Seminariet med forskarstudenter från Karlstads universitet

Den 15-16 december får vi besök av forskarstudenter från Karlstads universitet, institutionen för språk, litteratur och interkultur.

Image
karlstad logo

I samarbete anordnar vi två seminariedagar där både studenter från Karlstad och Tartu kan presentera sina teman och diskutera tillsammans.

Seminarielokal: Ülikooli 17-305 (skandinavistikas bibliotek)

Måndag 15/12

09.00-09.15 Kaffe
09.15-09.30 prof Daniel Sävborg hälsar välkommen Sveriges honorärkonsul i Tartu Madis Kanarbik. Jessica Eriksson: introduktion.
09.30-09.50 Margaretha Ullström "Det modernas landskap i några ungdomsromaner från 1950- och 1960-talen"
09.50-10.10 Helena Mihkelson "Narrativa luckor med Gösta Oswalds En privatmans vedermödor som exempel"
10.10-10.30 Sander Mändoja "Vattenboende väsen i svenska folksägner"
10.30-10.50 Inkari Lindve "Om K. Ekmans Rövarna i Skuleskogen"
10.50-11.10 Marit Hansen "Fremstilling av barn i skandinavisk og estisk barnelitteratur"

11.00-12.00 Frukt och återkoppling i grupper
12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 Kati Feldschmidt (norsk litteratur)
13.20-13.40 Kristel Pallasma (om samisk eller grønlandsk mytologi)
13.40-14.00 Zara Hedelin "Sant eller falskt i litteraturen? Om autonarrativitet, dubbelkontrakt och signaler om fiktion eller faktion"

14.00-15.00 Återkoppling och fika

15.00-15.20 Anita Malmgren (svenska språket+pedagogiskt arbete)
15.20-15.40 Anna Lindholm "Flerspråkiga elevers läsförståelse på mellanstadiet, i olika ämnen"
15.40-16.00 Susanne Duek (svenska som andraspråk)

16.00-16.50 Återkoppling och frukt
17.00-18.00 Fritid
18.15-19.30 Högre seminarium, Daniel Sävborg "Kungalängder, sagor och historieskrivning"
19.30 Postseminarium, middag

Tisdag 16/12

09.20-09.30 Kaffe
09.30-09.50 Camilla Grönvall "Studenters skrivande - en orsak till studiemisslyckande"
09.50-10.10 Pia Berg "Svensklärarstudenters ämneskonstruktioner med inriktning mot grammatik och språkriktighet"
10.10-10.30 Diana Pannik (svensk fonetik)
10.30-10.50 Annelie Johansson "Didaktik - mötet mellan teori och praktik"

10.50-11.00 (tidsmarginal)
11.00-12.00 Återkoppling och frukt
12.00-13.00 Lunch

13.00-14.45 Workshop om framtida utbyte

14.45-15.30 Bakelsefika på Werner, 1 tr upp.
15.30-17.00 Guidad stadsvandring med Kristel Sävborg
17.00-19.00 Egen tid
19.00 Middag

 

Rahvusvaheline Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents 07.-11.05.2024

Tartu Ülikoolis toimub Rahvusvahelise Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents

European mink

Konverents „Väljasuremise jäljed: liigikadu, solastalgia ja taastumise semiootika“

töötuba

Tulemas on mitmepäevane automaatse morfosüntaktilise annotatsiooni töötuba