi, filol-knd, oponent Mari-Ann Palm, MA, kaitstud 29.06.2004
   
 309. Ann Kuslap – Akende ja uste sõnastik. Inglise-eesti ja eesti-inglise. Glossary of Window and Door Terms. Juhendaja Enn Veldi, filol-knd, oponent Mall Tamm, konv.tõlke magister, kaitstud 08.06.2004
   
 310. Tiina Randus – Fantaasia-rollimängude sõnavara Dungeons & Dragonsi põhjal koos inglise-eesti sõnastikuga. The terminology of fantasy role-playing games (Dungeons & Dragons) with an English-Estonian dictionary. Juhendaja Berk Vaher, MA, oponent Ülle Türk, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 311. Andres Valdre – Inglise-eesti tehnikatõlke vead. Mistakes in English-Estonian technical translation. Juhendaja Arvi Tavast, MA, oponent Ilmar Anvelt, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 312. Ursula Erik – Rekreatsioonisõnastik: looduspuhkus (vee, lume ja metsaga seotud virgestus). Vocabulary of Outdoor Recreation. Juhendaja Enn Veldi, konsultandid: Ain Erik, Toomas Uibo, oponent Kersti Meinart, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 313. Maire Isotamm – Saksa-eesti mesindussõnastik. German-Estonian Dictionary of Beekeeping. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent Axel Jagau, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 314. Ülle Pahla – Saksa - eesti jäätmekäitlusmasinate valiksõnastik. German-Estonian glossary for recycling machinery. Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Anni Silk, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 315. Tuuliki Geherman – Saksa-eesti töösuhete sõnastik. German-Estonian Glossary of Labour Relations. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent dots. Anne Arold, PhD, kaitstud 08.06.2004
   
 316. Ülle Kramer – Saksamaa Liitvabariigi haridussüsteemi põhistruktuuri seletav sõnastik. Explanatory dictionary of the main structures of the German education system. Juhendaja Reet Liimets, MA, oponent Merje Miliste, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 317. Janno All – Saksa-eesti pangandusterminite valiksõnastik. German-Estonian banking glossary. Juhendaja Ruth Niibo, oponent Axel Jagau, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 318. Maiu Salmistu – Saksa-eesti perekonnaõiguse valiksõnastik. German-Estonian Family Law Glossary. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent Reet Liimets, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 319. Terje Põder – Saksa-eesti pagari- ja kondiitrisõnastik. German-Estonian baker and confectioner glossary. Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Mari-Ann Palm, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 320. Astra Lõhmus – Kittimisroboti passis esinevate terminite saksa-eesti valiksõnastik. German-Estonian glossary of the terms appearing in the passport of aputtying robot. Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Anni Silk, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 321. Triin Sepp – Inglise-eesti bioloogilise mitmekesisuse valiksõnastik. English-Estonian Biodiversity Glossary. Juhendaja Kaja Kährik, MA, oponent Terje Teesalu, konverentsitõlke magister, kaitstud 07.06.2004
   
 322. Terje Arro – Eesti-inglise elukindlustusterminite valiksõnastik. Estonian-English Life Insurance Glossary. Juhendaja Kaja Kährik, MA, oponent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 07.06.2004
   
 323. Hille Saluäär – Tõlkepõhise terminograafia standardi ISO 12616 rakendamine TRADOS MultiTermis ohutuskaartide tõlkimise näitel. Application of ISO 12616 Translation-oriented terminography in TRADOS MultiTerm on the basis of Material Safety Data Sheets. Juhendaja Arvi Tavast, MA, oponent Pilvi Rajamäe, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 324. Sirle Mere – Selected Acronyms of European Union Institutions: An English-Estonian-German Glossary. Euroopa Liidu institutsioonide akronüüme: inglise-eesti-saksa valiksõnastik. Juhendaja Ülle Türk, MA, oponent Leili Kostabi, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 325. Karin Muoni – Regional Variation in Waste Management Terms (Inglise keele jäätmekäitlusterminite regionaalne varieerumine). Juhendaja dots. Enn Veldi , oponent Kaja Kährik, MA, kaitstud 26.02.2004
   
 326. Triin Lillelaid – Börsimetafoorid eesti ja inglise majandusajalehtedes. Juhendaja lektor Kaja Kährik (MA), oponent Reeli Torn, MA, kaitstud 04.02.2004
   
 327. Karin Suuban – Saksa-eesti pakendi-ja pakendijäätmealaste terminite valiksõnastik. Juhendaja Ruth Niibo, oponent Anne Arold, kaitstud 29.08.2003
   
 328. Annika Matson – Osaühingu põhikirja tõlkimisel eesti keelest saksa keelde esinevad märksõnad. Juhendaja Ruth Niibo, oponent Anne Arold, kaitstud 29.08.2003
   
 329. Kairi Kuha –  Eesti valitsus-ja riigiasutuste nimede tõlkimisest inglise keelde. Juhendaja Raili Põldsaar, oponent Kersti Meinart, kaitstud 29.08.2003
   
 330. Annika Timpka – Eesti-inglise-saksa indiaca sõnastik. Juhendaja Terje Teesalu, oponent Reeli Torn, kaitstud 29.08.2003
   
 331. Rita Ilona Märka – Sooaspekt ja selle keeleline ülekanne: Emil Toode “Piiririik”.  Juhendaja Raili Põldsaar, oponent Ene-Reet Soovik, kaitstud 29.08.2003
   
 332. Virge Loos – Gaasikatla kasutusjuhendis esinevate terminite saksa-eesti valiksõnastik. Juhendaja Mari-Ann Palm, oponent Anni Silk, kaitstud 29.08.2003
   
 333. Sigrun Fricke – Eesti-saksa karistusõiguse üldosa sõnastik. Estnisch-deutsches Glossar zum Strafrecht Allgemeiner Teil. Juhendajad Rodolphe Laffranque, Arvi Tavast, MA, oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 27.06.2003
   
 334. Mart Paberit – Eestikeelsete registrite koostamine rahvusvahelisele postisõnastikule eesti posti jaoks. Juhendaja Kaja Kährik, MA,  konsultant Lylian Taal, Eesti Posti sise- ja välisposti osakond, oponent  Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 27.06.2003
   
 335. Kairi Kivilaid – Väike taani-inglise-eesti kasvuhoonesõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, kirjaliku tõlke magister, oponent Kersti Meinart, MA, kaitstud 27.06.2003
   
