Suur eesti-prantsuse sõnaraamat on tasuta kättesaadav PDF-ina

Suur eesti-prantsuse sõnaraamat (GDEF), mis on juba pikemat aega vabalt kasutatav veebisaidil www.estfra.ee, on nüüd tasuta allalaaditav PDF-ina klassikalise sõnaraamatu küljendusega.

Vaatamata sellele, et sõnaraamat on veel koostamisel, on ta juba praeguse seisuga kõigi aegade mahukaim eesti-prantsuse sõnaraamat. PDF-ina avaldatud versioon sisaldab üle 1300 lehekülje, 36 517 märksõna ning 58 044 kasutusnäidet (sh arvukaid fraseologisme). Märksõnastiku aluseks on Eesti Keele Instituudi andmebaasid. Prantsuse vastete õigsust ja kasutatavust tagab eesti-prantsuse meeskonna põhjalik töö, mis toetub suurele kakskeelsele tekstikorpusele.

GDEFi projekti algatas prof. Antoine Chalvin, kes on sõnastiku peatoimetaja ja on töötanud Tartu Ülikooli prantsuse keele külalislektorina. Sõnaraamatut on koostanud tõlk ja tõlkija Madis Jürviste, Tartu Ülikooli lektor Vincent Dautancourt, Tallinna Ülikooli lektor Ülo Siirak ning paljud teised, sh Tartu Ülikooli prantsuse keele ja kirjanduse tudengid, õppejõud ja külalisõppejõud.

GDEF-i koostav Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühing otsib kaastöötajaid ja sponsoreid, et senist väga mahukat tööd jätkata. Kui soovite osaleda sõnastiku koostamises või sõnastiku koostamist toetada, kirjutage gdef@estfra.ee.

Allikas: Eesti Keele Instituut

Põhjamaade sügis Tartus

Sügis toob Tartusse islandi, fääri ja grööni kultuuri

Halmstad

Business Swedish and Communication week in Sweden

Elmar Gams

Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Tartu Ülikooli doktorant