Klassikalised filoloogid Kopenhaageni glüptoteegis

26. aprillil 2015 toimus klassikalise filoloogia BA ja MA üliõpilaste õppereis Taani Kopenhagenisse. Külastati Ny Carlsbergi glüptoteeki, mis on Põhjamaade suurim antiigikogu. Õppereisi eesmärk oli jälgida kaht antiikkultuuriga seonduvat teemat, mis on glüptoteegis hästi esindatud: Vahemeremaade matusekombestikku (Urn - sarkofaag - hauakamber: muistse roomlase ja etruski viimne puhkepaik) ning soengukultuuri (Soengu- ja habememood antiikaja naistel ja meestel). Õppereisi üldeesmärk oli õppida materiaalsete objektide vaatlus- ja tsiteerimistehnikaid ning harjutada materiaalsetelt allikatelt saadava info seostamist kirjanduslike allikate infoga. Muuseumis kogutud pildi- ja infomaterjali, sh saatetekstide alusel sünnivad kahe rühmatööna e-portfooliod, mida kasutatakse järgmisel õppeaastal antiikaja olmekultuuri loengusarjas.