 336. Karin Sibul – Rahapoliitika, reitingu- ja maksesüsteemide sõnastik. Juhendaja Kaja Kährik, MA, oponent Kersti Meinart, MA, kaitstud 27.06.2003
   
 337. Anneli Vetka – Atmosfääri tsirkulatsiooni inglise-eesti valiksõnastik. Juhendajad Terje Teesalu, TPÜ ökoloogiainstituudi teadur, geograafiakandidaat Are Kont, oponent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 11.06.2003
   
 338. Marvi Järve – Eluruumitehingu juriidiline sõnavara: prantsuse-eesti, eesti prantsuse sõnastik. Juhendajad Marge Käsper, MA, Indrek Koff, oponent, kaitstud 26.02.2003
   
 339. Helen Leht – Meditsiiniõiguse ja –eetika valiksõnavara inglise ja eesti keeles, juhendaja Terje Teesalu, MA, oponent dotsent Enn Veldi, kaitstud 26.02.2003
   
 340. Maie Fedini – Piibliteoloogiliste mõistete inglise-eesti valiksõnastik. Juhendaja Siret Rutiku, PhD, oponent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 20.12.2002
   
 341. Marge Paal – Rahvaloenduse läbiviimise-alane eesti-inglise valiksõnastik statistikaametile. Juhendaja Terje Teesalu, oponent Kaja Kährik, MA, kaitstud 20.12.2002
   
 342. Nele Lopp – Tõlgendamis- ja tõlkimisstrateegiate aspekte J.M.R.Lenzi esseistika näitel. Juhendaja Ene-Reet Soovik, MA, oponent Mari Tarvas, PhD, kaitstud 20.11.2002
   
 343. Kleio Konstabel – Prantsuse – eesti intellektuaalse omandi seletav sõnastik. Juhendaja Indrek Koff, oponent Anu Treikelder, kaitstud 30.08.2002
   
 344. Mari Vihuri – Prantsuse kokandusverbide sõnastik. Juhendaja Indrek Koff, oponent Marge Käsper, kaitstud 30.08.2002
   
 345. Liina Altvee  – Tsiviilkohtumenetluse terminoloogia. Prantsuse – eesti sõnastik. Juhendaja Indrek Koff, oponent Tanel Lepsoo, kaitstud 30.08.2002
   
 346. Ülle Tensing – Inglise finantskeele püsiühendite loend eestikeelsete vastetega. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponent Terje Teesalu, kaitstud 30.08.2002
   
 347. Epp Leete – Muuseumide andmebaasi KVIS sõnastike toimetamine. Juhendaja dotsent Enn Veldi, oponent Ülle Türk (MA), kaitstud 30.08.2002
   
 348. Tiia Haud – Galaktilise astronoomia ja kosmoloogia inglise - eesti valiksõnastik. Juhendajad dotsent Enn Veldi, vanemteadur Urmas Haud, oponent Raili Põldsaar, kaitstud 30.08.2002
   
 349. Kairi Kuha – E-valitsuse inglise-eesti valiksõnastik tõlkijatele. Juhendaja Meelis Leesik, oponent Kaja Kährik, kaitstud 29.08.2002
   
 350. Hanna Rosenvald – Browni ja Levinsoni viisakusteooria-alane inglise-eesti seletav sõnastik. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponent Kaja Kährik, kaitstud 29.08.2002
   
 351. Kätlin Järve – Abimaterjal lepingute tõlkimiseks eesti keelest inglise keelde ja vastupidi. Juhendaja Meelis Leesik, oponent Reeli Torn (MA), kaitstud 29.08.2002
   
 352. Triinu Pits – Inglise-eesti radioaktiivsete jäätmete käitlemise alane terminoloogiline nimestik. Juhendaja prof. Krista Vogelberg, Juhan Kalm, oponent Reeli Torn (MA), kaitstud 29.08.2002
   
 353. Maire Aarsalu – Kommunikatiivse keeleõppe inglise-eesti seletav sõnastik. Juhendaja Leili Kostabi (MA), oponent Ülle Türk (MA), kaitstud 29.08.2002
   
 354. Maret Rokk – Saematerjal ja selle kvaliteedi näitajad. Terminoloogiline sõnastik. Juhendaja Mari-Ann Palm, oponent Reet Liimets, 29.08.2002
   
 355. Kai Tafenau – Saksa - eesti arhiivinduse sõnastik. Juhendaja Mari-Ann Palm, oponent dotsent Mari Tarvas, kaitstud 29.08.2002
   
 356. Dmitri Platonov – Saksa – inglise – eesti internetialaste terminite sõnastik. Juhendaja dotsent Karl Lepa, oponent dotsent Mari Tarvas, kaitstud 29.08.2002
   
 357. Mari Lill, Kaidi Kask – Anatoomilised terminid saksa, ladina ja eesti keeles. Juhendaja dotsent Anne Arold, oponent Reet Liimets, kaitstud 29.08.2002
   
 358. Katrin Keremäe – Metsakorralduse ja metsakasvatuse saksa-eesti terminoloogiline sõnastik. Juhendaja Mari-Ann Palm (MA), oponent Reet Liimets, kaitstud 29.08.2002
   
 359. Ülle Sihver – Eesti – saksa põllumajandussõnastik. Juhendaja dotsent Anne Arold, oponent dots. Mari Tarvas, kaitstud 27.06.2002
   
 360. Karina Reimets – Saksa – eesti maaturismi sõnastik. Juhendaja dotsent Anne Arold, oponent dots. Mari Tarvas, kaitstud 27.06.2002
   
 361. Margit Laidvee – Põrandakatted. Saksa-eesti terminoloogiline sõnastik. Juhendaja dotsent Anne Arold, oponent lektor Mari-Ann Palm (MA), kaitstud 27.06.2002
   
 362. Malle Ploovits – Haridusdokumentide ja isikut tõendavate dokumentide tõlkimine eesti keelest saksa keelde. Juhendaja Mari-Ann Palm (MA), oponent dots. Mari Tarvas (PhD), kaitstud 14.06.2002
   
 363. Triin Aasmaa, Mari-Liis Pihlap – Oskussõnastik Tallinna kaubamajale. Juhendaja dots. Karl Lepa (filol-knd), oponent dots. Enn Veldi (filol-knd), kaitstud 14.06.2002
   
