Juri Lotmani seminar 27.2-1.3.2015

Maailmakuulsa semiootiku Juri Lotmani 93. sünniaastapäeva mälestuseks koguneb 27. veebruarist 1. märtsini Tartu ülikoolis toimuvale Lotmani seminarile 32 professori loomingut ja teadustööd austavat teadlast Soomest, Ukrainast, Venemaalt ja Eestist. Kahele üliõpilasele antakse kätte ka eraannetusel põhinevad Lotmani stipendiumid.

Ettekannetega esinevad mitmed nimekad teadlased nagu Barbara Lönnqvist Turust, Andrei Nemzer ja Dina Magomedova Moskvast, Sergei Daniel Peterburist, aga ka noored uurijad – hiljuti Tartus doktoriväitekirja kaitsnud Pavel Uspenski, vene kirjanduse õppetooli doktorandid Aleksandra Tšaban, Andrei Fedotov ja Artem Šelja.

„Tähelepanuväärne on ka see, et esinejate hulgas on Juri Lotmani lähedane sõber, vene kirjanduse õppetooli kunagine juhataja Boris Jegorovi,“ teatas seminari korraldaja, vene kirjanduse korraline professor Ljubov Kisseljova.

Ülikooli teadlastest võtavad peale slavistide seminarist osa  TÜ ajaloolane Anti Selart, folklorist Jonathan Roper, semiootikud Peeter Torop ja Mihhail Lotman.

Kisseljova sõnul on mitmekülgne ka raamatute esitluse osa: „Nimetagem eeskätt õppetooli uut ingliskeelset kollektiivmonograafiat „Russian National Myth in Transition” ja kadunud emeriitprofessor Pavel Reifmani uurimust vene tsensuurist, mille esimene köide ilmus mullu Moskvas.“

Tavapäraselt antakse kätte ka Lotmani stipendiumid teadustööde konkurssi võitnud kahele TÜ üliõpilasele – semiootikule ja slavistile. „Märkimist väärib asjaolu, et stipendiumifondi moodustavad eraisikute annetused. 2014. aastal koguti 3600 eurot. Annetajate hulgas olid Lotmani endised õpilased ja austajad maailma erinevatest riikidest. Suur tänu ja kummardus kõigile lahketele annetajatele,“ ütles Kisseljova.

28. veebruaril, õpetlase sünniaastapäeval, siirduvad seminarist osavõtjad Raadi kalmistule, et asetada lilled Juri Lotmani ja Zara Mintsi hauale ning mälestada teisi meie hulgast lahkunuid kolleege ja õpetajaid, sh Valeri Bezzubovit, Pavel Reifmanit, Sergei Issakovi. Kindlasti asetatakse lilled ka Lotmaniga ühel kuupäeval sündinud Tartu teaduse suurkuju Karl Ernst v. Baeri hauale.

Seminari esialgse (venekeelse) kavaga on võimalik tutvuda sündmuste kalendris. Rohkem informatsiooni vene kirjanduse õppetooli koduleheküljelt.

Prindi välja kahepoolne programm.

Korraldajad on väga tänulikud Tartu Linnavalitsusele ja filosoofiateaduskonna dekaanile professor Margit Sutropile seminari korraldamiseks määratud rahalise toetuse eest.