Autor:
Ilze Talberga

Ilmus läti keelt tutvustav raamatukene

Aprillis ilmus läti ja eesti keele lektori Ilze Tālberga koostatud raamat „Räägime läti keelest“. See väike peopesa suurune materjal annab lühiülevaate läti keele struktuurist ja grammatikast ning tutvustab mõningaid viisakus- ja tervitusfraase. 

Image
Ilze Talberga esitles raamatut

Idee selline raamat välja anda oli autoril plaanis juba aastaid, kuna iga uue läti keele kursuse alguses annab ta keeleõppijatele kõige olulisema info läti keele kohta. Kui tuli teade, et Tartu Ülikool pakub kirjastamistoetust, leidis Ilze Tālberga, et on õige aeg see info kokku panna ja raamatuna välja anda. Raamatus antud info on see, mida tema hinnangul iga eestlane võiks teada läti keele kohta. „Teadagi käivad eestlased aasta läbi Lätis. Lätlased on eestlastele lähimad naabrid, meie vahel pole ei merd ega viisat. Ometigi napib meil tihtipeale teadmisi teineteise keelest. Vahest kuluks eestlastel järgmisel Läti reisil nii mõnigi siinses raamatukeses leiduv infokild marjaks,“ selgitas ta. 

Raamatu eesmärk on huvitavalt ja paljude illustratsioonidega tutvustada läti keele põhialuseid. Näiteks seda, et läti keeles on grammatiline sugu – sõnu jaotatakse meessoost ja naissoost sõnadeks. Põgusalt vaadatakse ka hääldust ja käändeid ning tuuakse näiteid, kuidas küsida midagi kohvikus või turul. Näidatakse läti ja eesti keeles sarnaseid sõnu (pudele ’pudel’, lampa ’lamp’) ja väljendeid (vēl putru ’veel putru’, vēl torti  ’veel torti’) ja eri tähendusega keelendeid (alus ’õlu’, aita ’lammas’) ning esitatakse mõningaid tervitus- ja viisakusfraase. Raamatust saab teada, milline näeb läti keel välja ja kuidas see kõlab. Kõiki raamatus esinevaid sõnu ja lauseid on võimalik kuulata aadressil sisu.ut.ee/latikeel. Suur rõhk on illustratsioonidel, mille kaudu saab loetavat hõlpsamini omandada.  

Image
Räägime läti keelest_kaas
Image
Räägime läti keelest_lk 4
Image
Räägime läti keelest_lk 18
Image
Räägime läti keelest_lk 34

Raamatut saab laenutada suurematest raamatukogudest, osta raamatupoodidest või võtta ühendust autoriga, et saada autogrammiga eksemplar. Raamatu kirjastas VEEL PUTRU OÜ. Illustratsioone tegi Kadri Jõul ja toimetas Merle Vare. Raamatu väljaandmist toetas Tartu Ülikool (Kirjastamistegevuse toetus).

Loe lisaks:

Sel suvel räägime läti keeles! (Sirp, 21.06.2024)

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe infotund

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe infotund toimub 13. mail

Instituudi kirjutamislaagrid valiti aasta õppeteoks

Maailma keelte ja kultuuride instituudi kirjutamislaagrid valiti aasta õppeteoks