 364. Anu Aibel-Jürgenson – Sõidumeeriku ja sõidumeeriku testri kasutusjuhendis esinevate terminite saksa – eesti sõnastik. Juhendaja dots. Anne Arold (PhD), oponent Mari-Ann Palm (MA),  kaitstud 14.06.2002
   
 365. Maili Reidla – Saksa-eesti õmblussõnastik. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA; oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 04.01.2002
   
 366. Ülle Külv – Kohaliku omavalitsuse sõnavara. Juhendaja lektor Mari-Ann Palm, MA, oponent dots. Anne Arold, PhD, kaitstud 10.12.2001
   
 367. Katrin Ärm – Tarbijakaitsesõnavara võlaõigusseaduse eelnõu koostamisel kasutatud tarbijadirektiivides. Juhendaja lekt. Meelis Leesik, oponent lekt. Kaja Kährik, kaitstud 30.08.2001
   
 368. Anne Kaaber – Arvutiterminid tegelikus keelekasutuses. Juhendaja prof. Krista Vogelberg, oponent ass. Reeli Torn, kaitstud 30.08.2001
   
 369. Triin Ivask – Glossar der Sägewerkindustrie:  Deutsch - Englisch - Estnisch. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent professor Karl Lepa, kaitstud 28.06.2001
   
 370. Jana Trolla – Deutsch-estnisches Verzeichnis der Bezeichungen für Waschmaschinenersatzteile (Saksa-eesti terminoloogiline sõnastik pesumanina varuosade nimetustest). Juhendaja Anne Arold, PhD, oponent Mari-Ann Palm, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 371. Kristiina Milt – Deutsch-estnische Wortliste des Zollwesens (Saksa-eesti tollindusealane sõnastik). Juhendaja professor Karl Lepa, oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 28.06.2001
   
 372. Maret Mandel – Keraamilised plaadid. Juhendaja professor Karl Lepa, oponent Merje Miliste, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 373. Vilve Seiler – Infootsingu terminoloogiline sõnaloend. Juhendaja Anne Arold (PhD), oponent professor Karl Lepa, kaitstud 28.06.2001
   
 374. Heli Mägar – Johann Wolfgang Goethe autobiograafia "Luulet ja tõtt" tõlkeprobleeme. Juhendaja Mari-Ann Palm (MA), oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 28.06.2001
   
 375. Terje Loogus – Deutsch-englisch-estnische Wortliste der Laborgeräte für chemische Experimente (Saksa-inglise-eesti keemiaalaste laboriseadmete sõnastik). Juhendaja Mari-Ann Palm (MA), oponent professor Karl Lepa, kaitstud 28.06.2001
   
 376. Ilmar Anvelt – Editing in English - Estonian Dictionary. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponent Kaja Kährik, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 377. Ingrid Sibul – Inglise - eesti telekommunikatsioonisõnastik tõlkijatele. Juhendaja professor Karl Lepa, oponent dotsent Enn Veldi, kaitstud 19.06.2001
 1. Sergei Poluljah – O reshenii problemy zaimstvovanija filosofskih terminov, na primere perevoda stat'i Tima Bjejna i Djevida Chalmersa / Filosoofilise terminite laenamise probleemi lahendamisest Tim Bayne´i ja David Chalmersi artikli „What is the Unity of Consciousness?” tõlke näite varal. Juh Sirje Kupp-Sazonov, op Irina Külmoja, kaitstud 04.07.2017.
   
 2. Õie Tähtla – Eesti-inglise-saksa optomeetria sõnaraamat / Estonian-English-German Glossary of Optometry. Juh Anne Arold, op Reet Bender, kaitstud 04.07.2017.
   
 3. Jaana Bichele – Jaapani keele tõlkimise probleemid Otsuichi lühijuttude „Õnn on kassipoja kujuline“ ja „Hidamari no shi“ näitel / Difficulties in Translating Japanese, on the Examples of "Happiness is Shaped Like a Kitten" and "Song of the Sunny Spot" by Otsuichi". Juh Katiliina Gielen, op Eri Miyano ja Enn Veldi, kaitstud 08.07.2016.
   
 4. Karin Raudsepp – Euroopa Liidu ja Eesti ravimialastes õigusaktides kasutatavate müügilubade ja ravimiohutusega seotud terminite inglise-eesti seletav valiksõnastik. Juh Ilmar Anvelt, Daisy Volmer, op Piret Rääbus, kaitstud 30.05.2016
   
 5. Reet Bender – Baltisaksa tekstide tõlgetest eesti keelde Teise maailmasõja järgsest perioodist tänaseni. Lisandusi Eesti tõlkeloole. Juh Terje Loogus, op Liina Lukas, kaitstud 30.05.2016
   
 6. Taavi Kreitsmann – Euroopa Liidu energiajulgeoleku ja ühise energiaturu teemaline inglise-eesti valiksõnastik, Juh Ilmar Anvelt, op Enn Veldi, kaitstud 30.05.2016
   
 7. Anneli Alle – Kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimisest telefilmi “Meister ja Margarita” subtiitrites. Juh Sirje Kupp-Sazonov, op Ilmar Anvelt, kaitstud 30.05.2016
   
 8. Julia Proimina – Переводчик на следственных действиях: роли, функции, стратегии / Tõlk menetlustoimingul: rollid, funktsioonid, strateegiad / Interpreter's Presence during Investigative Actions: Roles, Functions, Strategies. Juh Katrin Karu, op Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 02.06.2015
   
 9. Kairi Kübarsepp – Inglise-eesti Euroopa Liidu eelarve valiksõnastik / English-Estonian Glossary of the Budget of the European Union. Juh  Enn Veldi, op Krista Kallis, kaitstud 02.06.2015
   
 10. Epp Kõiv – Arthur Demaresti teose Ancient Maya. The Rise and Fall of a Rainforest Civilization kahe peatüki tõlge ja selle analüüs / Translation and Analysis of Two Chapters from Ancient Maya. The Rise and Fall of a Rainforest Civilization by Arthur Demarest. Juhendaja Krista Kallis, op Ilmar Anvelt, kaitstud 02.06.2015
   
 11. Minni Kumm – Vandetõlgi kutse regulatsioon Eestis ja uue vandetõlgi seaduse mõju vandetõlkide tegevusele / Regulation of Sworn Translators in Estonia and the Impact of the New Sworn Translators Act on the Professional Activity of Sworn Translators. Juhendaja  Piret Rääbus, kaitstud 02.06.2015
   
