Õppimine

Siit lehelt leiad kõik vajaliku õppekorralduse, kõrvalerialade valiku, praktika ja välismaal õppimise võimaluste kohta. Kirjalike tööde ja lõputööde vormistamise juhendid leiad oma osakonna kodulehelt.

Olulisemad õppekorraldust ja ülikoolis õppimist puudutavate teemade selgitused ja juhendid leiad ülikooli pealehelt.

Näiteks:
 • mida pead üliõpilasena kindlasti teadma
 • millised õigused ja võimalused sul ülikoolis on 
 • muud juhendid ja selgitused õppekorraldusest
 • viited õigusaktidele ja dokumentidele

Nõustamiskeskus pakub Tartu Ülikooli raamatukogus tasuta kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist, toetab erivajadusega üliõpilasi õppetöös, koolitab tuutoreid ning jagab õppimisega seotud teavet ja viib läbi koolitusi.


Õppimise hea tava on Tartu Ülikooli üliõpilaskonna omavaheline kokkulepe selle kohta, mis on hea õppimine ja kuidas see peaks toimuma. Ühelt poolt on tava arusaam sellest, kuidas ülikoolis hästi toime tulla. Teiselt poolt väljendab see põhimõtteid, mida Tartu Ülikooli üliõpilased peaksid järgima. Õppimise hea tava on osa ülikooli headest tavadest.

Hea õppimise eelduseks on motivatsioon. Motivatsioon toimib kahepoolselt: üliõpilase ülesanne on valida huvipakkuv eriala, seada oma õppele eesmärgid ning osaleda aktiivselt õppetöös. Motivatsiooni toetab ülikoolipoolne läbimõeldud ja ettevalmistatud õpe, nõustamine ja juhendamine. Loe lähemalt üliõpilasesinduse kodulehel

Image
 

Age Allas

tasemeõppe koordinaator
​​​​​​age.allas@ut.ee, 737 6255
J. Liivi 4-111

Age nõustab võõrkeeleõpetaja ning Euroopa keeled ja kultuurid õppekavade üliõpilasi, aga vastab hea meelega ka kõigi teiste üliõpilaste küsimustele.

Image
 

Elica Mateo Krikk

elica.mateo@ut.ee, 737 5319
J. Liivi 4-217A

Elica nõustab antiikkeeled ja -kultuurid õppekava ning hispaania keele ja kirjanduse eriala üliõpilasi. 

Image
 

Marilii Adamson

marilii.adamson@ut.ee, 737 5218
J. Liivi 4-306

Marilii nõustab inglise keele ja kirjanduse õppekava ning doktoriõppe üliõpilasi, samuti saab temalt nõu inglise keele tasemetesti küsimustes.

Image
 

Marju Adams

marju.adams@ut.ee, 737 5354
J. Liivi 4-217A

Marju nõustab prantsuse keele ja kirjanduse eriala üliõpilasi.

Image
 

Milvi Kaber

milvi.kaber@ut.ee, 737 5228
J. Liivi 4-201

Milvi nõustab saksa keele ja kirjanduse, tõlkeõpetuse ning vene ja slaavi filoloogia õppekavade üliõpilasi. 

Image
 

Viivika Voodla

viivika.voodla@ut.ee, 737 5212
J. Liivi 4-221

Viivika nõustab skandinaavia keeled ja kultuurid õppekava üliõpilasi.

Kõik vajalikud avalduste vormid leiad humanitaareaduste ja kunstide valdkonna kodulehelt

Muuhulgas:
 • akadeemilise puhkuse või õpingute pikendamise avaldus
 • õppetasu maksmisest vabastamise avaldus
 • avaldus vabale kohale kandideerimiseks
 • eksternina õppimise avaldused
 • külalisüliõpilaseseks tulemise või minemise avaldus
 • välismaale õppimaminekukuga seotud avaldused
 • VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) avaldused
 • lõputöö kaitsmisega seotud litsentside avaldused
  jpm

Kolledži erialad võimaldavad praktikat sooritada igas asutuses või ettevõttes, kus tehtav töö eeldab head võõrkeeleoskust, erinevate kultuuride tundmist, head koordineerimisvõimet või head tekstiloome oskust.

Tihti on sobiv praktika võimalik sooritada ka ülikooli juures või koostöös üldhariduskoolidega. Praktikat saab sooritada individuaalselt või meeskonnatööna, Eestis või välismaal. Valiku tegemisel küsi julgesti nõu oma eriala õppekorraldajalt või programmijuhilt. 

Magistriastmes on praktika kohustuslik, bakalaureuseastmes saab praktikat sooritada valikainena (nt individuaalpraktika, meeskonnatöö praktika, giidinduse praktika ja raamatukogupraktika) ja seejuures ei pea piirduma ainult ühe praktikaga.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kodulehel on välja toodud mitmed ministeeriumid ja eraettevõtted, kes igal aastal meie tudengeid enda juurde praktikale ootavad.

Lisaks on valdkonnal mitmeid koostööpartnereid, kelle juurde on samuti võimalik praktikale minna. Küsi täpsemate võimaluste kohta oma õppekava programmijuhilt või õppekorraldajalt. Alati võid ka ise mõne huvipakkuva ettevõtte poole pöörduda ja uurida praktika sooritamise võimaluste kohta. 

Inspiratsiooniks kuula kolledži vilistlaste taskuhäälingut „Karjääriradar“:

Kõrvaleriala võimalused

Välismaale õppima

Võõrkeeleõpetaja infopesa

Vilistlaste loengud

Topeltdiplom Lyoni ülikooliga

Euroopa keeled ja kultuurid magistriõppekaval on prantsuse keele ja kirjanduse eriala tudengitel ning vene ja slaavi filoloogia eriala tudengitel võimalik omandada korraga nii Lyoni III Ülikooli (Prantsusmaal) kui ka Tartu Ülikooli magistridiplom.

Loe lähemalt

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli tasemel A2. Kandideerida saavad kõigil õppekavadel ja õppeastmetel õppivad üliõpilased. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi kodulehele
#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
Kolme rektori stipendium

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele ootab kandidaate

#kooliõpilasele #kultuur #õppimine
Goethe-Seltsi tõlkevõistlus

Saksa-eesti tõlkevõistlus ootab 15. veebruarini tudengite töid