Skip to main content

Tunnustame kolleege: selgunud on Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid

Tartu Ülikool tunnustab autasudega oma liikmeid, kes on andnud kaaluka panuse ülikooli eesmärkide saavutamisse ja teinud ühiskonda teenides esiletõstmist väärivaid tegusid, ning ülikooliväliseid isikuid, kes on osutanud ülikoolile suuri teeneid ja edendanud eesti keelt ja kultuuri.

Kolledžil on rõõm teatada, et sel sügisel väljakuulutatud teenetemärkide kavaleride seas saavad Tartu Ülikooli aumärgi ka meie anglistika professor Raili Marling ning kolledži koordinaator Kätlin Luhamägi. Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustatakse suurepäraste töötulemuste või märkimisväärse panuse eest ülikooli tegevusse.

Image

Raili Marling on Tartu Ülikoolis töötanud lektori ja dotsendina ning 2018. aastast on ta anglistika professor. Raili Marlingut iseloomustab erakordne töökus ja põhjalikkus kõigis ta ettevõtmistes: ta on suurepärane õppejõud, tunnustatud teadlane, kes pole jäänud üksnes kitsalt oma valdkonnas tegutsejaks, vaid ta on edendanud kolledži teadustööd tervikuna, sealhulgas toetanud ja nõustanud oma kolleege. Ta on PUTi põhitäitja ja on osalenud kõrgetasemeliste ülikoolidevaheliste projektide ettevalmistamisel. Lisaks õppe- ja teadustööle on Raili Marling senati liige, akadeemilise komisjoni liige, magistri- ja doktorikoolide nõukogu liige ning doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige. Inglisekeelse magistriõppekava Euroopa keeled ja kultuurid ning germaani-romaani doktoriõppe programmijuhina on ta edukalt lõiminud kolledži õppekavasid. Hinnatud magistri- ja doktoritööde juhendajana on ta oluliselt panustanud akadeemilisse järelkasvu. Ta on hinnatud ekspert erinevates riiklikes ja kolmanda sektori ühendustes, näiteks Eesti Naisuuringute Teabekeskuses. Eriti hinnatud õppejõuna on ta pälvinud tudengite ja kolleegide lugupidamise ja austuse.

Image

Kätlin Luhamägi vastutusvaldkond koordinaatorina on suur – kolledži asjaajamise ja igapäevase toimimise tagamine on tema kätes, samuti on tema kanda nõukogu sekretäri ja töökeskkonnavoliniku roll. Ta suhtub oma töösse suure kohuse- ja vastutustundega ning tema rõõmsameelne loomus, avatus ja heatahtlikkus tagab hea kontakti õppijate ja kolleegidega. Hindame kõrgelt tema asjatundlikkust ja pühendumust. Kätlin Luhamägi on edukas projektide algataja, läbiviija ja vastutaja ning tal on hea koostöö ülikooli teiste struktuuriüksustega. Ta on suutnud arvestada kõikide töötajate vajadusi ja püüdnud teha nende heaolu võimalikult mugavaks.

#koostöö #tunnustamine
Ljudmila Vedina ja Ülle Türk

Ülle Türk pälvis aasta koolitaja auhinna

Jaga
21.11.2021