 12. Anna Karboinova – Sünkroontõlke iseseisva õppe harjutustik / Simultaneous Interpreting: Practice Exercises for Self-study. Juh Kerli Klock, op Tiia Falk, kaitstud 30.05.2014
   
 13. Mihkel Talts – Antonin Scalia ja Bryan A. Garner'i teose "Making Your Case: The Art of Persuading Judges" kahe peatüki tõlge ja selle analüüs/ Translation and Analysis of Two Chapters from "Making Your Case: The Art of Persuading Judges" by Antonin Scalia and Bryan A. Garner. Juh Piret Rääbus, op Mariliis Toomiste, kaitstud 30.05.2014
   
 14. Triin Peek – Inglise-eesti seletav takistussõidusõnastik / An English-Estonian Explanatory Glossary of Show Jumping. Juh Piret Rääbus, op Ilmar Anvelt, kaitstud 30.05.2014
   
 15. Norman Kuusik – Vanakreeka partitsiibi tõlkimine saksa, prantsuse ja eesti keelde: kontrastiivne analüüs / The Translation of Ancient Greek Participles into German, French and Estonian: A Contrastive Analysis. Juh Janika Päll, op Ivo Volt, kaitstud 30.05.2014
   
 16. Marita Tambelt – Inglise-eesti riigihanke valiksõnastik /English-Estonian Glossary of Public Procurement. Juhendaja Lili Pilt, oponent Mariliis Toomiste, kaitstud 31.05.2013
   
 17. Juri Verbitski – Роль ошибок в восприятии переводного текста.  Vigade osa tõlketekstide tajumisel The Role of Mistakes in Perception of Translation Texts. Juhendaja Katrin Karu, oponent Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 15.10.2012
   
 18. Triin Ummik – Märkmetehnikat tutvustava eraldiseisva ainekursuse olulisusest suulise tõlke õppekavas ja taolise ainekursuse kava võimalik ülesehitus / The Importance of a Separate Note-Taking Course in Interpreter Training Curriculum and a Potential Programme for Such a Course. Juhendaja Kerli Klock, oponent Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 1.06.2012
   
 19. Mariliis Toomiste – Inglise-eesti üleminekuõiguse valiksõnastik / English-Estonian Glossary of Transitional Justice. Juhendaja Liina Soobik, oponent Anneli Tarto, kaitstud 01.06.2012
   
 20. Katarina Zingerman – Специфика работы судебных переводчиков Эстонии. Амбивалентность содержания и стратегии переводчиков / Eesti kohtutõlkide töö spetsiifika. Ambivalentsus ja tõlkide strateegiad / Interpreting Strategies for Court Sessions in Estonia: the Role of the Interpreter. Juhendaja Katrin Karu, oponent Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 01.06.2012
   
 21. Maria Loginova – Politsetõlgi ja menetleja koostöö: menetleja vaatenurk / Cooperation between Police Interpreters and Police Investigators: Investigators' Viewpoint. Juhendaja Katrin Karu, oponent Kerli Klock, kaitstud 01.06.2012
   
 22. Tõnu Martis – Tõlgi harjutuste kogu. Juhendaja Margus Puusepp, oponent Katrin Karu, kaitstud 29.08.2011
   
 23. Kaidi Menšikova – Audiovisuaalne tõlge Eestis: eesti- ja saksakeelsete dublaažide võrdlev analüüs joonisfilmi "Jääaeg" I näitel. Juhendaja Kerli Klock, oponent Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 29.08.2011
   
 24. Laura Sarv – Konverentsitõlgi roll olukorras, kus kõneleja on teinud sisulise vea. Juhendaja Anneli Tarto, oponent Marri Amon, kaitstud 29.08.2011
   
 25. Triin Thalheim – Väike inglise-eesti seletav filmisõnastik. Juhendaja Arvi Tavast, oponent Lili Pilt, kaitstud 01.06.2011
   
 26. Mari Talvik – Metafoorid suulises kõnes: Tõlkide ja metafooride vastasseis või kooseksisteerimine. Juhendajad Enn Veldi, Urve Talvik, oponent Katrin Karu, kaitstud 01.06.2011
   
 27. Ksenia Mets – Eesti-vene-inglise seenesõnastik. Juhendaja Katrin Karu, oponent Sirje Kupp-Sazonov, kaitstud 01.06.2011
   
 28. Marten Kilter – Järeltõlke märkmete keel ja tõlke sooritamisel kogetavad probleemi. Juhendaja Kerli Klock, oponent Anneli Tarto, kaitstud 01.06.2011
   
 29. Margus Mere – Kütte, ventilatsiooni ja õhu konditsioneerimise inglise-eesti seletav sõnaraamat (K-L tähtedega algavad märksõnad). Juhendajad Kristi Põder, Märt Falk, opponent Sirje Kupp, kaitstud 16.12.2010
   
 30. Lili Grabbi – The Repercussions of Native and Non-Native English Accents on Perceived Quality and Comprehension in Conference Interpreting (Inglise ema- ja võõrkeelse aktsendi mõju konverentsitõlke kuulaja kvaliteeditajule ja arusaamisele). Juhendajad Krista Vogelberg, Tiit Kuuskmäe, oponent Toomas Lapp, kaitstud 04.06.2010
   
 31. Triin Tõld – Saksa rahvusköögi saksa-eesti sõnastik (German-Estonian Dictionary of German National Dishes). Juhendajad Anu Põldsam, Kristi Põder, oponent Desiree Kuum, kaitstud 04.06.2010
   
 32. Päivi Remme – Kontakttõlke ja kontakttõlkide koolitamise vajadusest Eestis. Uurimus Eesti ametiasutustes aastal 2010 (Need for Community Interpreting and Community Interpreter Training in Estonia: Example of Estonian Public Institutions in 2010). Juhendajad Kerli Kirsipuu, Kristina Mullamaa, oponent Katrin Karu, kaitstud 04.06.2010
   
 33. Liisa Randmaa – Eesti-inglise seletav rahvarõivasõnastik (Estonian-English Dictionary of Folk Costumes). Juhendaja Krista Kallis, oponent Kerli Kirsipuu, kaitstud 04.06.2010
   
