Bakalaureusetööd (4+2)

Autor

Pealkiri

Juhendaja

Kaitsmise aasta

Viide

Aas, Maarja

Om Ivar Lo-Johanssons  "Kärlek, arbete och ära" - en studie i Ivar Lo-Johanssons författarskap

Halliki Mälk

1996

4

Aasna, Annika

Det kvinnliga talandet och skrivandet

Katrin Maandi

2003

84

Aidla, Mari

 

 

1996

5

Aja, Kai-Mai

Ideologi og oversættelse. H.C.Andersens Den grimme ælling på estisk

Cay Dollerup

2002

74

Algus, Marika

Folkhemmets bakgård. En tematisk undersökning av Majgull Axelssons böcker:Långt borta från Niefelheim,... och dom som inte har,Aprilhäxan ochSlumpvandring

Maria Holm

2001

61

Alla, Kristel

Kulturorganisationer - kulturudveksling mellem Danmark og Estland i praksis

Peter Kyhn

2004

102

Andreson, Signe

Estlandssvenska bröllopsseder i Vippal i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet

Anu Järs, Helen Sooväli

2001

62

Borga, Triinu

Æsker Tor Krist til holmgang i islændingesagaerne?  Islændingesagaer - hedniske eller kristne?

Trine Buhl; Bente Henrikse

2000

48

Elken, Maiu

Bestämda eller obestämda ester? En studie över esternas speciesbruk

Katrin Maandi

2005

111

 

Endrikson, Elo

Om kultur och identitet i Mikael Niemis Populärmusik från Vittula

Kjell Fredrikson

2006

119

Haasma, Kadi-Riin  

Inger Edelfeldt, Jonas Gardell. Kärleken som drift och lockelse

Halliki Mälk

1995

1

Hakk, Kaire

Att läsa på ett främmande språk med svenska som exempel

Piret Kärtner, Ruth Laidmets

2005

112

Help, Maia

Verbböjning i Bellmans "Fredmans epistlar"

Stig Örjan Ohlsson

2000

34

Hiiemäe, Evelin

Eufemismer och symboler i svenska och estniska dödsannonser. En jämförande studie

Helen Sooväli

2003

85

Hollo, Nele

Dans i lenker. Om å oversette lyrikk fra norsk til estisk

Idar Stegane

2000

45

Ikla, Triin

Modalpartikler i norsk

Kirsti MacDonald

1997

8

Ilves, Merili

Sammanställning av en ordbok. En svensk-estnisk socialpolitisk ordlista utifrån lexikografiskt perspektiv

Eneli Tomingas, Riina Kiik

2003

86

Jaigma, Mai

Frihet och ångest. Existentialistiska inslag i Lars Gyllenstens tidiga verk

Göte Ask

1998

10

 

Jakobson, Jenny

Bilden av ett välordnat samhälle. En jämförande studie av svenska och estniska polistidningar

Kadi-Riin Haasma-Jõerand

2007

128

Järvalt, Renna

Estland och Danmark. Internationale forbindelser i perioden 1238-1346

Kaido Jaanson

2002

75

Jürna, Merike

Dansk på estisk

Jens Normann Jørgensen

2000

49

Kajalainen, Katarina

Er ”Dinas bok” av Herbjørg Wassmo et triviallitterært verk?

Hadle Oftedal Andersen

2001

54

Kaljumägi, Kristi

Vi på Skandinavistika

Judit Strömpl

2004

103

Kams, Piret

Arbete eller semester? Jämförelse mellan estniska och svenska barnflickors upplevelser i värdfamiljer

Pia Langemar

2003

87

Kangur, Katrin

Den anarkistiske kamæleon – „jeget“ i Michael Strunges digtning

Katrine P. Frausig

2006

125

Kangur, Kristi

Övernaturliga väsen bland estlandssvenskar i Nuckö socken

Mare Kõiva

2001

52

Karner, Martin

Port Kunda Cementfabrik. FLS Industries erstatningskrav til Estland i 1992-2000

Joakim Lund

2002

76

Kippar, Liili

Svenska förnamn och deras förändringar på 1930-talet i västra Estland

Stig Örjan Ohlsson

2000

35

Kirber, Maria-Helena

Konstituering af roller i Kirsten Thorups romanBonsai

Katrine P. Frausig

2004

93

Kirštein, Kadri               

”En kul pil?” ”Nei - en gul bil!” En fonologisk studie i esteres uttaleproblemer i norsk

