Autor:
erakogu

Magistrandid ja doktorandid saavad kandideerida Juri Lotmani stipendiumile

MTÜ Juri Lotmani Fond kuulutas välja stipendiumikonkursi Tartu Ülikooli magistrantidele ja doktorantidele, kes kannavad oma uurimistöös edasi Lotmani ja tema koolkonna traditsioone filoloogias ja semiootikas.

2024. aastal antakse välja kaks stipendiumi á 600 eurot vastavalt slaavi filoloogia ning semiootika ja kultuuriteooria eriala magistrandile või doktorandile. Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani sünnipäeval 28. veebruaril 2024.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalseid trükis ilmunud või trükki antud uurimistöid – teaduslikke artikleid või artiklisarju, kaitstud bakalaureuse- või magistritöid ja spetsiaalselt stipendiumikonkursi jaoks kirjutatud töid, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul esitamise kuupäevast arvates.

Konkursitööde temaatika ei ole piiratud. Esitatud tööd võivad olla eesti, vene või inglise keeles ning need peavad olema varustatud teiskeelse resümeega.

Lisaks konkursitööle tuleb stipendiumi taotlejal esitada

  • akadeemiline CV,
  • juhendaja soovitus,
  • esimese aasta magistrantidel ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või magistridiplomi akadeemilise õiendi koopia, juhul kui nad on omandanud eelneva hariduse väljaspool Tartu Ülikooli.

Palume edastada konkursitööd ja dokumendid 22. jaanuariks 2024. Filoloogiatööd tuleb saata e-posti aadressil viivika.voodla@ut.ee ja semiootikatööd e-posti aadressil ulvi.urm@ut.ee

Registreeru sügissemestri keelekursustele

Registreeru sügissemestri keele- ja kultuurikursustele

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“