Konverents "Basic Latin and Greek in high school and university in the beginning of the 21st century"

6. märtsil 2015 kell 10.30 korraldab TÜ klassikalise filoloogia osakond Tartus rahvusvahelise konverentsi

Basic Latin and Greek in high school and university in the beginning of the 21st century: challenges and advantages

Konverentsi eesmärgiks on analüüsida ladina (ja kreeka) keele põhikursuse õpetamise olukord Eesti koolides ja ülikoolides, võrrelda seda teiste maade kogemusega, arutada eri metoodilisi lähenemisnurki ning kaardistada ladina keele õpetajakoolituse võimalusi uues võõrkeeleõpetaja magistriõppekavas. Kõne alla tulevad järgmised valdkonnad: ladina keele programm gümnaasiumide õppekavas, Euroclassica kui Euroopa ladina keele õpetajate katusorganisatsioon, klassikaliste keelte õpetamine kui väärtuskasvatuse osa, ladina keele õpetamine multikultuurses keskkonnas, ladina keele õpetamine süvaõppega koolides, ladina keele algkursuse õpetamise metoodika jt. Lisaks gümnaasiumi- ja erakoolide õpetajatele  ning ülikoolide õppejõududel Eestist on konverentsil 5 külalisesinejat mujalt maailmast (Ungari, Läti, Taani, Saksamaa), kes räägivad ladina keele õpetamise väljakutsetest ja probleemidest oma ühiskondades.

Programme:

I. Methodic and didactic challenges of teaching and learning Latin in different school types in Estonia and other countries I: schools of advanced studies and universities

1. MA Gerli Laur (Sütevaka Humanitarian Gymnasium, Estonia). Latin course curriculum for Estonian high schools, teaching and learning Latin at Sütevaka gymnasium in Pärnu, Estonia

2. Marcus Hildebrandt (Hugo Treffner Gymnasium, Estonia).Teaching and learning Latin at Hugo Treffner Gymnasium in Tartu, Estonia

3. Marilyn Fridolin (University of Tartu, BA student, former student of Hugo Treffner Gymnasium, Tartu). Learning Basic Latin – experience from Hugo Treffner Gymnasium.

4. MA Rasmus Gottschalck Rasmussen (N. Zahles Gymnasium Copenhagen and Extern Lecturer Copenhagen University, Denmark, president of the Danish Association of Classical Teachers). Teaching classics in a Danish gymnasium.

Lunch

II. Methodic and didactic challenges of teaching and learning Latin in different school types in Estonia and other countries II: Latin and values education

1. Prof. Dr. Anne Lill (University of Tartu, Estonia): Latin in the framework of cultural and social values.

2. Heiki Haljasorg (Tartu Catholic Education Centre, Principal; Lecturer of philosophy and history of education, University of Tallinn).Values Education, Ancient Greek Language and Latin Language (Tartu).

3. Andrea Bochese (Old Town Educational College Tallinn, University of Tartu, Estonia).Teaching elementary Latin in the middle and high school in a non-Roman context.

4. MA Maris Valtin (Tallinn Free Waldorf School, University of Tartu, Estonia).Latin in Waldorf School: a challenge for a teacher.

Coffee/tea break

III. Teaching Latin in multicultural settings