Õppimine

Siit lehelt leiad kõik vajaliku õppekorralduse, kõrvalerialade valiku, praktika ja välismaal õppimise võimaluste kohta. Kirjalike tööde ja lõputööde vormistamise juhendid leiad oma osakonna kodulehelt.

Kolledži erialad võimaldavad praktikat sooritada igas asutuses või ettevõttes, kus tehtav töö eeldab head võõrkeeleoskust, erinevate kultuuride tundmist, head koordineerimisvõimet või head tekstiloome oskust.

Tihti on sobiv praktika võimalik sooritada ka ülikooli juures või koostöös üldhariduskoolidega. Praktikat saab sooritada individuaalselt või meeskonnatööna, Eestis või välismaal. Valiku tegemisel küsi julgesti nõu oma eriala õppekorraldajalt või programmijuhilt. 

Magistriastmes on praktika kohustuslik, bakalaureuseastmes saab praktikat sooritada valikainena (nt individuaalpraktika, meeskonnatöö praktika, giidinduse praktika ja raamatukogupraktika) ja seejuures ei pea piirduma ainult ühe praktikaga.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kodulehel on välja toodud mitmed ministeeriumid ja eraettevõtted, kes igal aastal meie tudengeid enda juurde praktikale ootavad.

Lisaks on valdkonnal mitmeid koostööpartnereid, kelle juurde on samuti võimalik praktikale minna. Küsi täpsemate võimaluste kohta oma õppekava programmijuhilt või õppekorraldajalt. Alati võid ka ise mõne huvipakkuva ettevõtte poole pöörduda ja uurida praktika sooritamise võimaluste kohta. 

Inspiratsiooniks kuula kolledži vilistlaste taskuhäälingut „Karjääriradar“:

Kõrvaleriala võimalused

Välismaale õppima

Võõrkeeleõpetaja infopesa

Vilistlaste loengud

Topeltdiplom Lyoni ülikooliga

Euroopa keeled ja kultuurid magistriõppekaval on prantsuse keele ja kirjanduse eriala tudengitel ning vene ja slaavi filoloogia eriala tudengitel võimalik omandada korraga nii Lyoni III Ülikooli (Prantsusmaal) kui ka Tartu Ülikooli magistridiplom.

Loe lähemalt

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikoolide rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Kandideerima on oodatud kõik Tartu, Läti ning Vilniuse ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli tasemel A2. Kandideerida saavad kõigil õppekavadel ja õppeastmetel õppivad üliõpilased. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi kodulehele

Olulisemad õppekorraldust ja ülikoolis õppimist puudutavate teemade selgitused ja juhendid leiad ülikooli pealehelt.

Näiteks:

 • mida pead üliõpilasena kindlasti teadma
 • millised õigused ja võimalused sul ülikoolis on
 • muud juhendid ja selgitused õppekorraldusest
 • viited õigusaktidele ja dokumentidele

Nõustamiskeskus pakub Tartu Ülikooli raamatukogus tasuta kõikide õppeastmete üliõpilastele õppekorralduslikku, karjääri- ja psühholoogilist nõustamist, toetab erivajadusega üliõpilasi õppetöös, koolitab tuutoreid ning jagab õppimisega seotud teavet ja viib läbi koolitusi.

Kõik vajalikud avalduste vormid leiad humanitaareaduste ja kunstide valdkonna kodulehelt

Muuhulgas:

 • akadeemilise puhkuse või õpingute pikendamise avaldus
 • õppetasu maksmisest vabastamise avaldus
 • avaldus vabale kohale kandideerimiseks
 • eksternina õppimise avaldused
 • külalisüliõpilaseseks tulemise või minemise avaldus
 • välismaale õppimaminekukuga seotud avaldused
 • VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) avaldused
 • lõputöö kaitsmisega seotud litsentside avaldused
  jpm

Kirjalike tööde ja lõputööde vormistamise juhendid leiad oma osakonna kodulehelt.

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas
Poola lipp

Tartu Ülikoolis tähistatakse poola keele õpetamise aastapäeva