Autor:
Kristel Pallasma

Café Norden

Peale väikest puhkust jätkub kohvikukohtumiste sari Café Norden. Kohtumised toimuvad erinevates Tartu kohvikutes ja muudes paikades, kuhu kutsutakse osalema Põhjamaade keeltest ja kultuurist huvitatud õppureid, linnarahvast ja teisi huvilisi, et kuulata ja vestelda Põhjala ajaloo, ühiskonna, kultuuri, väärtuste ning traditsioonide teemadel. Café Nordeni kokkusaamisi korraldab Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.


Peagi tulekul


Põhjamaade päeva tähistamine

25.03.2024 kell 18.00
Kultuuriklubi Salong

  Üritus Facebookis

Fookuses on Põhjamaade keeled, mida tutvustavad tunnustatud tõlkijad Sigrid Tooming (norra keel), Brita Kaasik (taani keel), Kadi-Riin Haasma (rootsi keel) ja Sirje Olesk (soome keel). Vestleme keelte ja kultuuride eripärast ja kontaktidest ning nende osast Põhjamaisuse mosaiigis. Vestlust juhib Tartu Ülikooli norra keele külalislektor Øyvind Rangøy. Üritus on tasuta ning toimub 25. märtsil kell 18.00–20.00, kuid sellele järgnev Martti Mäkkelä kontsert on piletiga. Üritus toimub Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esinduse, Tartu Ülikooli skandinavistika osakonna ning Eesti Kirjanike Liidu koostöös. 


Põhjamaade Vappu/Valborgsmässoaftoni traditsioonid 

29.04.2024 
Soome Instituudis Tartus


Norra põhiseaduse päeva tähistamine

15.05.2024 
Tartu Ülikooli skandinavistika osakond

Üritus leiab aset Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudi skandinavistika osakonnas ja toimub koostöös Norra saatkonnaga Eestis.

Skandinavistika vilistlane Mart Kuldkepp esitleb oma äsja ilmunud raamatut „Põhjamaine Eesti“

07.03.2024 kell 16.00
Tartu Linnaraamatukogu

  Üritus Facebookis

Mart Kuldkepp on skandinavist ja ajaloolane, omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis ning töötab Eesti ja Põhjamaade ajaloo korralise professorina Londoni Ülikooli Kolledžis. Tema teos annab põhjaliku ülevaate Eesti põhjamaise identiteedi lätetest ja paikapidavusest läbi mitme sajandi.

Kohtumisel arutleti, kas Eesti on osa Põhjamaadest, mis üleüldse on põhjamaine identiteet, kas see on aja jooksul muutunud, milline on selle seos Eesti enesemääratlusega aegade jooksul. Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor Maria Gratschew mainis sündmuse sissejuhatavas osas, et riikidel võib olla mitu identiteeti. Raamatu autor jõudis järeldusele, et Põhjamaade identiteedi küsimus on kindlasti huvitav ja emotsionaalne teema edasisteks mõteteks ja aruteludeks, kuid selle osakaal on nüüd, kui Balti riigid on osa EList ja NATOst, veidi langenud, ning Euroopal seisavad ees uued väljakutsed ja identiteediküsimused.

 

Rahvusvaheline Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents 07.-11.05.2024

Tartu Ülikoolis toimub Rahvusvahelise Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents

European mink

Konverents „Väljasuremise jäljed: liigikadu, solastalgia ja taastumise semiootika“

KANT

Madis Kõivu "Filosoofipäeva" avalik lugemine