Liv Andlem Harnæs

2005

107

Kiviste, Kadri

"I Lodjurets timma" i Sverige och i Estland. Analys av uppsättningarna på Dramaten och på Noorsooteater

Stig Örjan Ohlsson

1998

11

Kohver, Mariliis

Baltikum i Politiken 1989-1991. En medieundersøgelse

Katrine P. Frausig, Kaja Tampere

2003

80

Koit, Kadri

Engelskans påverkan på svenskan. Jämförelse av lånord i Aftonbladet 1950 och 2000

Helen Sooväli

2001

63

Kreitsman, Ria-Sadu

Roman i hundrede stykker? En analyse af Peer Hultbergs roman Byen og verden

Katrine P. Frausig

2004

99

Kroon, Marilin

”Bröderna Lejonhjärta” - döden - och estniska läsare

Stig Örjan Ohlsson

2001

53

Kull, Sigrid

Ask Burlefot - en helt eller et negativt forebilde?

Nina Wesenberg

2004

98

Kund, Eveliis

Hedvig er ikke død forgjeves. Tolkninger av H. IbsensVildanden med  hovedvekt på klinisk psykologi og J.T Klappers eskapisme-begrep

Kjell Fredrikson

2005

108

Kupits, Annika

Bruk av grotesk i Jens Bjørneboes Fugleelskerne

Marit Brustad

2004

94

Kuusmik, Killu

Feministiske træk i Dorrit Willumsens romaner. Marie og Klædt i purpur

Katrine P. Frausig

2003

81

Kuutma, Kai

Helga i Hjalmar SöderbergsDoktor Glas och i Bengt Ohlssons Gregorius

Kjell Fredrikson

2006

120

Kärt, Piret

Henrik Ibsen på den estiske scenen

 

1997

9

Kääramees, Kristel

Estland i EU – tro och misstro

prof. Peeter Vihalemm

2006

117

Kümnik, Liina

Värmen från trälens kropp. De fem sinnerna i Jan Fridegårds "Trägudars land"

Halliki Mälk

1995

2

Künrus, Kadi

Påverkan av stadens levnadsmiljö på människan i Per Anders Fogelströms stads-svit och Karl Ristikivis Tallinntrilogi

Liina Ask

2000

36

Laanemets, Anu

GRAMMATIKKENS RELATIVITET. En komparativ analyse av passiv  i norsk bokmål og dansk

Kristi Mac Donald

2001

55

Laev, Katri

”Drömmen om ett liv”, ”Honungsvargar”, ”Nattens årstid” - en analys av Sun Axelssons självbiografiska trilogi

Helen Sooväli

2001

64

Lapp, Toomas

Om islændinges holdinger til danskere

Helen Sooväli

2003

82

Lehtma, Kadi

Sila mygg och svälja kameler? En undersökning om användning av bibliska uttryck i tidningstexter

Stig Örjan Ohlsson

2005

113

Lemmik, Kristi

Tilltalsordet Ni i det svenska språket: attityder och synpunkter

Helen Sooväli

2001

65

Lepik, Imbi

Hvad skal man med friheden? Udarbejdelse af strategier for oversaettelse fra dansk till estisk med særlig henblik på spændinger mellem de kommunikative og syntaktiske funktioner

Erik Vive Larsen

1999

32

Lepp, Hille

Bildesprak på avisens idrettssider

Tor Hanseth

1998

20

Lõuk, Kristel

Etableringen af et forsvarsregime: Danmarks politik i Baltikum

prof. Ole Kværnø

2003

83

Läpishov, Krista

"En tønne øl for å bli barnefar i Bergen.” En kjønnhistorisk analyse av hanseatenes forhold till kvinner i Bergen 1350-1650

prof. Geir Atle Ersland

2006

118

Maaring, Anneli

HYBEL MED EGEN INNGANG. En analyse om Elsi Lund trilogien av Bjørg Vik. Frigjøringsprosess. Fra pike til kunstner

