Autor:
Tartu Ülikool

Külalisloeng türklastest ja turbanipoliitikast

Salento ülikooli türgi keele ja kultuuri ning Lähis-Ida ja Balkani maade ajaloo ja kultuuri kaasprofessori Rosita D’Amora (Itaalia) külaskäigu raames toimub kaks põnevat üritust.

Kolmapäeval, 22. märtsil kell 14 ootame õppejõude ja tudengeid külalisloengusse “The Turks and the Politics of the Turban”. Loeng on inglise keeles ja toimub Lossi 3-328.

Neljapäeval, 23. märtsil kell 17 kutsume teadlasi, õppejõude ja doktorante teadusseminarile “The Count Luigi Ferdinando Marsili and a 17th-century Catalogue of Turbans”. Seminar on inglise keeles ja toimub Lossi 3-218.

 

KANT

Madis Kõivu "Filosoofipäeva" avalik lugemine

Julia Pajer 09.04

Slavistika osakonna Erasmus+ praktikant teeb ettekande Poola mütoloogiast