Foto:
Tartu Ülikool

TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži direktoriks valiti Terje Loogus

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna nõukogu 13. aprilli koosolekul valiti maailma keelte ja kultuuride kolledži uueks direktoriks tõlkeõpetuse kaasprofessor Terje Loogus, kes asub ametisse 1. septembril 2022.

Image

Terje Looguse sõnul julgustas teda kolledži direktori kohale kandideerima kolleegide toetus ning soov panustada kolledži tulevikku. Ta tõi välja, et valdkonna arengukavast lähtudes on oluline õppe- ja teadustöö edasiarendamine, aga ka koostöö tugevdamine nii kolledži siseselt kui ka väliselt. „Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž on justkui sild rahvusülikooli ja rahvusvahelise koostöö vahel,“ lisas Terje Loogus. Ühtlasi kiitis ta kolledži praegust direktorit Kersti Lepajõed struktuuriüksuse arendamiseks tehtud töö eest.

Terje Loogus valiti direktori ametikohale viieks aastaks ning valituks osutumist toetasid tema silmapaistev õppe-, teadustöö- ja juhtimiskogemus. Tema peamine uurimisvaldkond on tõlkimise ja kultuuri vahelised seosed. Ta õppis Tartu Ülikoolis saksa filoloogiat ja kirjalikku tõlget ning omandas 2008. aastal doktorikraadi üldise tõlketeaduse alal, kaitses Saksamaal Mainzi ülikoolis väitekirja teemal „Kultur im Spannungsfeld translatorischer Entscheidungen: Probleme und Konflikte“. Ta on end täiendanud Göttingeni ülikoolis ning osalenud erinevatel erialastel, samuti õpetamise, juhendamise ja juhtimise alastel täienduskoolitustel nii Eestis kui ka välismaal.

Alates 2007. aastast on Terje Loogus töötanud Tartu Ülikoolis õppejõuna, olles õpetanud ainekursusi kõigil õppeastmetel ning osalenud paljudes õppetööalastes korraldus- ja arendustegevustes. Alates 2015. aastast on ta tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna juhataja ning tõlkeõpetuse õppekava programmijuht. 2016. aastal valiti ta Tartu Ülikooli aasta programmijuhiks. Ta on avaldanud arvukalt teaduspublikatsioone ning osalenud erinevates uurimisprojektides ja rakendusuuringutes. Lisaks teaduskonverentside korraldamisele on Terje Loogus pidanud rahvusvahelistel ja kohalikel teaduskonverentsidel ettekandeid. Õppe- ja teadustöö kõrvalt tegutseb Terje Loogus ilukirjanduse tõlkijana ja on pälvinud kahel korral silmapaistvate ilukirjandustõlgete eest Austria Vabariigi valitsuse tõlkepreemia.

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üksus, mille eesmärk on maailma keelte ja kultuuride õpetamine tasemeõppes ning täiendusõppes. Võimalik on õppida enam kui 20 keelt, lisaks võõrkeelte õpetamisele tegeletakse Euroopa kultuuritraditsiooni, vanema ja uuema kirjanduse, keeleteaduse ja tõlketeadusega.

#instituudist
Töötajate kontaktid

Anglistika osakonna kontaktid

#instituudist
Slavistika osakonna üritused

Slavistika osakonna üritused

#instituudist
Slavistika osakonna uudised

Slavistika osakonna uudised