Tone Gedde

2001

56

Martin, Marilin

Gammalsvenskbyborna. Etnisk identitet hos svenskarna i södra Ukraina

prof. Elle Vunder

2004

90

Masso, Marju

Inlärning av (svenska som) främmande språk

Stig Örjan Ohlsson

1998

12

Metsar, Kerttu

Symbolikken i Knut Hamsuns 1890-års diktning

Tor Hanseth

1998

21

Metsjärv, Merle

Partikel ja och dess estniska motsvarighet jah/jaa i svenska och estniska vardagliga samtal

Helen Sooväli

2004

104

Mikiver, Kristi

Estlandsvenskarnas bildningssituation och skolor 1918 –1939

Liina Ask

1998

13

Mikkelsen K., Piret

Kunstverket gir ikke svar - det er undring. En litterær analyse av Jan Wieses romanKvinnen som kledte seg naken for sin elskede

Kjell Fredrikson

2004

95

Mustasaar, Kadi

Den kungliga staden. Stockholmsbor och -miljöer på 1700-, 1800- och 1900-talen

Halliki Mälk

1995

3

Muul, Margit

Språk och kön. Spräkliga skillnader mellan kvinnor och män

Stig Örjan Ohlsson

2000

37

Möllits, Terje

”Den fräcka poeten”. Narrattityden och groteksen i Cornelis Vreeswijks tidigare författarskap

Maria Holm

2001

66

Mürkhein, Katrin

Kontrastiv analyse af det danske og estiske verbalsystem

Erik Vive Larsen

1998

25

Nugin, Ruth

Om änglarnas tal (locutio angelorum) och Göran Tunströms "Ökenbrevet"

Stig Örjan Ohlsson

1998

14

Nurste, Pille

Tabuord i tonåringenes slang

Anne-Brita Stenström

2000

46

Oll, Ellen

Karen Blixens kvindesyn

Nikolaj Edwards

1998

26

Oppi, Triin

En jämförelse av klarspråk i svenska socialdemokraternas valmanifest 2006 och estniska centerpartiets valmanifest 2007

Katrin Maandi

2007

129

Paal, Eva-Liisa

Textgraffiti i Stockholm och Tartu. En jämförande studie

Helen Sooväli

2004

91

Padumäe, Triin

EU via metaforer i estnisk och svensk dagspress

Ruth Laidmets

2005

114

Paju, Riina

Ursäkter: en tvärkulturell studie

Stig Örjan Ohlsson

2000

38

Palge-Lepik, Piia

Språklig og faglig læring – kan de oppnås samtidig? En studie av mappeforsøk i faget Økonomi og Informasjonsbehandlingmed fremmedspråklige elever i en videregående skole

Marit Kristin Allern

2006

123

Parelo, Siiri

De svenska modalverben och deras estniska översättningsmotsvarigheter

Urve Hanko

1998

15

Peeters, Kadri

Estiske flygtninge i Danmark 1945-1953

Martin Karner

2004

101

Pesti, Madli

Dansk dramatik i 1990’erne. En top-down analyse med Line Knutzons Snart kommer tiden som eksempel

Katrine P. Frausig

2004

100

Pihel, Andres

Föregångare och efterföljare: en studie av Selma Lagerlöfs "Jerusalem" och Vilhelm Mobergs "Utvandrarna"

Halliki Mälk

1997

7

Poola, Mari

Objektiv nyhetsförmedling i svensk och estnisk         press. En jämförande studie om nyheter i svenska och estniska tidningar

Helen Sooväli

2001

67

Pukk, Liina

Carl Gustaf Wrangel och Skokloster

Stig Örjan Ohlsson

1998

16

Purk, Reilika

Ord med godt varsel. En studie av eufemismer og eufemistiske uttrykk i norsk barne-og ungdomslitteratur

Kristel Zilmer

2005

109

Pärnpuu, Eda

Svensk litteratur i Estland mellan  1940 och 2000. En receptionshistorisk undersökning

