Högre seminarium - Ebba Witt-Brattström

Måndagen den 7 april klockan 18.15 kommer professor Ebba Witt-Brattström att hålla en presentation över ämnet 

"Stå i bredd. 1970-talets kvinnor, män och litteratur"

Föreläsningen är tillägnad Ebbas mor Lydia Mung-Muuga som läste tyska på Tartu universitet i början av andra världskriget och var tvungen att fly till Sverige på slutet av kriget.

Ebba har sänt en presentation över föredraget:

"Att "stå i bredd" kallar Märta Tikkanen 70-talsfeminismens dröm om jämlika kärleksförhållanden. Det feministiska 1970-talets tro på männens förmåga att våga stå i bredd med sina kvinnor skapade förutsättningarna för ett sannfärdigt samtal på (nästan) lika villkor.

Men när 70-talet klingade ut kom den könspolitiska dimension som kännetecknat tidens litteratur i vanrykte. Litteraturhistoriens dom blev hård, i bästa fall generaliserande men oftast direkt orättfärdig: 

70-talet var ideologiskt korrekt med "bekännande" kvinnor och flata män, och därför föga litterärt givande."

Ebba Witt-Brattström visar att decenniet tvärtom var både livaktigt och litterärt innovativt. Upp på scenen kliver vardagskvinnan som vill vara hjältinna i sitt eget liv, men där anas också en ny manstyp som drömmer om befrielse från könskriget. Kvinnohistoria, sexuella tabun, flicksocialisering, manskris, mor-dotter­dynamiken, depressiv feminism, slaget om moderskapet och andra centrala teman kännetecknar perioden.

Witt-Brattström skriver nu klart en tematiskt upplagd, personligt skriven litteraturhistoria som återupprättar, omtolkar och övertygar om att 70-talsfeminismen var banbrytande för litteratur skriven av såväl kvinnor som män.

#rahvusvaheline #teadus
poster of the event

Ümarlauad "Intersemiootiline tõlge: kutse ühendada tõlkeuuringud ja semiootika"

#teadus #ühiskonnale

Susanna Soosaar kaitseb doktoritööd „Reading Time: Experiencing Story Time in Postmodernist Fiction“

8. mail kell 15.00 kaitseb Susanna Soosaar doktoritööd „Reading Time: Experiencing Story Time in Postmodernist Fiction“.
#rektori valimised #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale #ülikoolist #valdkonnast
Anglistika professor Raili Marling

Kultuuritundlikkus aitab maailma mõista ja seletada