Högre seminarium - Else Ryen

På måndag, den 14 maj kl 18.15, Else Ryen talar om språkinlärning.

Teman:

  • læring av et nytt språk i en fremmedspråks- vs. en andrespråkskontekst
  • hvordan legge til rette for god utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter
  • grammatikkens plass i andrespråksundevisningen
  • noen sentrale fokus i nyere andrespråksforskning