Kersti Unt

2000

39

Pärtel, Marin

Om Ilmar Laabans betydelse för svensk kultur. En receptionshistorisk undersökning

Jaan Malin, Eda Pärnpuu

2002

68

Püssim, Aet

Idiomer i skønlitterære oversættelser: oversættelsestrategier og semantiske forhold

Ene-Reet Soovik

2000

50

Püttsepp, Kristiina

”DAS IST ETWAS SEHR BÖSES!” (A. Heusler). Diskusjon om teofore ”Hedenske kultminder i norske stedsnavne”

Botolv Helleland

2001

57

Raestik, Reilika

Språkvård och terminologi

Stig Örjan Ohlsson

1999

28

Raju, Evelyn

Språk som musikk. Rytmen i Jon Fosses skuespill og muligheter for å bevare den ved oversettelsen fra norsk til estisk

 

2005

110

Rannas, Evelyn

Skattesystem och skattepolitik i Sverige

Stig Örjan Ohlsson

1998

17

Raudna, Katrin

Familjen som tema i Sigrid Hjerténs verk

Liina Ask

2000

40

Reitel, Lea

Pans resepsjonshistorie. "Pan" som en typisk 1890-talls roman

Jorgen Haugan

1999

31

Rikanson, Raido

Fantasi eller virkelighet? Litteratursosiologisk analyse av Knut Hamsuns Sult

Kjell Fredrikson

2004

96

Rižijs, Triinu

Sangen min handler om å lete: en analys av Cecilie Loveids "Barock Friise"

Pål Bjørby

2000

47

Roovere, Anne

“Jag är bara ett barn, nästan. Bara en leksak. - Barnets funktion i Sonja Åkessons diktning

Kjell Fredrikson

2005

115

Rostfeldt, Kati

Danmarks Baltikumpolitik 1989-1991: forskellige mål og deres opfyldelse               med tyngdepunktet på Estland.

Katrine P. Frausig

2003

78

Ruus, Kaire

Ruiner mellan fakta och fiktion. En komparativ analys av ruinmotivet i Stig Dagermans Tysk höst och Per Svenssons Europeisk höst

Morten Lassen

2006

121

Saarik, Katrin

STEDSBESTEMMELSE: IELLER ? Kontrastiv analyse av norskevstedsrefererende preposisjoner i og  og estiske lokative kasus inessiv och adessiv

Jon Erik Hagen

2001

58

Saaron, Pamela

Æren - en grunnverdi i sagaverden. Analyse av en av islendingesagaene -Laxdæla saga

Kristel Zilmer

2004

97

Schönberg, Alar

Lärarseminariet i Passlep

Stig Örjan Ohlsson

1998

18

Schönberg, Katrin

En jämförande ordfältstudie i de estlandssvenska dialekterna. Terminologi (ordförråd) inom ordfälten ”fiska” (”väder, vind”).

Svante Lagman

2001

69

Seimar, Kadri

Om Estlands positionering som ett nordiskt land

 

2007

130

Siiner, Maarja

Balders død og den gode plan som mislykkedes. Myten og motivet

Gisli Sigurđsson

2000

51

Silgo, Evelin

Demonstrativpronomen i deiktiska tidsuttryck i översättning från svenska till estniska

Stig Örjan Ohlsson

2000

41

Smõslova, Annika

Ortnamn och deras förändringar i Nuckö kommun på 1900-talet

Göran Hopee, Liina Ask

2000

42

Stelzig, Kristina

Kultursammenstodet i Peter Hoegs roman "Frøken Smillas fornemmelse for sne”

Nikolaj Edwards

1998

27

Strauss, Tiina

Hvor blev de små ord af? Modale adverbier i skønlitterær oversættelsev fra dansk til estisk.

Henrik Jørgensen

2003

79

Zilmer, Kristel

Hvordan kommer religionsskiftet til uttrykk i nordiske runeinnskrifter?

Terje Spurkland

1998

24

Talts, Karina

Översättning av dialekter i skönlitterära verk

Kersti Unt

2006

122

Tamm, Leanne

Sverigeesternas språk och identitet.