 34. Liisa Liivak – Heal tasemel sünkroontõlke kvaliteedikriteeriumid: Tartu Ülikooli suulise tõlke magistriprogrammi lõpetavate tudengite näitel  (Quality Criteria in Simultaneous Interpreting: The Example of Graduate Students of the Conference Interpreting Programme in the University of Tartu). Juhendaja Kerli Kirsipuu, opponent Anneli Tarto, kaitstud 04.06.2010
   
 35. Malle Alaru – Inglise-eesti-hispaania tuuleenergia sõnastik (English-Estonian-Spanish Wind Energy Glossary). Juhendaja Enn Veldi, opponent Sirje Kupp, kaitstud 04.06.2010
   
 36. Birgit Paal – Giid-tõlgid Nõukogude eestis 1960. ja 1970. aastatel - töö iseloom ja ettevalmistus. Juhendajad Tõnu-Andrus Tannberg ja Margus Puusepp, oponent Kerli Kirsipuu, kaitstud 13.04.2010
   
 37. Kristel Käär – Isikukaitsevahendite inglise-eesti seletav sõnastik. Juhendaja Ilmar Anvelt, oponent Enn Veldi, kaitstud 04.06.2009
   
 38. Kristel Kääramees – Kuidas õpetada Eestis dialoogtõlget: vajadused ja võimalused praktikute silmade läbi. Juhendaja Kristina Mullamaa, PhD, oponent Toomas Lapp, MA, kaitstud 04.06.2009
   
 39. Kaja Sakk – Conference Interpreting Education in Estonia and its Relation to Professional Activities (Konverentsitõlgi eriharidus Eestis ja selle seos erialase tööga). Juhendajad Mari Kelve-Liivsoo, MA, Toomas Lapp, MA, oponent Katrin Karu, kaitstud 19.12.2008
   
 40. Desiree Kuum – Autodiagnostika inglise-eesti seletav sõnaraamat (A-tähega algavad märksõnad. Juhendaja Krista Kallis, oponent Margus Puusepp, MA, kaitstud 03.06.2008
   
 41. Mari-Liis Muiste – Inglise-eesti puidupõhiste biokütuste valiksõnastik. Juhendaja Krista Vogelberg, ped-knd, oponent Reeli Torn-Leesik, MA, kaitstud 03.06.2008
   
 42. Kairit Kangur – Inglise-eesti merereisija sõnastik. Juhendaja Kristiina Praakli MA, konsultant Ants Ärsis (Veeteede Amet), oponent Enn Veldi, kaitstud 29.08.2007
   
 43. Eva-Maria Artus – Konverentsi Ajalugu ja mälu. Teise maailmasõja pärand, eesti-prantsuse sõnastik. Oponent Jean Pascal Ollivry, kaitstud 14.06.2007
   
 44. Annika Nõukas – Kas tõlketeooriatest on kasu? Millised teadmised, oskused ja omadused aitavad tõlgil oma ametis paremini hakkama saada. Juhendaja Toomas Lapp, oponent Eva Toulouze, kaitstud 14.06.2007
   
 45. Brita Hüvanen – Saksa-eesti koerte välimiku, üldanatoomia ja haiguste sõnastik. Juhendaja Reet Bender, oponent Kaari Antzon, kaitstud 14.06.2007
   
 46. Kerli Kirsipuu – Keeleliste viisakusstrateegiate erisused Põhjamaade ja Ida-Euroopa riikide diplomaatilises kirjavahetuses. Juhendaja Raili Põldsaar MA, oponent Krista Vogelberg filol.-knd, kaitstud 30.08.2006
   
 47. Kadi Luuri – Inglise-eesti lumelauaterminoloogia valiksõnastik. Juhendaja Toomas Lapp MA, oponent Ilmar Anvelt MA, kaitstud 30.08.2006
   
 48. Nele Suisalu – Inglise-eesti postmodernse tantsu sõnastik. Juhendaja Heili Einasto, oponent Raili Põldsaar MA, kaitstud 30.08.2006
   
 49. Liia Tavita – Saksa-eesti personali värbamise ja valiku sõnastik. Juhendaja Mari-Ann Palm, oponent Axel Jagau, kaitstud 28.06.2006 
   
 50. Taavi Tatsi – Audiosalvestuste kasutamisvõimalusi järeltõlke iseseisvas õppes. Juhendaja Margus Puusepp, konverentsitõlke magister, oponent Meelis Leesik, MA, kaitstud 28.06.2006 
   
 51. Kristi Põder – Saksa-eesti veinisõnastik. Juhendaja dots Anne Arold, PhD, oponent Mari-Ann Palm, MA, kaitstud 15.06.2006
   
 52. Mairika Musting – Die Analyse der Sprachkompetenz von Sprachmittlern, Germanisten und Deutschsprachenkundigen. Juhendaja Mari-Ann Palm, MA, oponent dots Anne Arold, PhD, kaitstud 15.06.2006
   
 53. Kariina Tšursin – Kõne prosoodiliste tunnuste mõju sünkroontõlke tulemustele. Juhendaja dots Eva Toulouze, PhD, oponent Marri Amon, MA, kaitstud 15.06.2006
   
 54. Annika Kupits – Eesti-saksa-inglise teatrisõnastik. Juhendaja Toomas Lapp, MA, oponent Raili Põldsaar, MA, kaitstud 15.06.2006
   
 55. Jana Tali – Keeleline viisakus ja strateegiline keelekasutus poliitikute kõnedes: võrdlev uurimus inglise-, vene-ja eestikeelsete poliitikute kõnede põhjal. Juhendaja Krista Vogelberg, ped-knd, oponent Raili Põldsaar, MA, kaitstud 30.08.2005
   
 56. Dagmar Hallmägi – Südame anatoomia, füsioloogia ja tervisliku seisundi prantsuse-eesti sõnastik (French-Estonian Vocabulary on the Anatomy, the Physiology and Health of the Heart). Juhendajad Eva Toulouze, PhD, Jean-Pascal Ollivry, dr, oponent Marri Amon, MA, kaitstud 30.06.2005
   
 57. Maria Juul – Prantsuse-eesti kindlustusterminite valiksõnastik koos kindlustuslühendite valiksõnastikuga (French-Estonian Selective Dictionary of Insurance Terms with Selective Dictionary of Insurance Abbrevations). Juhendaja dotsent Eva Toulouze, PhD, oponent Jean-Pascal Ollivry, dr, kaitstud 30.06.2005
   
