Autor:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogramm „Tõlkeabiprogrammid, masintõlge ja veebipõhised töövahendid Euroopa Liidu tekstide näitel“

Tegevtõlkijatele, tegevtoimetajatele ja tõlkimisest huvitatutele mõeldud mikrokraadiprogramm annab oskused ja teadmised, mida praegu keeleteenuste turul vaja on, ning aitab täiendada erialaseid eksperditeadmisi. Osalemiseks on vajalik väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus.

Toimumisaeg: 4. september 2023 – 22. juuni 2024 

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituut, veebis

Maht: 15 EAP-d

Hind: 825 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Sihtgrupp: tegevtõlkijad, tegevtoimetajad ja tõlkimisest huvitatud

Eesmärk: mikrokraadiprogramm koosneb kolmest osast. Esimese osa eesmärk on õppida töötama tõlkeabiprogrammidega ja muude tehniliste abivahenditega, analüüsima tõlkeabitarkvara pakutavate võimaluste ja tehniliste töövõtete asjakohasust ning valima neist sobivad tõlketehnoloogiaga seotud probleemide lahendamiseks. Lähtudes masintõlke järjest laialdasema kasutuse poole liikuva tõlketeenuste turu ootustest, on programmi teise osa eesmärk valmistada ette tõlkijaid ja järeltoimetajaid, kes suudaksid täita uusi rolle, mille masintõlke areng on viimastel aastatel keeleteenuste sektoris loonud, kes oskaksid kiiresti kohaneda tõlkimiseks arendatavate uute süsteemidega ja ressurssidega ning neid parimal viisil enda töös kasutada. Kolmanda osa eesmärk on anda sissejuhatavad teadmised ja praktilised oskused Euroopa Liiduga seotud tekstide (eesti keelde) tõlkimise vallas, mis hõlmab andme- ja terminibaaside (nt EUR-Lex ja IATE) ning asjakohaste juhendite (nt institutsioonidevaheline stiilijuhend) põhjaliku ja tulemusliku kasutamise õppimist.

Mikrokraadiprogramm koosneb kolmest tasemeõppe ainest:

 • HVLC.07.008 Tõlkeabiprogrammid ja tõlkemälud (6 EAP-d), 2023/24. õppeaasta sügissemestril
  HVLC.07.018 Masintõlke toimetamine (3 EAP-d), 2023/24. õppeaasta kevadsemestril
  HVLC.07.009 Sissejuhatus Euroopa Liidu tekstide tõlkimisse (6 EAP-d), 2023/24. õppeaasta kevadsemestril

Mikrokraadiprogrammi läbinu:

 • tunneb tõlkeabitarkvara tööpõhimõtteid;
 • tunneb ära tõlketehnoloogiaga seotud levinumad failivormingud;
 • valib tõlketöö jaoks asjakohased tehnilised abivahendid ja tehnilised töövõtted;
 • analüüsib tõlketöö käigus tekkivaid tehnilisi probleeme ja lahendab neid oma teadmiste ja kättesaadavate teabeallikate abil;
 • rakendab tõlkeabiprogrammide peamisi funktsioone;
 • loob tõlkeabitarkvara abil iseseisvalt enda jaoks tõlkemälud ja terminibaasid ning valib nende organiseerimiseks ja korrastamiseks enda jaoks sobiva süsteemi;
 • kirjeldab masintõlke ajalugu ja arengut ning sellega seotud probleeme;
 • tunneb ära eri masintõlkesüsteemide tüüpilisemad vead;
 • annab hinnangu erinevate masintõlgitud tekstide kvaliteedile;
 • on vilunud masintõlgitud tekstide järeltoimetamises erisugusteks eesmärkideks, rakendades kas osalise või täieliku järeltoimetamise põhimõtteid;
 • koostab enda jaoks masintõlke toimetamise juhised;
 • tunneb Euroopa Liidu struktuuri ja toimimist ning tõlketegevuse aluseid;
 • tunneb ära erinevate Euroopa Liidu tekstide iseärasused, valib sobiva tõlke- või toimetamisstrateegia ja rakendab nõutud või kasulikke töövõtteid;
 • kasutab Euroopa Liidu tekstide tõlkimiseks vajalikke andmebaase ja allikaid.

Nõuded lõpetamiseks: programmi läbimiseks tuleb saada positiivne tulemus kolmes aines.

Registreerumistähtaeg: 21. august 2023

Loe lisa ja registreeru

Students in ceramics workshop

Eesti keele suvekursustele registreerumine on alanud

Gooti kiri

Paleograafiakoolitusel õpetatakse gooti kirja lugema

kell ja raamatud

Registreeru keelekursustele – valida saab 17 keele vahel