Helen Sooväli

2001

70

Tampuu, Mari

Kvinner i K. HamsunsMarkens grøde og i Anton Hansen TammsaaresSannhet og rettighet .

Kristel Zilmer

2002

77

Tamverk, Britta

Den estniska och svenska Djävulen under 1600-talet. En jämförande studie på basis av estniska och svenska häxprocesser

 

2007

131

Tehva, Mairi

KVIFOR ER DET SLIK DET ER? En studie om Mattis, Unn og Siss - hovedpersonene iFuglane og Is-slottet av Tarjei Vesaas

Elisabeth Ellingsen

2001

59

Tenneberg, Raili

Värden i läseböcker i Estland och Sverige. En komparativ studie av sociala värderingar som återspeglas i läseböcker för nybörjare: den estniskaAabits och den svenska Vi läser.

Aasa Must

2001

71

Tetlov, Heli

Skogsbruket ur facklexikografiskt perspektiv. Svensk-estnisk skogsbrukets ordlista

Helen Sooväli

2004

92

Tigane, Ingrid

SIGRID UNDSET - EN KVINNE Marta, Jenny og Rose – kvinneskikkelser i Sigrid Undsets viktigste samtidsromaner i bakgrunn av 1890-1920-tallets kvinnesak i Norge

Pall Bjørby

2001

60

Tiido, Ly

De mest frekvente præpositionsfejl hos estere der lærer dansk med fokus på danske præpositioner og i

Anu Laanemets

2005

116

Tiido, Terje

Ordet i romanen. En analyse av Liv Køltzows roman Hvem har ditt ansikt?

Jørgen Sejersted

2004

89

Timmusk, Kai

Engelske importord i norsk skriftspråk med studentavisen Universitassom eksempel

Helge Sandøy

2006

124

Tombak, Katrin

Att komma ut. P C Jersild "Till varmare länder", P O Enquist "Färdvägen", Harry Martinson "Vägen till Klockriket", P C Jersild "Barnens ö"

Halliki Mälk

1996

6

Tomingas, Eneli

Access är inte detsamma som aktsess – En undersökning av skillnader i betydelser av främmande ord i svenskan    och estniskan.

Helen Sooväli

2001

72

Tomingas, Siiri

Sydskandinavisk stil versus Jellinge, Mammen- och Ringerikestil

Anne-Sofie Gräslund

2004

105

Toompark, Kadri

Narrative strukturar I politikromanane til Anne Holt

Tor Hanseth

1998

22

Traagel, Inkari

Från det stora ovan till det stora nedan. En jämförelse av Kerstin Ekmans „Knivkastarens kvinna“ med sumerska myten om gudinnan Inanna

Ene-Reet Soovik

2000

43

Tuvikene, Ülle

Estniska flyktingar i svensk press 1944.

Helen Sooväli

2001

73

Unt, Liina

Vägen mot helheten. En analys av Göran Tunströms roman "Tjuven" enligt Carl Gustav Jungs psykologi

Stig Örjan Ohlsson

1998

19

Uusma, Saale

Om det ambivalenta presens i estniskan och svenskan

Stig Örjan Ohlsson

1999

29

Vallikivi, Monika

Hvad hedder gul på svensk? En punktundersøgelse af et dansk-svensk tosproget barns sprog

Lise Horneman Hansen

2004

88

Varinurm, Lagle

Narrative strukturar i politikromanane til Anne Holt

Tor Hanseth

1998

23

Veiksaar, Katrin

Naturalisme i "Constance ring"

Nikolaj Edwards

1999

33

Villems, Rille

Den Heliga Birgitta och Estland

Madis Kanarbik

2005

106

Voodla, Viivika

Det indefinita  pronomenet man. En  studie i översättningsmöjligheter av pronomenet man mellan svenskan och estniskan

Stig Örjan Ohlsson

2000

44

Vrublevskaja, Klaarika

Språkanvändningen hos tredje generationens estnisk-svenska barn

Birute Klaas

1999

30

 

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas
Poola lipp

Tartu Ülikoolis tähistatakse poola keele õpetamise aastapäeva