 58. Hanna Hiiesalu – Väike inglise-eesti seletav sõnastik valimistest ja valimissüsteemidest (Small English-Estonian Glossary of Elections and Electoral Systems). Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent Raili Põldsaar, MA, kaitstud 30.06.2005
   
 59. Jana Jaanson – Verbikasutus eurokõnepruugis (Verb Usage in Eurospeak). Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent Mall Tamm, konverentsitõlke magister, kaitstud 29.06.2005
   
 60. Kertu Liik – Eesti-inglise kriminaalhooldussõnastik (Estonian-English Explanatory Probation Supervision Glossary). Juhendaja Jaanus Saar, MA, oponent Reeli Sirotkina (sotsiaalpoliitika osakond), MA, kaitstud 29.06.2005
   
 61. Kaari Simson – Väike inglise-eesti-inglise joogafilosoofia seletav sõnastik sanskritikeelsete vastetega. English-Estonian-English Explanatory Glossary of Yoga Philosophy Terms with Sanskrit Equivalents. Juhendaja Reeli Torn, MA, oponent Axel Jagau, MA, kaitstud 17.06.2005
   
 62. Elina Laanes – Eesti-inglise sordiaretuse sõnastik Estonian - English Glossary of Plant Breeding). Juhendaja  Mall Tamm, konverentsitõlke magister, konsultant Ilme Tupits (Jõgeva Sordiaretuse Instituut), oponent Krista Kallis, konverentsitõlke magister, kaitstud 17.06.2005
   
 63. Katre Palm – Kriitiline ülevaade eesti-inglise-eesti turismialastest sõnastikest (Critical Review of Estonian-English-Estonian Tourism Dictionaries). Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent dotsent Enn Veld, kaitstud 01.06.2005
   
 64. Liina Soomägi – Väliskaubanduse finantseerimise eesti-inglise-rootsi sõnastik  (Estonian-English-Swedish Trade Finance Glossary). Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent Ene-Reet Soovik, MA, kaitstud 01.06.2005
   
 65. Signe Sumerik – Väike inglise-eesti inimõiguste sõnastik (English-Estonian Human Rights Glossary). Juhendaja Raili Põldsaar, MA, oponent Reeli Torn, MA, kaitstud 01.06.2005
   
 66. Karin Issajev – Väike inglise-eesti võrkpallisõnastik (Small English-Estonian Glossary of Volleyball Terms). Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent Mall Tamm, konverentsitõlke magister, kaitstud 01.06.2005
   
 67. Evelin Pihla – 4. - 6. sajandi kirikuarhitektuuri eesti-inglise-eesti seletav illustreeritud sõnastik (Estonian-English-Estonian Illustrated Glossary of Church Architecture from 4th to 16th Century). Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 01.06.2005
   
 68. Ave Rannik – Valik eesti haridussüsteemi termineid. Estonian-English Dictionary on the Estonian Education System. Juhendaja Mall Tamm, konverentsitõlke magister, oponent Ülle Türk, MA, kaitstud 29.08.2004
   
 69. Angelika Vaasa – Mahepõllumajanduse inglise-eesti-itaalia valiksõnastik. An English-Estonian-Italian Glossary of Organic Farming. Juhendaja Terje Teesalu, konverentsitõlke magister, oponent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 29.08.2004
   
 70. Ene Selart – Probleeme Eesti keskaja ajaloo terminite tõlkimisel inglise keelde. Some problems concerning the translation of the terms of the Estonian Middle Ages into English. Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent dotsent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 29.08.2004
   
 71. Anneli Tarto – Väike inglise-hispaania-eesti toponüümisõnastik Hispaania, Itaalia, Portugali ja Prantsusmaa kohanimed. A Small Glossary of English-Spanish-Estonian Toponyms. The Place Names of Spain, Italy, Portugal and France. Juhendaja Terje Teesalu, konverentsitõlke magister, oponent Ilmar Anvelt, MA, kaitstud 29.08.2004
   
 72. Mari Kelve – Oluliselt täiendatud inglise-eesti seletav valiksõnastik molekulaarbioloogia ja seonduvate distsipliinide valdkonnast. A much more comprehensive English-Estonian selective explanatory glossary on molecular biology and related disciplines. Juhendajad prof. Krista Vogelberg, ped-knd, KBFI vanemteadur Merike Kelve, oponent Leili Kostabi, MA, kaitstud 29.08.2004
   
 73. Berit Vilu – Relevantsusteooria-alane inglise-eesti seletav sõnastik. English-Estonian Explanatory Dictionary of Relevance Theory. Juhendaja: prof. Krista Vogelberg, oponent Reeli Torn, MA, kaitstud 29.08.2004
   
 74. Moonika Ani – Saksa-eesti bioenergeetika valiksõnastik. Käsiraamat „Bioenergeetika võhikutele“. A German-Estonian Glossary of Bioenergetics: the handbook ’Bioenergetics for the Layman’. Juhendajad Ruth Niibo, konverentsitõlke magister, prof. Aleksander Maastik, oponent Margot Savisaar, kaitstud 30.06.2004
   
 75. Andrus Boikov – Saksa-eesti tudengikorporatsioonide seletav sõnastik. Deutsch-estnisches Wörterbuch für die Sprache der Studentenverbindungen. German-Estonian Glossary of Academic Corporations. Juhendaja Ruth Niibo, MA, oponent Anni Silk, MA, kaitstud 29.06.2004
   
 76. Anneli Hallap – Saksa-eesti tehnilise alpinismivarustuse valiksõnastik. German-estonian dictionary of technical alpine equipment. Juhendaja Ruth Niibo, konsultant Jaan Künnap, oponent Anne Arold, PhD, kaitstud 08.06.2004
   
 77. Epp Tohver-Bulavs – Eesti – saksa treimistöödealaste terminite valiksõnastik. Estonian – German Glossary of Turning. Juhendaja Ruth Niibo, konv.tõlke magister, oponent Axel Jagau, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 78. Anu Põldsam – Inimõiguste alase põhiterminoloogia saksa-eesti sõnastik. German-Estonian Dictionary of Basic Terminology of the Human Rights. Based on the Universal Declaration of Human Rights.and on the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Juhendaja Margot Savisaar, konv.tõlke magister, oponent Mari-Ann Palm, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 79. Jaanika Tsopp – Eesti-inglise laenusõnastik. Estonian-English Loan Glossary. Juhendaja Terje Teesalu, konv.tõlke magister, oponent Kaja Kährik, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 80. Erika Ader – Vene-eesti-inglise seletav alpinismisõnastik. Russian-Estonian-English dictionary of mountaineering. Juhendaja Mall Tamm, konv.tõlke magister, oponent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 08.06.2004
   
