Autor:
Edmond Mäll

Instituudis kaitstud töö pälvis üliõpilaste teadustööde konkursil auhinna

12. detsembril autasustati 2023. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Auhinna sai ka saksa keele ja kirjanduse erialal kaitstud bakalaureusetöö.

Saksa keele ja kirjanduse eriala vilistlane Liisa-Maria Komissarovi esitas konkursile enda bakalaureusetöö „Ühendverbide töötluse võrdlus saksa ja eesti keeles“, mis pälvis rakenduskõrharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes 1. preemia (1700 eurot). Tema juhendajad olid Ilona Tragel ja Külli Habicht eesti ja üldkeeleteaduse instituudist ning Reet Bender maailma keelte ja kultuuride instituudist.

Kaks peapreemiat läksid Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli. Preemiafond oli sel aastal 181 374 eurot. Loe konkursi tulemustest pikemalt ETAG-i kodulehelt.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Rahvusvaheline Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents 07.-11.05.2024

Tartu Ülikoolis toimub Rahvusvahelise Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents

Laps nutiseadmega

Kõne-eelne nutikohtumine võõrkeelega päästab lapse aktsendist

töötuba

Tulemas on mitmepäevane automaatse morfosüntaktilise annotatsiooni töötuba