Autor:
Andres Tennus

Maailma keelte ja kultuuride instituudis alustas õpinguid üle 200 üliõpilase

Maailma keelte ja kultuuride instituudis alustas 2023/2024. õppeaastal bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes õpinguid 201 üliõpilast, lisaks osaleb 32 inimest mikrokraadiprogrammides.

2023/2024. õppeaastal alustas instituudi bakalaureuseõppes õpinguid 135 uut üliõpilast. Kõige populaarsem oli inglise keele ja kirjanduse õppekava, mille alusel asus õppima 49 inimest. Romanistikat tulid tudeerima 35 inimest, kellest 14 valis hispaania keele ja kirjanduse eriala ning 21 prantsuse keele ja kirjanduse eriala. Antiikkeeli ja -kultuure hakkas õppima 17 tudengit. Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekavast oli sel aastal vastuvõtt taani keele ja kirjanduse erialale, kuhu sai sisse 14 üliõpilast. Saksa keele ja kirjanduse õppekava pidas endale meelepäraseks 11 ning vene ja slaavi filoloogia õppekava 9 inimest.

Magistriastmes alustas õpinguid 62 üliõpilast, kellest 11 valis Euroopa keelte ja kultuuride õppekava, 13 tõlkeõpetuse õppekava, 17 võõrkeeleõpetaja õppekava päevaõppes ja 21 sama õppekava sessioonõppes.

Doktoriõppes alustas neli uut nooremteadurit.

Lisaks tasemeõppele avati kaks mikrokraadiprogrammi. Mikrokraadiprogrammi „Tõlkeabiprogrammid, masintõlge ja veebipõhised töövahendid Euroopa Liidu tekstide näitel“ registreerus 12 täiendusõppijat. Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühises mikrokraadiprogrammis „Baltisaksa kultuuripärand“ osaleb sel aastal 20 inimest.

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Students talking in front of the University of Tartu main building

Tõlkeõpetuse magistriõppe infotund toimub 7. mail

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe infotund

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe infotund toimub 13. mail