 81. Toomas Lapp – Eesti – inglise – rootsi kindlustusterminite valiksõnastik. Estonian – English – Swedish Glossary of Insurance Terms. Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent Ene-Reet Soovik, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 82. Daisy Holm – Notariaalsete kinnisvaratehingute väike eesti-rootsi-inglise sõnastik . A Little Estonian-Swedish-English Glossary of Notarial Real Estate Transactions. Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent Ene-Reet Soovik, MA, kaitstud 08.06.2004
   
 83. Madleen Simson – Põhja-Euroopa imetajad. Loomanimesid eesti, prantsuse ja ladina keeles. North-European Mammals: Animal names in Estonian, French, and Latin. Juhendajad dr. Jean-Pascal Ollivry, emeriitprofessor Aleksander Maastik, oponent Anu Treikelder, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 84. Liina Krivonogova – Valik Prantsusmaal levinud tavalühendeid koos seletustega. A glossary of frequently used French abbreviations with comments. Juhendaja dr. Jean-Pascal Ollivry, oponent Marri Amon, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 85. Iren Carballeira Cardalda – Eesti-prantsuse-eesti jäätmesõnastik. Estonian-French-Estonian Dictionary of  Waste Manegement.  Juhendajad dr. Jean-Pascal Ollivry, prof. Aleksander Maastik, oponent Marri Amon, MA, kaitstud 07.06.2004
   
 86. Martin Karner – Masssikommunikatsiooni valiksõnastik. Juhendaja Kersti Meinart, oponent Ruth Niibo, kaitstud 10.09.2003
   
 87. Sigrid Tani – Inglise-eesti seletav puidusõnastik. Juhendaja Kersti Meinart, oponent Terje Teesalu, kaitstud 29.08.2003
   
 88. Jan Rohtmets – Inglise-eesti-inglise dogmaatika sõnastik. Juhendaja Reeli Torn, oponent Kersti Meinart, kaitstud 29.08.2003
   
 89. Margus Puusepp – The Relevance of Communicative-Pragmatic Competence and Criteria for Quality in Simultaneous Interpreting. Juhendaja Krista Vogelberg, oponent Terje Teesalu, kaitstud 29.08.2003
   
 90. Brita Lillipuu – Kalandus ja eesti kalad – eesti- inglise-eesti sõnastik. Juhendaja Ülle Türk, oponent Ruth Niibo, kaitstud 29.08.2003
   
 91. Ülle Leis – Tõlkide elukestev õpe Eestis – olukorra ja vajaduste võrdlev analüüs. Juhendaja Mall Tamm, oponent Margot Savisaar, kaitstud 29.08.2003
   
 92. Teele Eensaar – Elukestva õppe põhiterminoloogia inglise-eesti seletav sõnastik Euroopa Komisjoni dokumentide põhjal. Juhendajad Mall Tamm, TPÜ emeriitprofessor Talvi Märja, oponent Margot Savisaar, kaitstud 29.08.2003
   
 93. Kai Kont – Väike inglise-eesti-inglise personali värbamise ja –valiku sõnastik. Juhendaja Raili Põldsaar, MA, oponent Kaja Kährik, MA, kaitstud 27.06.2003
   
 94. Ingrid Podar – Psühhiaatria inglise-eesti seletav sõnastik. Valik psüühikahäirete tunnuseid ja sümptomeid. Juhendaja Terje Teesalu, kaasjuhendaja prof. V. Vasar, oponent Krista Vogelberg, ped-knd, kaitstud 27.06.2003
   
 95. Kersti Heek – Kvaliteedikontroll meditsiinilaborites. Inglise-eesti seletav valiksõnastik. Juhendaja Kersti Meinart, MA, oponent Mall Tamm, konverentsitõlke magister, kaitstud 27.06.2003
   
 96. Annika Sepp – 2002/2003.õ-a konverentsitõlke kursuse läbiviimise erinevad aspektid üliõpilase seisukohast. Juhendaja Terje Teesalu, oponent Kersti Meinart, MA, kaitstud 11.06.2003
   
 97. Ede Mets – Kalandus Euroopa Liidu kontekstis. Inglise-eesti sõnastik. Juhendaja Terje Teesalu MA, oponent Enn Veldi, filol-knd, kaitstud 16.04.2003
   
 98. Riina Mägi – Inglise-saksa-eesti reklaami valiksõnastik. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent Margot Savisaar, konverentsitõlke magister, kaitstud 20.12.2002 
   
 99. Agnes Traksmaa – Valik eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimetusi saksa keeles. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent Ruth Niibo, konverentsitõlke magister, kaitstud 20.12.2002
   
 100. Ingrid Dorbek – Eesti-saksa kuurortturismi mõistete valiksõnastik. Juhendaja dotsent Karl Lepa, oponent Merje Miliste, kaitstud 30.08.2002
   
 101. Margot Savisaar – Inglise-saksa-eesti avalikkussuhete valiksõnastik. Juhendaja dotsent Karl Lepa, konsultant Aune Past, oponent Eve Pormeister (MA), kaitstud 30.08.2002
   
 102. Ruth Niibo – Saksa-eesti börsiterminite valiksõnastik. Juhendaja dotsent Karl Lepa, oponent Anne Arold, kaitstud 30.08.2002
   
 103. Mari-Ann Mändoja – Söödavate taimede, kalade ja mereandide sõnastik. Juhendaja Enn Veldi, oponent Anne Arold, kaitstud 30.08.2002
   
 104. Eele Prints – Eesti erakondade sõnavara. Juhendajad Mall Tamm, Enn Veldi, oponent Terje Teesalu, kaitstud 30.08.2002
   
 105. Jana Jalvi – Inglise – eesti soolise võrdõiguslikkuse sõnastik. Juhendaja Kersti Meinart (MA), oponent Raili Põldsaar, kaitstud 30.08.2002
   
 106. Helen McLennan (Türk) – Eesti – inglise – eesti olulisemate ja enimkasutatavate eestvedamisalaste terminite sõnastik. Juhendajad Kersti Meinart (MA) ja Kulno Türk (PhD), oponent Terje Teesalu (MA), kaitstud 27.06.2002
   
