Foto:
Andres Tennus

Millest tunnevad puudust eesti ja läti tõlkijad?

5. novembril toimus maailma keelte ja kultuuride kolledžis eesti ja läti tõlkijate seminar, kus arutleti aktuaalsete tõlkeprobleemide üle. Läti ja eesti keele lektor Ilze Tālberga andis neist Sirbis ülevaate. 

Selgus, et enim tuntakse puudust tõlkijate omavahelisest suhtlusest. Lisaks tõid osalejad välja, et ülikoolid võiksid pakkuda rohkem täiendusõppevõimalusi neile, kes küll töötavad tõlkijatena, kuid ei ole tõlkimise eriala omandanud. Noored tõlkijad soovivad rohkem keelepraktikat ning tarbetekstide tõlkijad tunnevad puudust õiguskoolitusest ja veebilehest, kuhu oleks koondatud ajakohane teave tõlkimist reguleerivate õigusaktide kohta.

Arutleti ka selle üle, kui palju saab tõlkija teksti sisusse sekkuda, kui algtekst on vigane, vale või sisaldab teavet, mis ei ole eesti või läti lugeja jaoks asjakohane. Juttu tuli ka töötasust, tõlkijate õigustest ning sõnaraamatute kättesaadavusest.

Loe täispikka ülevaadet kultuurilehest Sirp.

 

#rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Naine kirikus

Aruteluring: kas religioon soosib või takistab soolist vägivalda?

#koostöö #teadus
Peahoone lippudega_2022_Foto_Andres_Tennus

Rahvusvaheline töötuba „The Same Event? Morphologies, Reflections, Disseminations“

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
Kolme rektori stipendium

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele ootab kandidaate