 107. Sirje Nakkurt – Eesti toitlustusasutuste menüüde sõnavara. Juhendaja Kersti Meinart (MA), oponent dots. Enn Veldi, kaitstud 27.06.2002
   
 108. Siiri Kalmus – Inglise-eesti hambaravi materjaliõpetuse sõnastik. Juhendaja  dots. Mare Saag (med-knd), Kersti Meinart (MA), oponent Pilvi Rajamäe (MA), kaitstud 14.06.2002
   
 109. Hanna-Liisa Tamm – Inglise-eesti veinisõnastik. Juhendajad dots. Karl Lepa (filol-knd), dots. Enn Veldi (filol-knd), oponent Ülle Türk (MA), kaitstud 14.06.2002 
   
 110. Triinu Soomere – Valik inglise-eesti pedagoogikatermineid Kanada – Eesti haridusprojektis pedagoogilisest juhtimisest, kooliarendusest ja koostöölisest õppimisest. Juhendaja Mall Tamm (MA), oponent Ülle Türk (MA), kaitstud 14.06.2002
   
 111. Vivian Unt – Väike majandusstatistika eesti-inglise seletav sõnastik. Juhendaja prof. Ene-Margit Tiit, oponent Kaja Kährik (MA), kaitstud 14.06.2002
   
 112. Sigrid Pääro – Liiklusseadus. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent lekt. Erika Kärner, kaitstud 30.08.2001
   
 113. Marika Pärn – Eesti Vabariigi majandus- ja finantsõiguse seaduste nimetused saksa keeles. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent lekt. Mari-Ann Palm, kaitstud 30.08.2001
   
 114. Kaire Puusepp – Eesti-saksa pärimisõiguse sõnastik. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent lekt. Anne Arold, kaitstud 30.08.2001
   
 115. Avo Reinvald – Metsakorralduse terminoloogiat (eesti-inglise). Juhendaja  dots. Enn Veldi, oponent lekt. Meelis Leesik, kaitstud 30.08.2001
   
 116. Kersti Meinart – Klassitsistliku linnaarhitektuuri eesti-inglise sõnastik. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent lekt. Ülle Türk, kaitstud 30.08.2001
   
 117. Pilleke Laarmann, Aet Püssim, Imbi Lepik – Väike inglise-eesti-taani seletav sõjandussõnastik. Juhendaja prof. Krista Vogelberg, oponent ass. Terje Teesalu, kaitstud 30.08.2001
   
 118. Inga Koppel – Inglise-eesti taastuvenergia terminoloogia valiksõnastik. Juhendaja prof. Krista Vogelberg, oponent ass. Ilmar Anvelt, kaitstud 30.08.2001
   
 119. Liina Soobik – Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponent Terje Teesalu, Meelis Leesik, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 120. Ele Sepp – Eesti - inglise korteriühistute sõnastik. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponent Kaja Kährik, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 121. Peeter Unt – Inglise - eesti fotograafia sõnastik. Juhendaja Kersti Meinart (MA), oponent dotsent Enn Veldi, kaitstud 28.06.2001
   
 122. Anneli Kaur – Rakendusteenuse pakkumise ärimudeli inglise-eesti terminoloogiline sõnastik. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponendid Terje Teesalu, Meelis Leesik, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 123. Kaia Oper – Kõne- ja kuulmispuuetega seotud terminite valiksõnastik. Juhendaja professor Karl Lepa, oponent Leili Kostabi, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 124. Anu Oja – "Teise võimaluse hariduse" sõnastik. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponent Leili Kostabi, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 125. Kristina Porgasaar – Eesti - inglise - norra terminoloogiasõnastik ainenimetustest õendusõppes. Juhendaja Kaja Kährik, MA, oponent Meelis Leesik, MA, kaitstud 28.06.2001
   
 126. Krista Kallis – EMHI-s koostatava meteoroloogiasõnastiku aktinomeetriat ja atmosfäärioptikat puudutav osa. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponent Leili Kostabi (MA), kaitstud 19.06.2001
   
 127. Mall Tamm – History of Teaching Conference Interpretation at the University of Tartu. Juhendajad professor Karl Lepa, professor Krista Vogelberg, oponent Kristina Mullamaa (MA), kaitstud 19.06.2001
   
 128. Mari Kelve – Sõnastik enimkasutatavatest ja/või problemaatilistest sõnadest molekulaarbioloogia valdkonnas. Juhendajad professor Krista Vogelberg ja TTÜ dotsent Merike Kelve, oponent Leili Kostabi (MA), kaitstud 19.06.2001
   
 129. Terje Teesalu – Inglise - prantsuse - eesti NATO terminite sõnastik. Juhendaja professor Krista Vogelberg, oponent Meelis Leesik (MA), kaitstud 19.06.2001 
   
 130. Taivo Liivak – The Legislature and the Executive of the United Kingdom - An Interpreter's Selection of Definitions and Expressions. Juhendaja Ülle Türk (MA), oponent Meelis Leesik (MA), kaitstud 19.06.2001
   
 131. Laura Taul – Labour Law: A Glossary of Terms and Phrases for Interpreting (Tööseaduste tõlkimiseks vajalike erialaterminite ja väljendite sõnastik). Juhendaja Enn Veldi, oponent Meelis Leesik, kaitstud 11.04.2001
   
 132. Hedi Kolk – Inglise-eesti OSCE sõnastik. Juhendaja dotsent Enn Veldi, oponent lektor Meelis Leesik, kaitstud 28.12.2000
   
 133. Jana Kopa – Säästva arengu baastermineid. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent lektor Mari-Ann Palm (MA), kaitstud 27.10.2000
   
 134. Juta Schnur – Saksa-eesti maksuõiguse sõnastik. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent lektor Anne Arold (MA), kaitstud 27.10.2000
   
 135. Anne Timmermann – Metafoorid eurokõnepruugis. (EL Komisjoni pressi- ja kommunikatsiooniteenistuse materjalide põhjal). Juhendaja lektor Kaja Kährik (MA), oponent lektor Meelis Leesik, kaitstud 27.10.2000
   
 136. Külli Sula – Erialasõnastik õmblusvabrikule Sangar. Juhendaja prof. Karl Lepa, oponent dots. Enn Veldi, kaitstud 27.10.2000

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas
Poola lipp

Tartu Ülikoolis tähistatakse poola keele õpetamise aastapäeva